28. december 2012
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Jelušičeva namesto Pahorja

Boruta Pahorja, ki mu je z nastopom funkcije predsednika republike prenehal poslanski mandat, bo v državnem zboru nadomestila Ljubica Jelušič. Državna volilna komisija je že pridobila soglasje Jelušičeve in bo ugotovitveni sklep posredovala DZ. Ta naj bi mandat novi poslanki predvidoma potrdil na petkovi izredni seji. Jelušičeva, sicer redna profesorica na katedri za obramboslovje na ljubljanski Fakulteti za družbene vede in v prejšnji vladi obrambna ministrica, je poslanski mandat pripravljena prevzeti.

Notarska zbornica Slovenije je včeraj ministrstvu za pravosodje in javno upravo poslala pripombe na predlog sprememb zakona o notariatu, ki ga je ministrstvo že poslalo v strokovno usklajevanje. Menijo, da ministrstvo ni upoštevalo strokovnih priporočil, in dodajajo, da predlogi prinašajo preobrat notariata iz javne službe v komercialno dejavnost. Predlog sprememb zakona o notariatu prinaša "popoln preobrat, in sicer od ustavno določenega notariata kot javne službe v popolno komercialno dejavnost", so v zbornici zapisali v sporočilu za javnost.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo imelo v kratkem za spodbujanje gospodarstva na voljo 457 milijonov evrov. Od tega je osem javnih razpisov že objavljenih in odprtih, novih 23 jih bodo predvidoma objavili že v januarju in februarju, še devet pa do junija 2013.

Skupaj gre torej za 40 javnih razpisov, v okviru katerih bo možno koriščenje sredstev v naslednjih treh letih, so sporočili z gospodarskega ministrstva. Od skupnega zneska 457 milijonov evrov bo največ, namreč 216 milijonov evrov, namenjenih za razvoj regij. Na to področje bo posegalo pet javnih razpisov.

Spletni uporabniki po zadnjih podatkih raziskave MOSS še vedno večino svojih spletnih aktivnosti vršijo od doma - takih je namreč skoraj 90 odstotkov. Glede na leto v 2009 se je sicer povečala uporaba spleta na javnih lokacijah; rast spletnih uporabnikov, ki uporabljajo (tudi) javne dostope, je namreč 38-odstotna.

