Dnevne zakonodajne novosti / 13. december 2019
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 9 pravnih aktov
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 108/2022 z dne 12.8.2022
TEMA DNEVA
30 milijonov manj obveznosti za občine?
Tema dneva

Vlada je sprejela predlog zakona o finančni razbremenitvi občin, s katerim bo država med drugim prevzela obveznost plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnim, ki jim je priznana pravica do denarne socialne pomoči ter družinskega pomočnika in mrliško pregledne službe. Občine bodo razbremenjene nekaterih administrativnih postopkov, zaradi ukinitve določenih oprostitev pa se bodo povečali nekateri prihodki občin. Razbremenitev je na letni ravni ocenjena na okoli 30 milijonov evrov, pravi minister Rudi Medved.(več)

Vlada tudi o drugih temah
Vlada je med drugim na včerajšnji seji izdala tudi uredbo o ukrepu dobrobit živali za leto 2020 v okviru programa razvoja podeželja, za katerega bodo namenili do 7,2 milijona evrov. Za generalno direktorico direktorata za vode in investicije je imenovala Vesno Ugrinovski. Poleg tega pa je tudi sprejela predlog o nacionalnem vložku za izvedbo Evropske prestolnice kulture (EPK) 2025 v Sloveniji.(več)

Kolektivna tožba zaradi nižjega poklicnega pokojninskega zavarovanja
Potem ko je skupščina Sklada obrtnikov in podjetnikov maja odločila, da se pokojnine iz poklicnega pokojninskega zavarovanja znižajo za skoraj tretjino, se skladu obeta kolektivna tožba zavarovancev, ki se čutijo oškodovane. H kolektivni tožbi je pristopilo že 500 obrtnikov, rok pa je zaradi velikega zanimanja podaljšan do konca leta.(več)

Skupščina Petrola brez novih odgovorov glede razrešitve uprave
Skupščina Petrola ni prinesla novih odgovorov na to, zakaj je prišlo do sporazumnega odhoda uprave pod vodstvom Tomaža Berločnika, saj tako nadzorni svet kot nekdanja uprava vztrajata pri svojih stališčih. So pa delničarji izglasovali revizijo, ki bo preverila največje posle v zadnjih petih letih, ko je družba dosegala dobre rezultate.(več)

Vlada naj obsodi priporočila GZS glede minimalne plače
Potem ko je GZS pripravila priporočila delodajalcem za ublažitev posledic novele zakona o minimalni plači, so se včeraj ostro odzvali tudi v Levici. Cilj GZS je izničiti eno izmed glavnih pridobitev novele, to je izključitev vseh dodatkov iz minimalne plače, pravijo v tej stranki, zato vlado pozivajo k ostri obsodbi tovrstnega delovanja GZS.(več)

Reševanje stanovanjske problematike tudi s poroštvenim zakonom
Država želi k reševanju stanovanjske problematike državljanov pristopiti tudi z zakonom, ki bi urejal poroštvo države pri najemanju stanovanjskih kreditov. Kot izhaja iz koncepta, bi država v celoti jamčila za kredite do višine glavnice 150.000 evrov ob 20-odstotni lastni udeležbi. Ministrstvo pričakuje, da bi bili kreditni pogoji obenem ugodnejši.(več)

Vlada za odpravo posledic varčevalnih ukrepov pri pokojninah
Vlada v odgovoru na peticijo sindikata upokojencev in civilne iniciative Za upokojence gre, ki zahtevata povrnitev premalo izplačanega zneska pokojnin, zagotavlja, da se zavzema za socialno in gmotno varnost vseh upokojencev. Tako si prizadeva tudi za odpravo posledic varčevalnih ukrepov pri usklajevanju pokojnin.(več)

ZZZS še brez finančnih načrtov za prihodnji dve leti
Skupščina ZZZS na seji ni potrdila finančnih načrtov zavoda za prihodnji dve leti. Za potrditev so zmanjkali glasovi na delodajalski strani skupščine, ki so opozarjali na to, da skupščina že predolgo čaka na državo, da se odzove na nekatere njihove pozive, denimo po prenosu sredstev iz zdravstvene blagajne na državni proračun.(več)

Vrh EU dosegel dogovor o cilju podnebne nevtralnosti do leta 2050
Voditelji članic EU so danes v Bruslju po dolgi razpravi le dosegli dogovor o cilju podnebne nevtralnosti do leta 2050, je sporočil predsednik Evropskega sveta Charles Michel in izpostavil, da so upoštevali različna izhodišča članic in regij v podnebni tranziciji. Ena članica, Poljska, se na tej točki ne more zavezati k uresničitvi tega cilja, k temu vprašanju se bomo vrnili junija, je še povedal.(več)