4. december 2012
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Kadrovska in finančna podhranjenost tožilstva

Državno tožilstvo je v tekočem letu najbolj obremenjeval prehod izpod ministrstva za pravosodje pod notranje ministrstvo, je ocenil generalni državni tožilec Zvonko Fišer. Rešitev je označil za strokovno napačno, hkrati pa je opozoril, da bosta kadrovska podhranjenost in omejene finance v prihodnje krnili delo državnega tožilstva.

Parlamentarni odbor za delo je za obravnavo na seji DZ pripravil novelo zakona o izvajanju rejniške dejavnosti in novelo zakona o Javnem jamstvenem in preživninskem skladu RS. Z novelo zakona o rejništvu med drugim krepijo vlogo rejnika ter uveljavljen pojem "rejenec" nadomeščajo s pojmom otrok. Noveli bo DZ verjetno obravnaval na decembrski seji.

Odbor DZ za infrastrukturo in prostor je kljub opozorilom stroke in zakonodajno-pravne službe DZ potrdil predlog sprememb novele zakona o prostorskem načrtovanju. S spremembo bi izjema, da lahko občinski svet dovoli manjšo širitev območja stavbnih zemljišč, veljala tudi za občine, ki že imajo sprejet občinski prostorski načrt.

Zveza delovnih invalidov Slovenije bo letos listine Občina po meri invalidov podelila občinam Ptuj, Murska Sobota in Nova Gorica, so ob mednarodnem dnevu invalidov sporočili iz Združenja invalidov-foruma Slovenije. Na Statističnem uradu RS pa ob mednarodnem dnevu ugotavljajo, da so invalidi v slabšem položaju pri vključevanju na trg dela.

Evropska komisija je sprejela pomorsko strategijo za Jadransko in Jonsko morje, ki bo spodbujala pametno, trajnostno in vključujočo rast v tej regiji. Strategija sloni na močnejšem modrem gospodarstvu, bolj zdravem morskem okolju, varnejšem pomorskem prostoru in odgovorni ribolovni dejavnosti, so sporočili iz Bruslja.

Odbor DZ za izobraževanje, znanost, kulturo, šport in mladino je kot matično delovno telo drugič obravnaval in sprejel dopolnila k noveli zakona o visokem šolstvu. Ta sedaj ne spreminja sestave sveta Nakvis, ureja pa akreditacijo in določa, da je pedagoška obveznost visokošolskih učiteljev od 5 do 7 ur. Zavrnili so dopolnila PS on SD.

V Dubaju se je včeraj začela konferenca WCIT-12, ki jo organizira Mednarodna telekomunikacijska zveza (ITU). Na njej bodo predstavniki 193 držav govorili o spremembi mednarodnih telekomunikacijskih predpisov (ITR), ki opredeljujejo načela zagotavljanja in delovanja mednarodnih telekomunikacijskih storitev, namenjenih javnosti. Več članic želi v omenjena pravila prvič vključiti tudi internet, kar pomeni, da želijo znotraj državnih meja nadzorovati internet. Zahodne države so se na te zahteve odzvale kritično, saj se zavzemajo za ohranitev odprte, decentralizirane in nedržavne strukture svetovnega spleta, poroča nemška tiskovna agencija dpa.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
4.12.2012 Sklep o sistemu jamstva za vloge (RS 97-5036/2010) Sprememba
4.12.2012 Sklep o spremembi Sklepa o sistemu jamstva za vloge (RS 75-2859/2012) Se začne uporabljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 4.12.2012 - 4.12.2012 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   6 novosti       5 novosti
2. UPRAVNO PRAVO     1 novost      
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO   1 novost        
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV     2 novosti      
5. JAVNE FINANCE   2 novosti 3 novosti   2 novosti 1 novost
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   3 novosti        
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI   1 novost       2 novosti
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA   1 novost 1 novost   1 novost 3 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI         1 novost  
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, oktober 2012
Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v oktobru 2012
Sklep o ugotovitvi razširjene veljavnosti Kolektivne pogodbe gostinstva in turizma Slovenije
Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju
Zakon o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (ZJNPOV)
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1)
Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1)
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Upravnega sodišča sodba in sklep I U 1505/2010 - vizum - zavrnitev izdaje vizuma družinskemu članu slovenskega državljana – zakonska zveza sklenjena z namenom pridobitve dovoljenja za prebiv...
sodba III U 469/2010 - dopolnilno zdravstveno zavarovanje – izravnava razlik med zavarovalnicami – izračun izravnave – načelo zaslišanja stranke – obrazložitev ...
Odločbe Evropskega sodišča SODBA SODIŠČA (osmi senat) z dne 15. novembra 2012(*). SIA Kurcums Metal proti Valsts ieņēmumu dienests. Predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 267 PDEU. „Skupna carinska tarifa – Tarifna uvrstitev – Kombinirana nomenklatura – Kombinirane vrvi ‚Taifun‘, ki so proizvedene v Rusiji in sestavljene iz polipropilena in jeklene žice – Skobe v obliki črke U z zankastima koncema, povezanima z zatičem – Protidampinške dajatve, uvedene na uvoz nekaterih železnih ali jeklenih vrvi in kablov s poreklom iz Češke republike, Rusije, Tajske in Turčije“. Zadeva C-558/11.
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko k Predlogu Zakona oZakon o davku na finančne storitve z dopolnjenim predlogom zakona, EPA 701-VI
Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o deviznem poslovanju - Dopolnjen predlog zakona (ZDP-2B), EPA 719-VI
Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko k Predlogu zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o davku na bilančno vsoto bank - Dopolnjen predlog zakon (ZDBVB-A), EPA 702-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Sestanek ali "sestankovanje"
Pojasnila DURS Obdavčitev poslovne enote nerezidenta v Sloveniji
Revija Odvetnik »Kdor v pravnem postopku najame za svojega odvetnika Čeferina, je kriv …«
63. dnevi Odvetniške zbornice ZR Nemčije
Revija Poslovodno računovodstvo Kaj je ROA in ROI?