19. februar 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Ddr. Klemen Jaklič: Ogledalo za lažnive politike

Mladi znanstvenik s kar dvema doktoratoma v tujini, je pri 37 letih predavatelj na Harvardu, gostuje na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, a kaže, da ima kljub vsem referencam težave z zaposlitvijo v domovini. Tudi o tem smo se z njim pogovarjali za današnji TFL Glasnik, ki bo izšel danes popoldan.

»Za mesto na pravni fakulteti v Ljubljani sem že večkrat izrazil interes, tako dekanom in nosilcem kateder v različnih obdobjih zadnjih desetih let, kot tudi javno. Bil sem tudi pri rektorju univerze in ministru za visoko šolstvo. Prevečkrat je videti, kot da drug drugega le obtožujejo, kdo je odgovoren za to, da mest za Slovence, ki so se uveljavili na vodilnih svetovnih univerzah, ne morejo urediti, o rešitvi pa ne duha ne sluha.“

Odbor ministrov 47 članic Sveta Evrope bo med 5. in 7. marcem pregledal izvajanje odločb Evropskega sodišča za človekove pravice, med njimi tudi odločbe glede izbrisanih v Sloveniji, so sporočili iz Strasbourga. Obravnavali bodo sodbo "Kurić in drugi proti Sloveniji", ki je postala pravnomočna 26. junija lani, veliki senat Evropskega sodišča za človekove pravice pa je odločil, da slovenske oblasti niso uspele v celoti urediti vprašanja izbrisanih, in vladi naložil, naj pripravi sistem odškodnin. Šesterici tožnikov je sodišče določilo tudi po 20.000 evrov odškodnine za nepremoženjsko škodo.

Razlog sedanje politične krize je delno tudi v sedanjem volilnem sistemu, ki je slab in ga je potrebno zamenjati, so se strinjali sogovorci na okrogli mizi o problematiki volilnega sistema v Sloveniji, ki jo je pripravil Inštitut dr. Jožeta Pučnika. Nekdanji ustavni sodnik Ciril Ribičič je govoril o logiki oziroma zakonitostih pri spreminjanju volilnih sistemov. "Stranke velikokrat razmišljajo o spremembah sistema, je pa bolj pametno, če se prilagodijo veljavnemu sistemu in v njem poskušajo biti čim bolj uspešne," je dejal.

Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz) je za generalnega direktorja zavoda v novem štiriletnem mandatu imenoval dozdajšnjega generalnega direktorja Marijana Papeža. Če bo k imenovanju dala soglasje tudi vlada, bo to že njegov tretji mandat na čelu zavoda.

Institucije, ki so v državah članicah EU pristojne za varstvo podatkov, nameravajo ukrepati proti ameriškemu spletnemu velikanu Google, ker ni sledil njihovim navodilom in spoštoval zakonodaje EU glede zasebnosti, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočila francoska agencija za varstvo podatkov CNIL. Google očitke zavrača. (TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
19.2.2013 Odredba o določitvi programa usposabljanja za izvajanje službe nujne medicinske pomoči (RS 15-441/2013) Začne veljati
19.2.2013 Pravilnik o določitvi Programa cepljenja in zaščite z zdravili za leto 2013 (RS 15-438/2013) Začne veljati
19.2.2013 Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Boč (2012–2021) (RS 15-439/2013) Začne veljati
19.2.2013 Sklep o določitvi višine nadomestila potnih stroškov (RS 15-440/2013) Začne veljati
19.2.2013 Uredba o določitvi zneska trošarine za energente (RS 26-1175/2010) Sprememba
19.2.2013 Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente (RS 15-478/2013) Začne veljati
18.2.2013 Odločba o ugotovitvi kršitve človekove pravice in zavrženju pobude (RS 15-442/2013) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 19.2.2013 - 19.2.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 3 novosti 4 novosti       2 novosti
2. UPRAVNO PRAVO         1 novost  
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 1 novost          
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV       3 novosti    
5. JAVNE FINANCE 1 novost 1 novost     1 novost  
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 3 novosti 3 novosti        
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI   2 novosti        
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 1 novost     1 novost 1 novost 1 novost
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 2 novosti          
10. MEDNARODNI ODNOSI   2 novosti        
11. OBČINE 37 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Hierarhija pravil revidiranja
Obvestilo o objavi Izvedbenega sklepa Sveta 2013/54/EU z dne 22. januarja 2013 o dovoljenju Republiki Sloveniji, da uvede poseben ukrep, ki odstopa od člena 287 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost
Zaključni račun proračuna Republike Slovenije za leto 2010 (RZ2010)
Zaključni račun proračuna Republike Slovenije za leto 2011 (RZ2011)
Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1)
Zakon o zdravstveni dejavnosti (ZZDej)
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sklep III Ips 110/2009 - izstop družbenika iz družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) - izplačilo vrednosti poslovnega deleža – trditveno in dokazno breme – prekluzija – ko...
Odločbe Upravnega sodišča sodba U 96/2007 - davek od dobička pravnih oseb - redna likvidacija družbe - pravni naslednik - ugotovitveni postopek - prekinitev postopka
Odločbe Višjih sodišč VSL sodba I Cp 1568 /2012 - odgovornost za drugega – odgovornost pravne osebe za škodo, ki jo povzroči njen organ – odgovornost države – protipravnost ravnanja carinskega organa
VSL sodba II Cp 654/2012 - denarna odškodnina za nepremoženjsko škodo – začasno zmanjšanje življenjskih aktivnosti
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Posebno poročilo Varuha človekovih pravic Zagovornik - glas otroka, EPA 997-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Osebni davčni pregledi - zakaj ne tako?
Revija Odvetnik Ustavna pritožba pred Ustavnim sodiščem RS