14. marec 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Jazbec vse bližje položaju guvernerja

Kandidat za novega guvernerja Banke Slovenije Boštjan Jazbec ima sodeč po prvem dnevu pogovorov vodij poslanskih skupin s predsednikom republike Borutom Pahorjem obljubljenih bistveno več od potrebnih 46 glasov za izvolitev v DZ. Po PS in SDS so ga podprli tudi v poslanski skupini DL, v SD in DeSUS pa o imenih še ne želijo govoriti.

Očitno je danes konec politične krize v naši državi, je po svetu PS dejala vodja PS in mandatarka Alenka Bratušek. Izrazila je veselje, da so s SD, DL in DeSUS v pogajanjih za novo koalicijo uspeli najti skupni imenovalec v dobro države. Državljanska lista se je na seji sveta kot zadnja odločila za vstop v vladno koalicijo Alenke Bratušek. Za vstop v vlado je bilo 13 članov sveta, šest jih je bilo proti, trije pa so bili vzdržani.

V Zbornici računovodskih servisov pri GZS so zadovoljni, da jih je uspelo v novi Zakon o delovnih razmerjih, ki ga je pred kratkim sprejel DZ, "vrniti" pravico do zaposlitve direktorjem, lastnikom enoosebnih družb. Po sedanji ureditvi namreč v družbi, katere ustanovitelji so, ne morejo biti zaposleni na podlagi delovnega razmerja.

Ob zaključku konference Zlati kamen so bile sinoči na Brdu pri Kranju podeljene nagrade najboljšim občinam. Priznanje za razvojno najbolj prodorno slovensko občino je prejela Postojna, ki je s preprosto strategijo, dosledno izvedbo, opiranjem na lastne vire in vključevanjem zasebne podjetnosti v teh zahtevnih časih lahko zgled tudi ostalim občinam.

Po besedah predsednika Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU) Jožeta Trontlja živimo v času, ki ga je zaznamovala kriza zaupanja v javne ustanove. "Tudi v znanosti videvamo vse več neprimernega, včasih celo kriminalnega vedenja. Ne moremo govoriti o epidemiji, a vsak primer naredi veliko škodo," je povedal sinoči na predavanju v Mariboru.

Evropski parlament je včeraj sprejel odločitev, da naj bi 12 držav članic EU na prihodnjih evropskih volitvah leta 2014 izgubilo po en poslanski sedež, nobena država pa ne bi pridobila dodatnih. S tem bi pripravili prostor za poslance iz Hrvaške. Slovenija bo ohranila dosedanje število poslanskih sedežev, ki jih ima, to je osem. (TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
14.3.2013 Pravilnik o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije (RS 21-790/2013) Začne veljati
14.3.2013 Pravilnik o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije (RS 10-392/2006) Preneha veljati
14.3.2013 Pravilnik o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost (RS 138-6010/2006) Sprememba
14.3.2013 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost (RS 21-791/2013) Začne veljati
14.3.2013 Uredba o omejevalnih ukrepih proti Siriji in izvajanju Uredbe Sveta (EU) št. 36/2012 (RS 21-789/2013) Začne veljati
14.3.2013 Uredba o omejevalnih ukrepih proti Siriji in izvajanju Uredbe Sveta (EU) št. 442/2011 (RS 59-2783/2011) Preneha veljati
14.3.2013 Zakon o državni upravi (ZDU-1) (RS 52-2526/2002) Sprememba
14.3.2013 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Vladi Republike Slovenije (ZVRS-G) (RS 21-787/2013) Začne veljati
14.3.2013 Zakon o Vladi Republike Slovenije (ZVRS) (RS 4-124/1993) Sprememba

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 14.3.2013 - 14.3.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 3 novosti 2 novosti   1 novost 8 novosti  
2. UPRAVNO PRAVO         1 novost  
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 1 novost       2 novosti  
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   2 novosti     4 novosti 1 novost
5. JAVNE FINANCE 2 novosti 1 novost     6 novosti 1 novost
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 1 novost 4 novosti 2 novosti   11 novosti 1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI   2 novosti     26 novosti 1 novost
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 2 novosti       5 novosti 1 novost
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 1 novost 1 novost        
10. MEDNARODNI ODNOSI         2 novosti  
11. OBČINE 2 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Pravilnik o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost
Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja
Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Center šolskih in obšolskih dejavnosti
Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob desnem bregu Kozarice v občini Šentjur
Zakon o državnem svetu (ZDSve)
Zakon o državni upravi (ZDU-1)
Zakon o funkcionarjih v državnih organih (ZFDO)
Zakon o Vladi Republike Slovenije (ZVRS)
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba III Ips 38/2010 - povrnitev škode – revidiranje - odgovornost revizorja – podlage odškodninske odgovornosti - vzročna zveza – pogodbena odškodninska odgovornost – tr...
Odločbe Upravnega sodišča sodba I U 2005/2011 - osebni podatki – obdelava osebnih podatkov – obdelava osebnih podatkov v zasebnem sektorju – objava osebnih podatkov v medijih – relativna os...
sodba I U 634/2011 - stalno prebivališče – ugotavljanje dejanskega prebivališča – začetek postopka po uradni dolžnosti – načelo zaslišanja stranke – prosta preso...
Odločbe Evropskega sodišča Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 21. februarja 2013. SC Mora IPR SRL proti Direcţia Generală a Finanţelor Publice Sibiu et Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Sibiu. Predlog za sprejetje predhodne odločbe: Curtea de Apel Alba Iulia - Romunija. DDV - Direktiva 2006/112/ES - Člen 211. Zadeva C-79/12.
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Zakon o spremembah in dopolnitvah Obrtnega zakona (ObrZ-E), EPA 711-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Pojasnila DURS Datum transakcije pri vložitvi izjave po 45. členu ZDDV-1
Spremembe načina obdavčevanja dohodka iz dejavnosti v letu 2013