14. oktober 2015
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Supervizor povsem kompleten

Spletna aplikacija Supervizor znova deluje v polnem obsegu, podatki v njej se osvežujejo redno in avtomatsko. Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je ponovno omogočila prikaz imen družbenikov ter članov poslovodnih in nadzornih organov. Sedanji prikaz je skladen z zahtevami zakona in ureditveno odločbo informacijskega pooblaščenca, ki je komisiji naložil zavarovanje podatkov, so sporočili s KPK.

Na poziv pogajalske skupine sindikatov državne uprave za umik predloga zakona o javnih uslužbencih se je odzval minister za javno upravo Boris Koprivnikar. Na pogajalsko skupino je naslovil pismo, v katerem jim med drugim predlaga, da ministrstvu posredujejo konkretne predloge in pripombe k predlogu zakona.

V koaliciji so začudeni nad tem, da je razrešeni direktor DUTB Lars Nyberg prav v ponedeljek, po tolikem času dela v DUTB, opozoril na sum korupcije v Savi. Premier Miro Cerar je medtem dogajanje okoli DUTB včeraj pojasnjeval poslancem SMC, ki zagotavljajo, da so s pojasnili zadovoljni. V koaliciji za zdaj zaupajo tudi ministru Dušanu Mramorju. V večini opozicijskih strank pa od vladnih predstavnikov še vedno pričakujejo pojasnila glede dogajanja in razrešitev v slabi banki. Ministru za finance Dušanu Mramorju v vsej tej zgodbi, kot kaže, še ne zaupajo vsi, prav tako opozarjajo na bojazen pred lobiji v Sloveniji in pritiski na DUTB.

Predsednik republike Borut Pahor je senat Komisije za preprečevanje korupcije pozval k uspešnemu delovanju. "Zavoljo vaše neodvisnosti in pomembnih nalog, ki jih opravljate, si vas dovolim pozvati, da s prizadevnim in strokovnim delom krepite zaupanje v poslanstvo vaše komisije," je zapisal v pismu.

Ministrica za razvoj, strateške projekte in kohezijo Alenka Smerkolj se je v ponedeljek srečala z evropsko komisarko za regionalno politiko Corino Cretu. Seznanili sta se s slovenskimi aktivnostmi za pospešitev črpanja kohezijskih sredstev iz obdobja 2007-2013. Cretujeva je Smerkoljevi za doseženo v zadnjem času izrekla priznanje.

Tudi splošna razprava na včerajšnji izredni seji DZ ni približala stališč predlagateljev seje in koalicijskih poslancev. V vrstah predlagateljev so vztrajali pri oceni, da slabe uvrstitve Slovenije na mednarodnih lestvicah kličejo po strukturnih reformah. Na koalicijski strani pa so opozorili, da lestvice ne kažejo vselej dejanskega stanja.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 14.10.2015 - 14.10.2015 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   5 novosti     5 novosti 1 novost
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO         2 novosti  
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV         7 novosti  
5. JAVNE FINANCE   1 novost        
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   6 novosti   2 novosti 12 novosti  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI         6 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA         1 novost 2 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM   1 novost   1 novost 1 novost  
10. MEDNARODNI ODNOSI   1 novost     3 novosti  
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Odločba o delni razveljavitvi 3. točke prvega odstavka 197. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju
Pravilnik o podelitvi statusa zaradi spodbujanja prostovoljnega izpolnjevanja obveznosti
Pravilnik o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije
Uredba o izvajanju uredbe (EGS), uredb (ES) in uredbe (EU) za določitev prekrškov in sankcij s področja skupne ribiške politike
Zakon o morskem ribištvu (ZMR-2)
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Višjih sodišč VSL sodba II Cp 1313/2015 - upravnik – aktivna legitimacija upravnika – delitev družbe – deklaratornost vpisa upravnika v register – zakoniti zastopnik etažnih lastnikov – rez...
VSL sodba II Cp 1628/2015 - pogodba o avtomobilskem zavarovanju (AO plus) – splošni pogoji za zavarovanje voznika za škodo zaradi telesnih poškodb – izključitev zavarovalnega ...
VSL sklep Cst 468/2015 - osebni stečaj – odpust obveznosti – preizkusna doba – dolžina preizkusne dobe – dejavniki, ki vplivajo na dolžino preizkusne dobe
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo Odbora za gospodarstvo k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o poštnih storitvah - Dopolnjen predlog zakona (ZPSto-2B), EPA 664-VII
Poročilo Odbora za gospodarstvo k Predlogu zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov - Dopolnjen predlog zakona (ZIsRPS), EPA 660-VII
Poročilo Odbora za gospodarstvo k Predlogu zakona o spremembah Zakona o potrošniških kreditih - Dopolnjen predlog zakona (ZPotK-1C), EPA 657-VII
Ostali dokumenti Arhiv
Pojasnila DURS Nedovoljeno oglaševanje (1. izdaja) - podrobnejši opis