7. julij 2014
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

V veljavi pomembni davčni noveli

Veljati sta začeli novela zakona o dohodnini in novela zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, s katerima se zvišuje prag letnega prometa za pavšalno obdavčitev s 50.000 evrov na 100.000 evrov, hkrati pa zvišujejo normirani stroški s 70 na 80 odstotkov. A podjetniki bodo na učinkovanje ukrepa morali počakati, saj se bo začel uporabljati z novim davčnim letom. Vlada, ki opravlja tekoče posle, je spremembam nasprotovala in opozarjala, da manjkajo analize in da se uvaja neenakost med davčnimi zavezanci.

Poslanci so z 59 glasovi za in nobenim proti potrdili predlog novele zakona o izvršbi in zavarovanju, s katero naj bi pospešili in hitreje zaključili izvršilne postopke. Tako bo po novem pri nepremičninah izklicna cena na prvi dražbi postavljena pri 70 odstotkih ocenjene vrednosti, ukinja se tretja javna dražba in spreminjajo določbe varščine.

Prihodnje leto v veljavo stopajo spremembe v obračunavanju DDV v EU, ki bodo po ocenah Evropske komisije olajšale poslovanje in zagotovile bolj pošteno porazdelitev prihodkov med državami članicami. DDV na telekomunikacijske, televizijske in elektronske storitve se bo namreč obračunaval glede na lokacijo potrošnika, in ne ponudnika storitev. Ta sprememba bo zagotovila enakopravnejše pogoje poslovanja za podjetja ter pravičnejše obdavčevanje s strani držav članic, so sporočili z Evropske komisije. Hkrati bo uvedena mini točka "vse na enem mestu", ki bo znatno znižala stroške in upravno obremenitev za zadevna podjetja.

Poslanke in poslanci so v petek s 43 glasovi za in enim proti Mojco Prelesnik potrdili za informacijsko pooblaščenko. Glasovanje je minilo v odsotnosti poslanskih skupin SDS, SLS in NSi. V uradu predsednika republike Boruta Pahorja so s potrditvijo Prelesnikove zadovoljni, obžalujejo pa, da je prišlo do nasprotovanja njegovemu predlogu.

