28. marec 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Igor Šoltes ne bo vnovič kandidiral

Predsednik računskega sodišča Igor Šoltes se v nasprotju s prvotnimi napovedmi ne bo potegoval za nov mandat na tem položaju. Kot je povedal na novinarski konferenci v Ljubljani, na kateri je predstavil zadnje ugotovitve revizorjev, je od kandidature odstopil. Šoltes je izpostavil, da so se ob sami kandidaturi pojavila vprašanja, ali sta dva mandata preveč in ali je to primerno. Pojasnil je, da je Zakon o računskem sodišču jasen in omogoča dva zaporedna mandata.

Osnutek Zakona o nedelu funkcionarjev in javnih uslužbencev, ki ga je pripravilo Združenje stečajnih upnikov, je v veliki meri nedorečen, iz njegove vsebine pa ni povsem jasno razvidno, kaj je cilj predlaganih zakonskih določb, so v prvem odzivu zapisali na ministrstvu za pravosodje. Ker pa gre za vsebino, ki se nanaša tudi na delo ministrstva za notranje zadeve, bodo odgovor na osnutek zakona pripravili v sodelovanju obeh organov, so napovedali na pravosodnem ministrstvu.

V prvi obravnavi novele Zakona o cestah, ki jo je v postopek vložila še vlada Janeza Janše, je večina poslancev napovedala podporo nekaterim predlaganim rešitvam. Koalicijski poslanci, ki nasprotujejo ukinitvi agencije za varnost prometa, pa napovedujejo, da bodo v nadaljevanju zakonskega postopka odpravili določbe, povezane z ukinitvijo agencije.

Notarska zbornica Slovenije je v preteklem letu podala številne predloge in pripombe k predvidenim spremembam zakonodaje na področju delovanja notariata, ki jih je predvidelo ministrstvo za pravosodje. V zbornici upajo, da bo nova vlada v spremembah zakonodaje upoštevala predloge notarjev.

Evropska komisija je sprejela poročilo, ki ocenjuje napredek držav članic pri doseganju ciljev s področja obnovljivih virov energije do leta 2020. V energetski porabi Slovenije je delež obnovljivih virov energije leta 2010 znašal 19,9 odstotka, kar je nad povprečjem EU, ciljni delež za Slovenijo za leto 2020 pa znaša 25 odstotkov.

Okoljsko ministrstvo v postopkih odločanja o podeljevanju koncesij in vodnih dovoljenj ni bilo učinkovito, je v reviziji ugotovilo računsko sodišče. Ocenilo je, da je bil zaradi nesmotrnega upravljanja z vodnimi viri državni proračun v obdobju 2005 - 2011 ob najmanj 25 milijonov evrov. Pri tem so revizorji ugotovili, da področje upravljanja z vodami ni strateško celovito urejeno, vodne pravice pa se ne podeljujejo pravočasno.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
28.3.2013 Zakon o dopolnitvi Zakona o funkcionarjih v državnih organih (ZFDO-F) (RS 21-788/2013) Začne veljati
28.3.2013 Zakon o državnem svetu (ZDSve) (RS 44-2069/1992) Sprememba

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 28.3.2013 - 28.3.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   2 novosti       3 novosti
2. UPRAVNO PRAVO     1 novost     1 novost
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   1 novost       2 novosti
5. JAVNE FINANCE   3 novosti       2 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   8 novosti 1 novost   1 novost 4 novosti
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI       1 novost   1 novost
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA            
9. ZDRAVSTVENI SISTEM   3 novosti       1 novost
10. MEDNARODNI ODNOSI   2 novosti        
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Kolektivna pogodba za kemično in gumarsko industrijo Slovenije
Letni program statističnih raziskovanj za 2013 (velja od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013)
Pravilnik o meroslovnih zahtevah za statične števce jalove električne energije točnostnih razredov 2 in 3
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba II Ips 179/2010 - lastninjenje – nepremičnina v družbeni lastnini – pravica uporabe – kmetijska zemljišča – nezazidana stavbna zemljišča - otvoritvena bilanca podjet...
Sodba II Ips 643/2009 - prodaja kmetijskih zemljišč – predkupna pravica - kršitev predkupne pravice – odobritev pravnega posla – rok - kršitev prisilnih predpisov - ničnos...
Sklep II Ips 282/2012 - medicinska napaka (zdravniška napaka) – neuspela umetna prekinitev nosečnosti - povrnitev nepremoženjske škode – višina odškodnine - telesne boleči...
Odločbe Upravnega sodišča sodba I U 1333/2011 - dostop do informacij javnega značaja – zavezanec za posredovanje informacij - pravna oseba zasebnega prava v večinski lasti osebe javnega prava
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo Odbora za zunanjo politiko k Predlogu zakona o ratifikaciji Manilskih sprememb, 2010, priloge k Mednarodni konvenciji o standardih za usposabljanje, izdajanje spričeval in ladijsko stražarjenje pomorščakov (STCW), 1978 (MKSULSP10), EPA 1011-VI
Poročilo Odbora za zunajo politiko k Predlogu zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Indije o rednem zračnem prometu in Protokola o spremembi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Indije o rednem zračnem prometu (BINRZP), EPA 1819-V
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Demontaža davčne uprave?