Dnevne zakonodajne novosti / 28. julij 2020
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 2 pravna akta
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 106/2022 z dne 5.8.2022
TEMA DNEVA
Ustavno sodišče zadržalo preimenovanje Titove ceste
Tema dneva

Ustavno sodišče je s sedmimi glasovi proti dvema zadržalo izvrševanje spremenjenega občinskega odloka o imenovanju ulic, trgov in naselij v Radencih do končne odločitve glede pobude o referendumu, na katerem bi v tem zdraviliškem kraju odločali o preimenovanju Titove ceste v Cesto osamosvojitve Slovenije. Če spremembe ne bi zadržali, bi namreč po mnenju sodišča v primeru kasnejše razveljavitve ali odprave spornega odloka lahko nastali nepotrebni stroški tako za stanovalce kot za občino.(več)

Sodišče ugodilo tožbi glede okoljevarstvenega soglasja za gradnjo ceste v NM
Upravno sodišče je 9. julija ugodilo tožbi, ki jo je v zvezi z izdajo okoljevarstvenega soglasja za gradnjo prve etape ceste tretje razvojne osi-jug v Novem mestu vložila krajevna civilna iniciativa 3ROS-jug. Upravno sodišče je zadeve Agenciji RS za okolje (Arso) vrnilo v vnovični postopek, je konec preteklega tedna sporočila iniciativa.(več)

Teršek z ustavno pritožbo glede glasovanja o njegovi kandidaturi v DZ
Pravnik Andraž Teršek, ki ga DZ junija ni izvolil za ustavnega sodnika, se je obrnil na ustavno sodišče. Predlaga mu, naj ugotovi protiustavnost določb poslovnika DZ o tajnem glasovanju, razveljavi glasovanje o njegovi kandidaturi za ustavnega sodnika in DZ naloži, da o njem ponovno glasuje, poroča časopis Dnevnik.(več)

Po oceni KPK solastništvo medija ne pomeni nasprotja interesov pri glasovanju
KPK je prejšnji teden v odgovoru poslancu SD Marku Koprivcu glede vprašanja konflikta interesov pri predlaganih spremembah medijske zakonodaje pojasnila, da zgolj solastništvo ene od gospodarskih družb, ki bi bila kot vse druge podvržena zakonu, še ne povzroča avtomatično nasprotja interesov. Drugače bi bilo, če bi se zakon nanašal le na konkretno medijsko hišo.(več)

Varuh: Neuporabe zaščitnih mask ni mogoče sankcionirati
Neupoštevanja odloka o obveznem nošenju zaščitne maske v zaprtem javnem prostoru ni mogoče sankcionirati, ugotavljajo pri varuhu človekovih pravic. Ob tem pa ocenjujejo, da se vlada očitno zaveda, da bi bila prisilna implementacija take zapovedi nemogoča oz. neučinkovita, z odlokom pa državljanom sporočajo, kakšno bi bilo ustrezno ravnanje.(več)

Rekorder lani plačal več kot poldrugi milijon evrov dohodnine
Medtem ko je polovica zavezancev za dohodnino že poravnala svoje obveznosti za lani, preostale to še čaka. Do sredine tega tedna morajo doplačati dohodnino zavezanci iz drugega svežnja informativnih izračunov, tisti iz tretjega svežnja imajo časa še do konca avgusta. Rekorder je zavezanec z obračunano dohodnino več kot 1,5 milijona evrov.(več)

Epidemija na slovenska podjetja vplivala bolj neenakomerno kot recesija leta 2009
Epidemija covida-19 je na podjetja vplivala bistveno bolj neenakomerno kot recesija leta 2009, je pokazala raziskava Društva za marketing Slovenije in Valicona Trženjski monitor 2020. Negativne učinke je imela epidemija na 58 odstotkov v raziskavi sodelujočih podjetij, pozitivne pa na 17 odstotkov podjetij.(več)

York s predlogom prisilne poravnave Dela prodaje
Finančni sklad York je na ljubljansko okrožno sodišče kot upnik vložil predlog za začetek postopka prisilne poravnave družbe Delo prodaja. Za predlog so se odločili, ker menijo, da družba krši sporazum o finančnem prestrukturiranju. Sklep o začetku prisilne poravnave še ni pravnomočen, pritožbe na sklep so mogoče 15 dni.(več)

EU bo medregionalnim inovacijskim partnerstvom namenila 400.000 evrov
Evropska komisija je objavila razpis za prijavo interesa za tematska partnerstva za pilotne medregionalne inovacijske projekte, ki podpirajo odzivanje in okrevanje po pandemiji covida-19. Skupni proračun za razvoj štirih tematskih partnerstev je 400.000 evrov.(več)

Novo na portalu Tax-Fin-lex
Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex
Čistopisi
Odredba o številu mest državnih tožilcev
Sklep o uporabi Smernic o odobravanju in spremljanju kreditov
Statut Univerze v Ljubljani
Uredba o ukrepih za odpravo motenj na trgu v vinskem sektorju zaradi pandemije COVID-19
Zakon o zavarovalništvu (ZZavar-1)
Odločbe sodišč
Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 16. julija 2020.#Data Protection Commissioner proti Facebook Ireland Limited in Maximillian Schrems.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo High Court (Irlande).#Predhodno odločanje – Varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov – Listina Evropske unije o temeljnih pravicah – Členi 7, 8 in 47 – Uredba (EU) 2016/679 – Člen 2(2) – Področje uporabe – Prenosi osebnih podatkov v tretjo državo v komercialne namene – Člen 45 – Sklep Komisije o ustreznosti – Člen 46 – Prenosi, za katere se uporabljajo ustrezni zaščitni ukrepi – Člen 58 – Pooblastila nadzornih organov – Obdelava prenesenih podatkov, ki jo javni organi tretje države izvajajo zaradi nacionalne varnosti – Presoja ustreznosti ravni varstva, ki se zagotavlja v tretji državi – Sklep 2010/87/EU – Standardna določila o varstvu za prenos osebnih podatkov v tretje države – Ustrezni zaščitni ukrepi, ki jih zagotovi upravljavec – Veljavnost – Izvedbeni sklep (EU) 2016/1250 – Ustreznost varstva, ki ga zagotavlja zasebnostni ščit EU-ZDA – Veljavnost – Pritožba fizične osebe, katere podatki so bili iz Evropske unije preneseni v Združene države.#Zadeva C-311/18.
Gradiva v obravnavi DZ
Predlog zakona o učinkoviti rabi energije (ZURE), EPA 1293-VIII
Ostali dokumenti
Nekateri problemi pravne ureditve ukrepov karantene in osamitve v slovenskem pravnem redu