7. marec 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Fotovoltaična industrija napoveduje tožbo

Združenje slovenske fotovoltaične industrije je zaradi spremenjene Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije začelo aktivnosti za skupno tožbo proti vladi. Tako vse oškodovance, ki so decembra lani na omrežje priklopili sončno elektrarno, poziva, da pristopijo k skupni tožbi. Po mnenju združenja je bila investitorjem s spremenjeno uredbo povzročena škoda. S spremenjeno uredbo so se s 1. decembrom lani za več kot 60 odstotkov znižale podpore za fotovoltaične proizvodne naprave, priključene na omrežje po tem datumu.

Državni svetniki bodo na podlagi novele Zakona o funkcionarjih v državnih organih lahko odslej prejeli mesečno plačilo največ v višini tretjine osnovne plače predsednika DS, kar je 1737 evrov bruto. Kot so pojasnili v DS, je lani povprečna mesečna sejnina znašala 1115 evrov bruto in tudi letos bo v okviru proračunskih omejitev.

Finančna situacija na ljubljanski univerzi je po besedah rektorja Stanislava Pejovnika kritična in vprašanje je, ali bodo bolonjsko reformo sploh lahko izpeljali. Univerza je zmanjšala proračun za 25 milijonov evrov in število zaposlenih za pet odstotkov, s tem pa dosegla rob, preko katerega več ne sme, je poudaril na novinarski konferenci.

Po razveljavitvi nekaterih določb Zakona o verski svobodi je bilo za registracijo verske skupnosti v obdobju pravne praznine po odločitvi vladnega urada za verske skupnosti potrebnih 20 oseb. Tolikšno število oseb je kot pogoj navedeno tudi v predlogu novele zakona.
V Zakonu o verski svobodi je bila zapisana določba, da morajo verske skupnosti za registracijo predložiti podpise najmanj sto polnoletnih pripadnikov, skupnost pa je morala v državi delovati deset let. A je ustavno sodišče to določbo leta 2010 razveljavilo, pri čemer je razveljavitev začela učinkovati leto pozneje. Takrat je nastala nekakšna pravna praznina.

Podpora svežnju šestih novel zakonov, ki predvidevajo zaostritev pogojev za funkcionarje in možnost odpoklica župana, je po včerajšnji razpravi negotova. Da bodo vseh šest predlogov DL v prvi obravnavi podprli, so izrecno napovedali poslanci PS in DeSUS, po mnenju nekaterih poslancev pa zakoni ne morejo prispevati k dvigu politične kulture.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 7.3.2013 - 7.3.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   2 novosti 2 novosti 3 novosti   5 novosti
2. UPRAVNO PRAVO       5 novosti    
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV            
5. JAVNE FINANCE   3 novosti        
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   2 novosti        
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI         1 novost  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA       1 novost   1 novost
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Odlok o delovnem področju in notranji organizaciji službe državne volilne komisije
Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v januarju 2013
Pravila o izvajanju obveznega večstranskega pobota
Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem postopku
Pravilnik o obrazcu zahtevka za zmanjšanje davčne osnove od nadomestila za uporabo lastnih sredstev prostovoljca zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov
Pravilnik o overitvah števcev električne energije
Pravilnik o pogojih in postopkih za izvajanje zakona o izvajanju rejniške dejavnosti
Splošni pogoji za dobavo in odjem električne energije iz prenosnega omrežja Slovenije
Tarifa nadomestil stroškov za izvajanje obveznega večstranskega pobota
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba X Ips 2/2011 - dovoljena revizija – davek na dodano vrednost – odbitek vstopnega DDV – pogoji za priznanje odbitka – sodna praksa sodišča EU – neverodostojne...
Odločbe Upravnega sodišča sodba II U 335/2011 - zaposlovanje tujcev - delovno dovoljenje - pogoji za izdajo delovnega dovoljenja tujcu - neporavnane davčne obveznosti
sodba II U 69/2012 - dohodnina - odmera dohodnine - dohodek iz zaposlitve - dohodek iz pretekle zaposlitve - odškodnina zaradi prenehanja delovnega razmerja - glavn...
Odločbe Evropskega sodišča SODBA SODIŠČA (peti senat) z dne 21. februarja 2013(*).Město Žamberk proti Finanční ředitelství v Hradci Králové, postala Odvolací finanční ředitelství. Predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 267 PDEU.„Obdavčenje – DDV – Direktiva 2006/112/ES – Člen 132(1)(m) – Oprostitev – Storitve, ki so tesno povezane s športom ali telesno vzgojo – Neorganizirano in nesistematično ukvarjanje s športom – Mestno kopališče“. Zadeva C 18/12.
Odločbe Višjih sodišč VSL sklep Cst 308/2012 - stečaj pravne osebe – končanje stečajnega postopka brez razdelitve upnikom – končno poročilo – izločitvena pravica – zahteva za izplačilo denarnega...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2E), skrajšani postopek, EPA 1034-VI
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o voznikih (ZVoz-A), prva obravnava, EPA 1035-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Kdo nadzira davčne inšpektorje - 3?
Pojasnila DURS Elektronski računi
Pojasnilo v zvezi z izvajanjem 6. člena ZDDPO-2 (stalna poslovna enota - zračni promet)