30. marec 2012
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Odstop uprave Mercatorja

Sinoči je medije presenetila novica, da je celotna uprava Mercatorja odstopila. Razlog za odstop pa je vzajemno nezaupanje z večjimi lastniki, je za STA povedal predsednik uprave Mercatorja Žiga Debeljak. Vzrok za nezaupanje tiči predvsem v poskusih prodaje Mercatorja njegovemu največjemu konkurentu Agrokorju, za katero so se kljub opozorilom uprave zavzemali lastniki. Uprava bo odstop utemeljila s tem, da v težkih gospodarskih razmerah takšen položaj predstavlja tveganje za Mercator.

Vlada bo poslala v parlamentarno proceduro predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb. Gre za še eno spremembo zakona za potrebe načrtovanega rebalansa proračuna, namen sprememb pa je, kot zagotavlja vlada, takojšnja razbremenitev gospodarstva, da bi prišlo do ponovnega zagona gospodarske rasti. Predlog zakona predlaga spremembe treh uveljavljenih rešitev, in sicer znižanje splošne davčne stopnje, povišanje olajšave za investiranje in olajšave za raziskave in razvoj. Glede davčne stopnje se predlaga postopno znižanje z 20 odstotkov na 15 odstotkov od leta 2015 dalje. V prehodnem obdobju pa se po letih predlagajo naslednje davčne stopnje: leto 2012 - 18, leto 2013 - 17 in leto 2014 - 16 odstotkov.

Na obisku v Sloveniji se je včeraj mudil namestnik ruskega zunanjega ministra Vladimir Titov, ki sta ga sprejela predsednik DZ Gregor Virant in državni sekretar na zunanjem ministrstvu Igor Senčar. Osrednja tema pogovorov je bilo sodelovanje med državama, še posebej na področju energetike, kjer je pomemben projekt izgradnje plinovoda Južni tok.

Učiteljica Tatjana Gulič z Osnovne šole Preska je prejela nagrado programa Evropske komisije eTwinning. Program poteka že osmo leto, pri njem pa sodeluje več kot 155.000 učiteljev iz 31 držav, ki uporabljajo informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) za vzpostavitev čezmejnih izobraževalnih projektov.

Skupščina društva Unicef Slovenija je na današnji izredni seji sprejela sklep o ukinitvi društva in o prenosu pravic in obveznosti na fundacijo. Novoustanovljena fundacija bo še naprej opravljala svoje poslanstvo ter promovirala in ščitila pravice otrok, je po glasovanju poudarila podpredsednica društva Žarka Brišar Slana.

V okviru nacionalnega projekta Dialog mladih bo danes ob 16.30 v Mladinskem centru Postojna potekal prvi od dvanajstih regionalnih dogodkov, katerih namen je spodbuditi aktivno udeležbo mladih v družbi in prispevati k njihovi večji zaposljivosti, so sporočili iz Zavoda za zaposlovanje. Poleg današnjega v Postojni so takšni dogodki predvideni še na Jesenicah, v Ljubljani, Celju, Novem mestu, Slovenj Gradcu, Trbovljah, Krškem, Ajdovščini, Sežani, Mariboru in Ljutomeru.

Slovenci z vidika znanja računalniškega programiranja očitno zaostajamo za povprečjem v celotni EU. Vsaj tako je razvidno iz v ponedeljek objavljenih podatkov evropskega statističnega urada (Eurostat) za leto 2011. Računalniški program je kdajkoli spisalo že šest odstotkov Slovencev, starih od 16 do 74 let, povprečje v EU pa je lani znašalo deset odstotkov. Znanje računalniškega programiranja je znotraj evropske sedemindvajseterice najbolj razširjeno na Finskem, kjer je računalniški program spisalo že 26 odstotkov oseb v starosti od 16 do 74 let. Sledi Švedska s 24 odstotki.

Madžarska univerza Semmelweis je včeraj predsedniku države Palu Schmittu odvzela doktorat zaradi plagiatorstva. Za odvzem doktorata je glasovalo 33 članov posebnega univerzitetnega sveta, proti so se izrekli štirje, poroča nemška tiskovna agencija dpa. (TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
1.4.2012 Akt o določitvi omrežnine za distribucijska omrežja zemeljskega plina na geografskih območjih občin Ruše, Hoče - Slivnica, Šentilj in Miklavž na Dravskem polju (RS 22-861/2012) Začne veljati
1.4.2012 Akt o določitvi omrežnine za distribucijska omrežja zemeljskega plina na geografskih območjih občin Ruše, Hoče - Slivnica, Šentilj in Miklavž na Dravskem polju (RS 60-2858/2011) Preneha veljati
1.4.2012 Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Maribor (RS 22-860/2012) Začne veljati
1.4.2012 Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Maribor (RS 52-2401/2011) Preneha veljati
1.4.2012 Sklep o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja (RS 111-4619/2000) Sprememba
1.4.2012 Sklep o spremembah Sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja (RS 18-694/2012) Se začne uporabljati
1.4.2012 Uredba o načinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili (RS 18-718/2003) Se preneha uporabljati
31.3.2012 Pravilnik o določitvi števila pripravniških delovnih mest na posameznih okrožnih državnih tožilstvih (RS 20-754/2012) Začne veljati
31.3.2012 Pravilnik o določitvi števila pripravniških delovnih mest na posameznih okrožnih državnih tožilstvih (RS 32-1221/2008) Preneha veljati
31.3.2012 Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje klasične prašičje kuge (RS 20-753/2012) Začne veljati
31.3.2012 Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje klasične prašičje kuge - Pestis suum (RS 62-3039/2003) Preneha veljati
31.3.2012 Sklep o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po pristopu na podlagi notranjih bonitetnih sistemov za banke in hranilnice (RS 135-5657/2006) Sprememba
31.3.2012 Sklep o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po standardiziranem pristopu za banke in hranilnice (RS 135-5656/2006) Sprememba
31.3.2012 Sklep o spremembi Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po pristopu na podlagi notranjih bonitetnih sistemov za banke in hranilnice (RS 22-855/2012) Začne veljati
31.3.2012 Sklep o spremembi Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po standardiziranem pristopu za banke in hranilnice (RS 22-856/2012) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 30.3.2012 - 30.3.2012 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   1 novost   4 novosti 9 novosti 1 novost
2. UPRAVNO PRAVO   2 novosti   1 novost 1 novost  
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO   2 novosti     1 novost  
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   2 novosti     3 novosti 1 novost
5. JAVNE FINANCE   3 novosti     11 novosti 5 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   9 novosti     3 novosti  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI         4 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA         5 novosti  
9. ZDRAVSTVENI SISTEM         3 novosti 1 novost
10. MEDNARODNI ODNOSI   1 novost     5 novosti 1 novost
11. OBČINE