22. junij 2015
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Vlada in sindikati spet za isto mizo

Vlada in sindikati javnega sektorja se bodo jutri po skoraj trimesečnem premoru sestali na temo plačnega sistema. Vladna stran bo predstavila novo različico analize in izhodišč za spremembe sistema ter varčevalne predloge za leto 2016. Kot pravijo sindikati, to še ne bodo pogajanja, saj pred njihovim začetkom potrebujejo več časa za premislek.

Poslanci bodo z odločanjem o poplačilu varčevalcev Ljubljanske banke zaključili redno sejo DZ. Kljub prazničnemu tednu obilo dela čaka člane odbora za finance, ki se bodo ukvarjali s fiskalnim pravilom, davčnimi blagajnami in strategijo upravljanja kapitalskih naložb. Pred ustavno komisijo pa bodo trije predlogi ustavnih sprememb.

Čeprav nosilci javnih funkcij ves čas poudarjajo, da je odločitve ustavnega sodišča treba spoštovati, pa v kar nekaj primerih ugotovljene neustavnosti še niso odpravljene. Tako ostaja neizvršenih 12 odločb tega najvišjega organa sodne oblasti, čeprav je rok za odpravo neustavnosti že potekel. Najstarejša neizvršena odločba sega v leto 1998. Takrat je ustavno sodišče ugotovilo protiustavnost določbe zakona o ustanovitvi občin, ki je določala območje Mestne občine Koper. Območje MOK namreč daleč presega območje mesta in mestne okolice in zato odstopa od ustavne določbe. Kljub ustanovitvi občine Ankaran ta odločba US ostaja neizvršena.

V poslanskih skupinah vseh parlamentarnih strank so ob obravnavi napovedali podporo predlogu spremembe zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, s katerim želijo predlagatelji iz ZL in ZaAB zvišati cenzus za upravičenost do subvencioniranega kosila v osnovnih šolah. Iz različnih strank je bilo ob tem slišati slogan Za otroke gre!

Osnutek novele zakona o medijih, ki ga je pripravilo ministrstvo za kulturo in je še danes v javni obravnavi, je po mnenju Združenja novinarjev in publicistov nedomišljen in pretirano kaznovalen, premalo natančen, v nekaterih pogledih pa tudi pomeni potencialno grožnjo svobodi govora in medijski pluralnosti.

Tri leta po vpeljavi instituta priznanja krivde so v petek njegove učinke na okrogli mizi Inštituta za kriminologijo pretresali predstavniki tožilstva in sodstva. Strinjali so se, da je institut zelo uporaben, saj je postopek učinkovit in hiter, obenem pa so opozorili na previdnost pri njegovi uporabi zaradi možnosti zlorab.

Slovenija je po podatkih evropskega statističnega urada Eurostat lani po ravni cen življenjskih potrebščin dosegla 83 odstotkov evropskega povprečja. Razpon med članicami unije je bil sicer precejšen - najvišje cene so bile na Danskem (138 odstotkov povprečja), najnižje pa v Bolgariji (48 odstotkov povprečja).(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 22.6.2015 - 22.6.2015 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 2 novosti 10 novosti     1 novost 2 novosti
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO           1 novost
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 1 novost 4 novosti        
5. JAVNE FINANCE   6 novosti        
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 4 novosti 7 novosti   1 novost 1 novost  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 3 novosti   1 novost   2 novosti 1 novost
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 3 novosti          
9. ZDRAVSTVENI SISTEM   1 novost        
10. MEDNARODNI ODNOSI   1 novost 1 novost      
11. OBČINE 34 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex