10. december 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Nasprotje interesov preizkuša moralo

Nasprotje interesov še ni kaznivo dejanje, saj se v takšnem položaju znajde marsikdo. V takšnih primerih bi se večkrat morali vprašati, kaj je moralno, in ne le, kaj je zakonito, so se strinjali udeleženci okrogle mize, ki jo je ob mednarodnem dnevu boja proti korupciji pripravila AmCham delovna skupina za korporativno etiko in transparentnost.

Geodetska uprava RS (Gurs) bo predvidoma do 1. februarja 2014 lastnikom nepremičnin v Sloveniji poslala informativne izračune davka na nepremičnine. Lastniki lahko sicer podatke urejajo že sedaj, davek pa bo odmerjen na presečni datum 1. april 2014. Rok za prijavo najemnih poslov se podaljšuje do 31. marca 2014.

Danes je začela veljati novela zakona o javnih financah, ki daje pravno podlago za državno dokapitalizacijo bank po objavi rezultatov pregleda bank in obremenitvenih testov. Država ima za dokapitalizacije za letos na voljo do 4,7 milijarde evrov.

Kljub številnim dosežkom informatike v javni upravi je še veliko manevrskega prostora, kako z manj sredstvi zagotoviti boljše e-storitve. O tem so se strinjali udeleženci dvodnevne 5. konference Informatika v javni upravi, ki se je v organizaciji ministrstva za notranje zadeve in Slovenskega društva Informatika na Brdu pri Kranju začela včeraj.

Večina anomalij, povezanih s korupcijo, se dogaja v razmerju javni sektor - zasebni sektor, je na novinarski konferenci povedala namestnica predsednika Komisije za preprečevanje korupcije v odstopu Liljana Selinšek. Svoje poglede na problematiko korupcije in načine spopadanja z njo so včeraj poleg KPK predstavili tudi predstavniki civilne družbe.

Na 7. mednarodnem simpoziju o volilnih zadevah, ki je 3. in 4. decembra potekal v malezijskem Kuala Lumpurju, je Državna volilna komisija RS (DVK) prejela prestižno nagrado Volilna komisija leta. Hkrati je bila DVK nagrajena tudi v kategoriji upravljanje volitev, so sporočili s komisije.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
10.12.2013 Navodila družbam za upravljanje glede poročanja numeričnih podatkov o poslovanju investicijskih skladov (RS 11-281/2013) Sprememba
10.12.2013 Navodilo o spremembi Navodila družbam za upravljanje glede poročanja numeričnih podatkov o poslovanju investicijskih skladov (RS 101-3683/2013) Začne veljati
10.12.2013 Odredba o določitvi roka za vključitev pravnih oseb iz 110.a člena Zakona o javnih financah v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi (RS 101-3680/2013) Začne veljati
10.12.2013 Odredba o spremembi izobraževalnih programov za pridobitev poklicne in srednje strokovne izobrazbe (RS 101-3681/2013) Začne veljati
10.12.2013 Zakon o dopolnitvi Zakona o javnih financah (ZJF-G) (RS 101-3677/2013) Začne veljati
10.12.2013 Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415) (RS 101-3675/2013) Začne veljati
10.12.2013 Zakon o javnih financah (ZJF) (RS 79-3758/1999) Sprememba
9.12.2013 Odločba o razveljavitvi sklepa Vrhovnega sodišča (RS 101-3682/2013) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 10.12.2013 - 10.12.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 3 novosti 2 novosti 2 novosti 1 novost 1 novost  
2. UPRAVNO PRAVO 1 novost 1 novost        
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO   2 novosti 1 novost      
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 2 novosti       2 novosti 1 novost
5. JAVNE FINANCE 4 novosti 1 novost   1 novost   1 novost
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 3 novosti 9 novosti     1 novost  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 2 novosti 4 novosti     5 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 1 novost 1 novost 1 novost      
9. ZDRAVSTVENI SISTEM   2 novosti        
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE 32 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Odločba o soglasju k spremembi imena ustanove in k čistopisu Akta o ustanovitvi ustanove »USTANOVA DOBRODELNI ŽUPANOV SKLAD POLZELA«
Uredba o mejnih vrednostih vnosa nevarnih snovi in gnojil v tla
Uredba o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata
Zakon o makrobonitetnem nadzoru finančnega sistema (ZMbNFS)
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba I Ips 15443/2010-84 - bistvena kršitev določb kazenskega postopka – kršitev kazenskega zakona – obstoj kaznivega dejanja – kriva ovadba – odločba o kazenski sank...
Sodba II Ips 12/2012 - bianco menica - menično pooblastilo - stečaj trasanta - aval - temeljni posel - menični ugovor
Odločbe Višjih sodišč VDSS sodba Pdp 1035/2013 - odpravnina - pravila vračanja - kdaj se ne more zahtevati vrnitve - izredna odpoved delavca - razlogi na strani delodajalca - pravice in obveznosti...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Predloga Zakona o ratifikaciji Konvencije o nočnem delu (Konvencija MOD št. 171) (MKND), ratifikacija, EPA 1634-VI
Poročilo Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o mednarodni zaščiti - Dopolnjen predlog zakona (ZMZ-D), redni postopek, EPA 1496-VI
Predloga Zakona o ratifikaciji Konvencije o spodbujanju varnosti in zdravja pri delu (Konvencija MOD št. 187) (MKSVZD), ratifikacija, EPA 1633-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Pojasnila DURS Vračilo DDV, plačanega pri nakupu osebnega avtomobila, v potniškem prometu