Dnevne zakonodajne novosti / 12. januar 2018
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 8 pravnih aktov
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 107/2022 z dne 9.8.2022
TEMA DNEVA
Vinjenim še dva dneva za pritožbo o pridržanju
Tema dneva

Ustavno sodišče je razveljavilo zakonsko ureditev, po kateri je zoper sklep o policijskem pridržanju, ki se odredi vozniku motornega vozila zaradi vsebnosti psihoaktivnih snovi v organizmu, mogoče vložiti pritožbo le, dokler traja pridržanje. Ob tem je določilo tudi način izvršitve odločbe. Do drugačne zakonske ureditve je dovoljeno vložiti pritožbo še dva dneva po odpravi pridržanja. Po mnenju vlade je sicer sodna kontrola zakonitosti pridržanja zagotovljena tudi v odškodninski pravdi za povrnitev škode zaradi neutemeljenega odvzema prostosti v okviru odškodninskega postopka. A ustavno sodišče opozarja, da zgolj z odškodninsko tožbo posameznik ne more učinkovito varovati svoje pravice do osebne svobode.

Presojanje ustavnosti referendumske zakonodaje
Ustavni sodniki so začeli obravnavo zahteve za oceno ustavnosti referendumske zakonodaje, ki jo je podalo vrhovno sodišče, pobudnik referenduma o drugem tiru Vili Kovačič pa je v postopku pridobil položaj stranke z interesom in stranskega intervenienta. Od odločitve sodišča bo odvisna uveljavitev zakona o drugem tiru, na katerem temelji vladni projekt. Državni sekretar na infrastrukturnem ministrstvu in vodja projekta Jure Leben je na nujni seji komisije DZ za nadzor javnih financ izpostavil, da so projekt pripeljali tako daleč, da lahko začnejo s pripravljalnimi deli, a zasaditev prve lopate ovira prav ustavna pobuda.

Štirje zaselki vrnjeni Hrvaški
Vlada je zaradi uskladitve slovenske zakonodaje z arbitražno razsodbo o meji s Hrvaško sprejela novelo zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij, novelo zakona o ohranjanju narave ter predlog za prenehanje veljavnosti zakona o razglasitvi zaščitne ekološke cone in epikontinentalnem pasu Republike Slovenije. Sprememba zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij zadeva zgolj določitev območja občine Piran. S tega območja se bodo črtali štirje zaselki na levem bregu Dragonje - Bužini, Mlini, Škrile in Škodelin, ki so po arbitražni razsodbi pripadli hrvaški strani.

Skrivanje zakona o Sovi
Premierjev kabinet je na upravno sodišče vložil tožbo glede odločbe informacijske pooblaščenke, naj z osnutka zakona o Sovi umaknejo oznako interno ter ga pošljejo zainteresiranim, poroča Večer. Za to so se odločili, ker bi se sicer lahko ustvarila praksa, da bi lahko javnost dostopala do katerekoli faze priprave predpisov. Informacijska pooblaščenka pa je za Dnevnik dejala, da gre pri dokumentu za vsebino, ki se nedvomno ne nanaša na tista interesna področja, ki jih je zakon o tajnih podatkih opredelil kot posebej občutljiva oziroma takega pomena, da jih je mogoče varovati s stopnjo tajnosti - gre za pripravo besedila zakona, ki v vsaki demokratični družbi predstavlja temelj pravne varnosti.

Strokovni svet za izvedence, cenilce in tolmače
Vlada je potrdila besedilo predloga zakona o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih. Z njim želi zagotoviti boljše preverjanje ohranjanja njihove strokovne usposobljenosti, zagotoviti smernice, ki jih morajo upoštevati pri svojem delu, in uvesti širši nabor sankcij, ki so mogoče, če svojega dela ne opravljajo dovolj vestno. Strokovni svet, ki bo ustanovljen z zakonom, bo vsakih pet let pregledal potrdila strokovnih pomočnikov z izobraževanj in usposabljanj ter jih vsebinsko ovrednotil. Do zdaj so morali izvedenci, cenilci in tolmači takšna potrdila že pošiljati ministrstvu za pravosodje, a njihova presoja ni bila toliko vsebinska.

Številna dopolnila k zakonu o plačilnih storitvah
Odbor za finance in monetarno politiko je k predlogu zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih podal številna dopolnila. Ta so pripravili v koaliciji, večinoma na podlagi pripomb zakonodajno-pravne službe DZ. Predlog zakona v slovensko zakonodajo prenaša evropsko direktivo, ki bo začela veljati v soboto. Zakon bo prispeval k večji varnosti in ugodnostim za potrošnike. Predlog med plačilne storitve vključuje novi obliki plačilnih storitev, ki se izvajata prek interneta, in sicer storitev odreditve plačil in storitev zagotavljanja informacij o računih. Prepovedal bo posebna nadomestila za plačilo s kreditno ali plačilno kartico.(TFL)