22. maj 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Slovenski prispevek k evropski zakonodaji

Evropski parlament je včeraj v Strasbourgu z veliko večino potrdil poročilo o boju proti davčnim goljufijam, utajam in oazam, ki ga je pripravila evropska poslanka Mojca Kleva Kekuš. Poslanka je v razpravi poudarila, da je dokument pomemben v luči obsega utajenih davkov ter problema družbene pravičnosti in transparentnosti davčnih sistemov.

Ustavno sodišče je razveljavilo novelo zakona o gospodarskih družbah v delu, ki članom vodstva ali nadzornega organa družbe, nad katero je bil začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja, preprečuje ustanavljanje, vodenje in nadziranje družb. Zahtevo za presojo ustavnosti teh določil sta vložila vlada in DS.

Pričakovati je, da se bodo vodje parlamentarnih strank do petkove seje DZ vendarle poskušali uskladiti glede zapisa fiskalnega pravila v ustavo. Po nekaterih informacijah naj bi se parlamentarni vrh sestal v četrtek, ko naj bi se dogovorili tudi za glasovanje o ustavnih spremembah referendumske ureditve. Odločanje o fiskalnem pravilu so poslanci že večkrat preložili, saj soglasja niso uspeli najti in za ustavno spremembo ni bilo potrebne dvotretjinske podpore.

Evropski poslanci so se na zasedanju v Strasbourgu zavzeli za vsakoletno oceno medijske zakonodaje posameznih držav članic na ravni EU. Resolucija, ki so jo sprejeli v Evropskem parlamentu s 539 glasovi za, 70 proti in 78 vzdržanimi, predvideva tudi objavo vsakoletnih poročil o ugotovitvah glede medijske zakonodaje. Na tak način naj bi v EU pripomogli k varovanju svobode medijev in pluralizma v posameznih državah.

Na 18. marketinški konferenci, ki se je včeraj začela v Portorožu, je bil v ospredju pogum za spremembe. Tako je predsednik uprave Petrola Tomaž Berločnik navedel, kako so diverzificirali svojo ponudbo in se iz izključno naftne preusmerili v energetsko družbo. Prvi mož Gorenja Franjo Bobinac pa je poudaril, da se odpirajo na trge zunaj Evrope.

Predsednik Okrožnega sodišča v Kopru Vitomir Bohinec je podal odstopno izjavo, sodni svet pa jo je na seji prejšnji četrtek tudi sprejel. Bohincu bo funkcija prenehala s soboto, za začasno predsednico okrožnega sodišča za največ šest mesecev pa so določili višjo sodnico Darjo Srabotič, je okrožno sodišče objavilo na svoji spletni strani.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 22.5.2013 - 22.5.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU       1 novost 1 novost 6 novosti
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO   1 novost        
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   3 novosti       3 novosti
5. JAVNE FINANCE   1 novost   2 novosti   2 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   6 novosti 1 novost   8 novosti 2 novosti
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI   2 novosti     8 novosti 2 novosti
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA           5 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI         1 novost  
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Napotilo za izvajanje revizij
Uredba o omejevalnih ukrepih proti Iranu in izvajanju uredbe Sveta (EU) št. 267/2012
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Upravnega sodišča sodba I U 147/2011, enako tudi I U 1849/2011, I... - dopolnilno zdravstveno zavarovanje – izravnava razlik med zavarovalnicami – zakonska ureditev – ponovno izračunavanje izravnave
sodba I U 995/2012 - davek – dohodnina – odmera davka v posebnih primerih - sredstva za privatno potrošnjo – izvor premoženja - prijava premoženja – poziv k prij...
sodba I U 1538/2012 - dohodnina – odmera dohodnine – obnova postopka odmere dohodnine – dohodek iz dejavnosti – davčni inšpekcijski nadzor – akontacija dohodn...
Odločbe Evropskega sodišča Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 8. maja 2013. Hristomir Marinov proti Direktor na Direktsia "Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto" - Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite. Predlog za sprejetje predhodne odločbe: Administrativen sad Varna - Bolgarija. Davek na dodano vrednost - Direktiva 2006/112/ES - Členi 18(c), 74 in 80 - Prenehanje opravljanja obdavčljive ekonomske dejavnosti - Izbris zavezanca iz registra zavezancev za DDV s strani davčne uprave - Zadržanje blaga, v zvezi s katerim je bila dana pravica do odbitka DDV - Davčna osnova - Tržna vrednost ali nabavna vrednost - Določitev v trenutku transakcije - Neposredni učinek člena 74. Zadeva C-142/12.
Odločbe Višjih sodišč VDSS sodba in sklep Pdp 613/2012 - izplačilo odpravnine – direktor – razrešitev s funkcije – bistvena kršitve določb postopka – pravnomočno razsojena stvar
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo Odbora za pravosodje k Predlogu zakona o dopolnitvi Zakona o državnem pravobranilstvu - Dopolnjen predlog zakona (ZDPra-D), nujni postopek, EPA 1187-VI
Poročilo Odbora za pravosodje k Predlogu zakona o dopolnitvi Zakona o sodniški službi - Dopolnjen predlog zakona (ZSS-K), nujni postopek, EPA 1186-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Pravna država ne deluje
Pojasnila DURS Davčna obravnava dodatne starostne pokojnine oziroma pokojninske rente z dedovanjem
Revija Odvetnik Slovensko pravosodje v razmerah gospodarske in politične krize