16. september 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Enoten telekomunikacijski trg bi bil predrag

Slovenski operaterji so zadržani do nedavnega predloga Evropske komisije za poenotenje telekomunikacijskega trga. Ta med drugim prinaša bistveno cenejše klice znotraj EU in ukinja premije za mobilno gostovanje, mobilni operaterji pa ob tem opozarjajo, da bi jim takšna pravila povzročila ogromne stroške in otežila gradnjo nove infrastrukture.

Ta teden bo postregel z izredno sejo DZ o problematiki Probanke in Factor banke, ki jo je zahtevala poslanska skupina SDS. Seja bo v četrtek ali petek, odvisno od tega, kdaj bo imel čas guverner Banke Slovenije Boštjan Jazbec, ki ga pričakujejo poslanci. Od torka do petka se bo na sejah sestalo tudi več kot deset delovnih teles. Za sredo so sklicane seje štirih delovnih teles. Odbor za zunanjo politiko se bo sestal kar na dveh sejah. Na eni od njiju se bo seznanil z informacijo o pripravah na zagovor Slovenije pred arbitražnim sodiščem, na drugi pa tudi z informacijo o položaju v Siriji.

Na obisk v Slovenijo prihaja evropski komisar za regionalno politiko Johannes Hahn. V petek se bo v Ljubljani sestal s premierko Alenko Bratušek, gospodarskim ministrom Stankom Stepišnikom in infrastrukturnim ministrom Samom Omerzelom, je razvidno iz tedenskega napovednika Evropske komisije.

V začetku oktobra bosta v Sloveniji dve mešani misiji Evropske komisije in Evropske centralne banke. Prva bo preverjala uresničevanje evropskih priporočil za ukrepanje Slovenije, druga pa je povezana s pripravo jesenske gospodarske napovedi komisije, so danes povedali viri v Vilniusu. V drugi polovici oktobra bo v Sloveniji tudi redna misija Mednarodnega denarnega sklada (IMF), ki državo obišče vsako leto ob približno enakem času.

Usoda radarjev, katerih postavitev pred nekaj manj kot letom dni je v Mariboru zanetila proteste in s položaja odnesla takratnega župana, še vedno ni jasna. Čeprav že več mesecev ne delujejo, nihče ne ve, kaj narediti z njimi. Prav tako še vedno ni znano, koliko bodo stali mesto. Zadeva je zdaj na sodišču, kjer se bo sojenje začelo konec tega leta.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
14.9.2013 Akt o načinu določanja deležev posameznih proizvodnih virov električne energije in načinu njihovega prikazovanja (RS 76-2792/2013) Začne veljati
14.9.2013 Akt o načinu določanja deležev posameznih proizvodnih virov električne energije in načinu njihovega prikazovanja (RS 47-1931/2005) Preneha veljati
14.9.2013 Odredba o določitvi roka za vključitev pravnih oseb iz 110.a člena Zakona o javnih financah v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi (RS 76-2791/2013) Začne veljati
14.9.2013 Pravilnik o razveljavitvi Pravilnika o varovanju osebnih in tajnih podatkov v Fundaciji za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (RS 76-2793/2013) Začne veljati
14.9.2013 Pravilnik o varovanju osebnih in tajnih podatkov v Fundaciji za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (RS 45-2479/2007) Preneha veljati
14.9.2013 Pravilnik o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2013 (RS 76-2787/2013) Začne veljati
14.9.2013 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o cestninskih cestah in cestnini (RS 76-2784/2013) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 16.9.2013 - 16.9.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 4 novosti 1 novost 1 novost   2 novosti 1 novost
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO     1 novost      
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV     2 novosti   1 novost 1 novost
5. JAVNE FINANCE 2 novosti 2 novosti 2 novosti     2 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 5 novosti 5 novosti   1 novost 2 novosti  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI         2 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 1 novost       1 novost 1 novost
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 1 novost     1 novost    
10. MEDNARODNI ODNOSI   3 novosti        
11. OBČINE 7 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Odredba o določitvi roka za vključitev pravnih oseb iz 110.a člena Zakona o javnih financah v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi
Pravilnik o varovanju osebnih in tajnih podatkov v Fundaciji za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji
Pravilnik o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2013
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Upravnega sodišča sodba I U 1905/2012 - DDV - dodatna odmera DDV - pravica do odbitka DDV - presoja objektivnih okoliščin - zloraba sistema DDV - skrbnost dobrega gospodarjenja
sodba I U 369/2012 - trošarina - trošarina za električno energijo – trgovec in prodajalec električne energije - energenti
sodba I U 883/2012 - davek na motorna vozila – davčna osnova – pridobitev motornega vozila iz druge države članice EU
Odločbe Višjih sodišč VDSS sodba Pdp 1081/2012 - pavšalna odškodnina – pogodbena kazen - pavšalna odškodnina zaradi nezakonitega prenehanja delovnega razmerja – prenehanje delovnega razmerja
VDSS sodba in sklep Pdp 161/2013 - odškodninska odgovornost delodajalca – nezgoda pri delu – nevarna dejavnost – obejktivna odgovornost – vojaške vaje – usposabljanje - odmera višine...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1H), nujni postopek, EPA 1416-VI
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314-C), nujni postopek, EPA 1417-VI
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (ZPoP-1B),nujni postopek, EPA 1418-VI