30. oktober 2015
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Načrt za zeleno gospodarstvo

Vlada je sprejela okvirni program za prehod v zeleno gospodarstvo, s katerim želi Slovenija postati konkurenčno gospodarstvo, v katerem bomo razumeli ter upoštevali omejitve, ki jih postavlja naravno okolje. Okvirni program odgovarja na globalne izzive, kot so rast prebivalstva, slabšanje stanja okolja in pomanjkanje virov. Ena od pomembnih usmeritev zelenega gospodarstva je tudi prehajanje iz linearnega na krožno gospodarstvo. Za spremljanje in nadgradnjo programa bo zadolžena medresorska delovna skupina.

Vlada je na seji sprejela tudi dolgoročno strategijo za spodbujanje naložb energetske prenove stavb, s katero so določeni pomembni cilji zmanjševanja rabe energije v stavbah. Za doseganje ciljev bodo do leta 2030 potrebne investicije v prenovo stavb na ravni 6,7 milijarde evrov oz. med 350 in 450 milijonov evrov letno.

Vlada se je še seznanila s predlogom sindikata Fides glede sprememb in dopolnitev kolektivne pogodbe ter posebnega tarifnega dela za zdravnike in zobozdravnike. Glede na to, da predlog sindikata vključuje tudi vsebine (plače, druge prejemke in povračila stroškov, vezanih na stroške dela), ki so povezane s pogajanji na ravni celotnega javnega sektorja, bo treba pri poteku pogajanj to upoštevati in jih voditi usklajeno.

Policijski sindikat je za 18. novembra napovedal stavko, če vlada ne bo predstavila rešitev za podane zaveze, tudi o izenačitvi njihovih plač s plačami v primerljivih evropskih državah. Notranja ministrica Vesna Györkös Žnidar poudarja, da je treba zaveze prejšnjih vlad izpolniti, vodstvo policije pa, da stavka ne sme zmanjšati varnosti ob begunski krizi.

Odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor je obravnaval in potrdil predlog resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu 2015-2025. Opozicija je do predloga precej kritična, češ da je premalo konkreten in nerealen, člani odbora pa so predlagana dopolnila ZL zavrnili. Odbor je s koalicijskimi dopolnili podprl tudi predlog novele zakona o prevozih v cestnem prometu, s katero se trenutne koncesije za javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu podaljšujejo do decembra 2019. Predlog omejuje tudi upravičenost vlagateljev do subvencionirane vozovnice.

Telekom Slovenije je na ministrstvo za javno upravo vložil zahtevo za revizijo razpisa za storitve mobilne telefonije za javno upravo. Kriterij razpisa je namreč po njihovem mnenju v nasprotju s pravili poštene konkurence. Ponudnik omenjenih storitev naj bi sicer z decembrom postal Simobil, ki je na razpisu oddal najugodnejšo ponudbo.

Ustavno sodišče je pri odločitvi o referendumu o noveli zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih pritrdilo, da je procesna pot, ki jo je ubral DZ, pravilna, je poudaril predsednik DZ Milan Brglez. Žalosti ga, da je sodišče presojalo šest mesecev, in sicer le s procesnega vidika, vsebinsko pa je odločba po njegovem mnenju prazna. Varuh človekovih pravic medtem napoveduje, da bo v primeru referendumske zavrnitve novele zahteval ustavno presojo zakonodaje, ki je diskriminatorna do istospolnih parov. Kateri zakoni vsebujejo diskriminatorne določbe, bodo ugotovili skupaj z nevladnimi organizacijami.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 30.10.2015 - 30.10.2015 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU     2 novosti   2 novosti 2 novosti
2. UPRAVNO PRAVO         1 novost  
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO   1 novost     1 novost 2 novosti
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV         7 novosti  
5. JAVNE FINANCE   1 novost     1 novost 1 novost
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   7 novosti   1 novost 6 novosti 2 novosti
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI       3 novosti 16 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA         1 novost 1 novost
9. ZDRAVSTVENI SISTEM   1 novost     2 novosti  
10. MEDNARODNI ODNOSI         1 novost  
11. OBČINE