V petek do polnoči, ko se je iztekel rok za oddajo zavezujoče ponudbe za nakup 75,5-odstotnega deleža Aerodroma Ljubljana, ki upravlja z najpomembnejšim slovenskim letališčem Jožeta Pučnika, je ponudbo oddalo najmanj eno podjetje, to je francoski gradbeni velikan Vinci Airports, je poročala TV Slovenija. Francosko podjetje je po navedbah televizije oddajo ponudbe že potrdilo. Pri tem naj bi za nakup Aerodroma ponudilo dobrih 50 evrov za delnico, kar pomeni, da bi znesek kupnine znašal 96,7 milijona evrov.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
5.7.2014 Odredba o določitvi seznama tehničnih specifikacij za dvo- in trikolesna motorna vozila (RS 50-2366/2011) Sprememba
5.7.2014 Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o določitvi seznama tehničnih specifikacij za dvo- in trikolesna motorna vozila (RS 50-2093/2014) Začne veljati
5.7.2014 Pravilnik o določitvi akustičnega in vizualnega opozorila ter vizualnega simbola za programske vsebine, ki niso primerne za otroke in mladoletnike (RS 50-2090/2014) Začne veljati
5.7.2014 Pravilnik o določitvi vizualnega in akustičnega opozorila za programske vsebine, ki niso primerne za otroke in mladoletnike (RS 39-2120/2007) Preneha veljati
5.7.2014 Sklep o soglasju za odprtje Konzulata Islamske republike Pakistan v Republiki Sloveniji s sedežem v Ljubljani (RS 50-2087/2014) Začne veljati
5.7.2014 Sprememba tarife za izvajanje storitev Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (RS 50-2100/2014) Začne veljati
5.7.2014 Tarifa za izvajanje storitev Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (RS 4-127/2013) Sprememba
5.7.2014 Uredba o izvajanju Operativnega programa za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007–2013 (RS 30-1472/2011) Sprememba
5.7.2014 Uredba o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po pravilu "de minimis" (RS 61-2807/2004) Sprememba
5.7.2014 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Operativnega programa za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007–2013 (RS 50-2166/2014) Začne veljati
5.7.2014 Uredba o spremembi Uredbe o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po pravilu de minimis (RS 50-2165/2014) Začne veljati
5.7.2014 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (RS 56-2760/2002) Sprememba
5.7.2014 Zakon o spremembah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2K) (RS 50-2079/2014) Začne veljati
5.7.2014 Zakon o spremembah Zakona o dohodnini (ZDoh-2N) (RS 50-2078/2014) Začne veljati
5.7.2014 Zakon o spremembah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-S) (RS 50-2074/2014) Začne veljati
4.7.2014 Kodeks etičnih načel v socialnem varstvu (RS 50-2101/2014) Začne veljati
4.7.2014 Odločba o imenovanju okrajnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju (RS 50-2088/2014) Začne veljati
4.7.2014 Odločba o prenehanju Ustanove Piters – Fundacija za pomoč žrtvam nasilja v družini in zasvojenosti igralništva (RS 50-2094/2014) Začne veljati
4.7.2014 Povprečne efektivne obrestne mere za potrošniške kredite na osnovi ponudb bank in hranilnic po stanju na dan 1. 6. 2014 (RS 50-2096/2014) Začne veljati
4.7.2014 Poziv Sveta za avtorsko pravo (RS 50-2102/2014) Začne veljati
4.7.2014 Sklep o imenovanju častnega generalnega konzula Republike Slovenije v Cape Townu (RS 50-2086/2014) Začne veljati
4.7.2014 Sklep o imenovanju častnega generalnega konzula Republike Slovenije v Valletti, v Republiki Malti (RS 50-2084/2014) Začne veljati
4.7.2014 Sklep o povišanju Konzulata Republike Slovenije v Cape Townu (RS 50-2085/2014) Začne veljati
4.7.2014 Sklep o povišanju Konzulata Republike Slovenije v Valletti, v Republiki Malti (RS 50-2083/2014) Začne veljati
4.7.2014 Sklep o prevzemu mandata poslanca Državnega zbora Republike Slovenije (RS 50-2097/2014) Začne veljati
4.7.2014 Sklep o prevzemu mandata poslanca Državnega zbora Republike Slovenije (RS 50-2098/2014) Začne veljati
4.7.2014 Sklep o razglasitvi odločitve, ki je bila sprejeta na zakonodajnem referendumu o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA-A), ki je bil 8. junija 2014 (RS 50-2081/2014) Začne veljati
4.7.2014 Sklepi o imenovanjih in rešitvah v okrajnih volilnih komisijah (RS 50-2099/2014) Začne veljati
4.7.2014 Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Kraljevini Butan (RS 50-2082/2014) Začne veljati
4.7.2014 Višina povračil stroškov prehrane med delom in službenih potovanj v dejavnosti trgovine Slovenije, ki od 1. 7. 2014 dalje znašajo (RS 50-2103/2014) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 7.7.2014 - 7.7.2014 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 11 novosti 3 novosti     2 novosti 3 novosti
2. UPRAVNO PRAVO 2 novosti          
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 1 novost   2 novosti     1 novost
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5 novosti 1 novost 1 novost   1 novost 2 novosti
5. JAVNE FINANCE 4 novosti 2 novosti     2 novosti 1 novost
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9 novosti 4 novosti     2 novosti  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 5 novosti 2 novosti 1 novost   4 novosti 1 novost
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 5 novosti          
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 1 novost          
10. MEDNARODNI ODNOSI   1 novost        
11. OBČINE 62 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2)
Zakon o dohodnini (ZDoh-2)
Zakon o ratifikaciji Evropske listine o regionalnih ali manjšinskih jezikih (MELRJ)
Zakon o ratifikaciji Sporazuma o ustanovitvi Centra za razvoj financ (CEF) (MSCEF)
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba I Kp 79477/2010-101 - bistvena kršitev določb kazenskega postopka – pravice obrambe – zavrnitev dokaznega predloga - kršitev kazenskega zakona – obstoj kaznivega dejanja...
Sodba I Up 80/2014 - mednarodna zaščita - redni postopek - zavrnitev prošnje - splošna neverodostojnost - neskladnosti izjav prosilcev - dokazna ocena - opravljena glav...
Odločbe Upravnega sodišča sodba II U 214/2012 - priznanje izobrazbe za namen zaposlovanja – nepopolno ugotovljeno dejansko stanje – nezmožnost udeležbe v postopku
sodba I U 985/2013 - dohodnina – odmera dohodnine – posebna olajšava za vzdrževane družinske člane – uveljavljanje olajšave – obnova postopka – nova dejstva in dokazi
Odločbe Višjih sodišč VSL sodba I Cpg 1588/2013 - sorodna pravica – civilna kazen – nadomestilo za javno priobčitev fonogramov – uporaba tarife - skupni sporazum – absolutnost pravice
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje k Predlogu zakona o dopolnitvi Zakona o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic (ZPVAS-G), EPA 2028-VI
Poročilo Odbora za pravosodje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju - Dopolnjen predlog zakon (ZIZ-J), EPA 1966-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR S pogajanjem do cilja