Hrvaška si želi, da bi po vstopu države v Evropsko unijo na mejnih prehodih s Slovenijo imeli skupni nadzor meje, je za STA potrdila Helena Biočić iz urada za odnose z javnostmi hrvaškega notranjega ministrstva. Kot je dodala, že potekajo pogajanja o skupnem nadzoru osrednjih cestnih mejnih prehodov Gruškovje, Obrežje in Jelšane. To so za STA potrdili tudi na slovenski policiji, kjer sicer pravijo, da možnost opravljanja skupne mejne kontrole s Hrvaško obstaja, in sicer po njenem vstopu v EU. Posredovanje informacij o tem, kje se bo skupna mejna kontrola opravljala in na kakšen način, pa bi bilo, kot so navedli, v tej fazi prezgodaj.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
30.12.2012 Uredba o obrambnih in zaupnih naročilih (RS 80-4135/2007) Preneha veljati
30.12.2012 Zakon o javnem naročanju (ZJN-2) (RS 128-5409/2006) Sprememba
30.12.2012 Zakon o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (ZJNPOV) (RS 90-3525/2012) Začne veljati
30.12.2012 Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS) (RS 128-5410/2006) Sprememba
30.12.2012 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-2D) (RS 90-3526/2012) Začne veljati
30.12.2012 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS-D) (RS 90-3527/2012) Začne veljati
29.12.2012 Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu na področju obrambe (RS 97-3709/2012) Začne veljati
29.12.2012 Sklep o organizaciji in začetku dela Zavoda za gozdove Slovenije (RS 72-2648/1993) Sprememba
29.12.2012 Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o organizaciji in začetku dela Zavoda za gozdove Slovenije (RS 97-3706/2012) Začne veljati
29.12.2012 Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja toplotne energije v Občini Jesenice (RS 32-1438/2009) Preneha veljati
29.12.2012 Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja v Občini Jesenice (RS 50-2075/2012) Se začne uporabljati
28.12.2012 Zakon o bančništvu (ZBan-1) (RS 131-5487/2006) Sprememba
28.12.2012 Zakon o preoblikovanju Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter o naložbeni politiki Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja in Slovenske odškodninske družbe (ZPKDPIZ) (RS 79-4265/2010) Sprememba
28.12.2012 Zakon o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH) (RS 105-3999/2012) Začne veljati
28.12.2012 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu (ZBan-1J) (RS 105-4002/2012) Začne veljati
28.12.2012 Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) (RS 67-3699/2007) Sprememba
28.12.2012 Zakon o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (ZUKSB) (RS 105-4000/2012) Začne veljati
28.12.2012 Zakon o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije (ZUKN) (RS 38-1847/2010) Preneha veljati
27.12.2012 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o stopnjah običajnega odpisa blaga v proizvodnji hrane in pijač (kalo, razsip, razbitje in primanjkljaj) (RS 105-4006/2012) Začne veljati
27.12.2012 Sklep o nastopu funkcije predsednika Republike Slovenije (RS 105-4003/2012) Začne veljati
27.12.2012 Sklep o prenehanju mandata poslanca (RS 105-4004/2012) Začne veljati
27.12.2012 Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Portugalski republiki (RS 105-4005/2012) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 28.12.2012 - 28.12.2012 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 3 novosti 1 novost 1 novost     1 novost
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 3 novosti 3 novosti     1 novost 2 novosti
5. JAVNE FINANCE 3 novosti         2 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   3 novosti        
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI            
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 1 novost         1 novost
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI     1 novost      
11. OBČINE 63 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Odločba o ugotovitvi, da bi z odložitvijo uveljavitve in z zavrnitvijo Zakona o Slovenskem državnem holdingu in Zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank na referendumu nastale protiustavne posledice
Odredba o izdaji Prvega dopolnila k Tretji izdaji Slovenskega dodatka k Evropski farmakopeji – Formulariuma Slovenicuma 3.1
Odredba o izvajanju sistematičnega spremljanja stanja bolezni in cepljenj živali v letu 2013
Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2013
Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine od drugih dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti za leto 2012
Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost
Pravilnik o načinu plačevanja, razporejanja in sporočanja podatkov obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
Pravilnik o obrazcu informativnega izračuna dohodnine in obrazcu napovedi za odmero dohodnine za leto 2012
Pravilnik o obrazcu vloge za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane in vloge za uveljavljanje olajšave za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost za leto 2012
Sklep o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2012
Uredba o določitvi zneska trošarine za energente
Uredba o metodologiji za določitev razvitosti občin
Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF)
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba X Ips 20/2011 - davek od dobička pravnih oseb dovoljena revizija – vrednostni kriterij – dolgoročne rezervacije - predračun oblikovanja in črpanja – načrt reor...
Sodba X Ips 103/2012 - carine - dovoljena revizija – vrednostni kriterij - uvrstitev v tarifno številko – šivalni stroji - razlaga opisa tarifne številke – bistvena...
Odločbe Upravnega sodišča sodba I U 1775/2011 - DDV - dohodnina - dohodek iz dejavnosti - opravljanje dejavnosti - preprodaja motornih vozi – davčni postopek - trditveno in dokazno breme – ...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Popravek poročila Odbora za izobraževanje, znanost, kulturo, šport in mladino k Predlogu zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1), EPA 667-VI
Predlog deklaracije o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah Evropske unije v obdobju januar 2013 - junij 2014, EU U 449 (DeUDIEU1314), EPA 856-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Pojasnila DURS Posebna ureditev za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov
Revija Odvetnik Pomen pravice do zagovornika v kazenskem postopku: v praksi ESČP in v Sloveniji