11. julij 2016
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Pitna voda kot ustavna pravica

Državni zbor bo danes z vprašanji poslank in poslancev začel julijsko redno sejo, ki jo bo končal v petek. Med drugim bo jutri odločal o predlogu za začetek spremembe ustave o pravici do varne pitne vode. Z dopolnitvijo ustave bi dostop do pitne vode uredili kot splošno in temeljno ustavno pravico, hkrati pa določili, da se oskrba s pitno vodo izvaja kot nedobičkonosna javna služba, s čimer naj bi preprečili privatizacijo vodnih virov in obravnavo vode kot tržnega blaga. Poslanci bodo ta teden odločali tudi o dveh kandidatih za ustavna sodnika, noveli zakona o visokem šolstvu in predlogu zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka.

Odbor DZ za kmetijstvo je v petek soglasno podprl predlog interventnega zakona o ukrepih za odpravo posledic pozebe in snega v kmetijski proizvodnji med 25. in 30. aprilom letos. Kljub odmiku od sistemskega zakona je odbor ocenil, da je bil dogodek tako izreden, da je treba sprejeti interventni zakon. Člani odbora so sicer na podlagi pripomb zakonodajno-pravne službe DZ sprejeli več dopolnil k predlogu, tako da je za plenarno sejo in morebitno odpravo nejasnosti odprt praktično ves zakon. ZPS medtem opozarja, da dopolnila ne bodo odpravila pomislekov.

Predstavniki zdravstvene nege so enotno podprli predlog novele zakona o zdravstveni dejavnosti, so sporočili iz Zbornice zdravstvene in babiške nege. V Društvu za zdravje naroda pa pravijo, da predlog ne upošteva pripomb, ki so jih v časi javne razprave posredovali ministrstvu. Novela zakona, ki naj bi jo vlada obravnavala še pred jesenjo, med drugim ureja določitve in priznavanja kompetenc za opravljeno delo srednjih medicinskih sester, ki več let opravljajo naloge iz kroga kompetenc diplomiranih medicinskih sester, ter zagotavlja pošteno plačilo za opravljeno delo, izpostavljajo v zbornici.

Poslanec SMC Jani Möderndorfer je ministrstvo za infrastrukturo opozoril na škodljive posledice omejitve uporabe brezpilotnih letal ter pozval k čim prejšnjemu sprejetju uredbe o sistemih brezpilotnih zrakoplovov oziroma dronov. Kot so sporočili iz SMC, so na ministrstvu pojasnili, da želijo postopek sprejema zaključiti v prvi polovici tega meseca.

Največja vladna stranka SMC je ob drugi obletnici ustanovitve na prvi programski konferenci potrdila pet prioritet do konca leta. Med drugim poudarjajo ukrepe za rahljanje davčnega primeža, ukrepe za učinkovitejše pravosodje in učinkovit javni sektor. Konferenca je podprla tudi projekt skrajšanja čakalnih dob v zdravstvu do konca leta.

Države članice Evropske unije so v petek potrdile sporazum med EU in ZDA o čezatlantski izmenjavi osebnih podatkov "ščit zasebnosti", ki bo nasledil razveljavljeni "varen pristan". Novi dogovor naj bi omejil nadzor nad zasebnimi podatki uporabnikov interneta v EU. Sporazum je sicer med evropskimi poslanci, aktivisti in združenji za zaščito potrošnikov naletel na številne kritike. Tudi delovna skupina, v kateri so nadzorni organi za varstvo osebnih podatkov, je aprila v svojem mnenju Evropsko komisijo in ZDA pozvala k dopolnitvam. Na komisiji so zagotovili, da so priporočila upoštevali.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
9.7.2016 Pravilnik o ultralahkih letalnih napravah (RS 49-2111/2016) Začne veljati
9.7.2016 Pravilnik o ultralahkih letalnih napravah (RS 107-4593/2008) Preneha veljati
9.7.2016 Pravilnik o vsebini in obliki diplom in potrdil o izobraževanju na Visoki šoli za hotelirstvo in turizem Bled (RS 49-2125/2016) Začne veljati
9.7.2016 Sklep o dokumentaciji za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za imenovanje člana upravljalnega organa banke in hranilnice (RS 49-2119/2016) Začne veljati
9.7.2016 Sklep o dokumentaciji za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za imenovanje člana upravljalnega organa banke in hranilnice (RS 73-2846/2015) Preneha veljati
9.7.2016 Sklep o določitvi javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja ter delovnih mest na katerih so javni uslužbenci upravičeni do dodatka iz 10. točke prvega odstavka 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor (RS 90-3834/2011) Sprememba
9.7.2016 Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja ter delovnih mest, na katerih so javni uslužbenci upravičeni do dodatka iz 10. točke prvega odstavka 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor (RS 49-2115/2016) Začne veljati
9.7.2016 Sklep o sistemu jamstva za vloge (RS 49-2118/2016) Začne veljati
9.7.2016 Sklep o spremembah Sklepa o ureditvi notranjega upravljanja, upravljalnem organu in procesu ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice (RS 49-2121/2016) Začne veljati
9.7.2016 Sklep o uporabi smernic Omejitve izpostavljenosti do subjektov, ki opravljajo dejavnosti bančništva v senci zunaj reguliranega okvira, v skladu s členom 395(2) Uredbe (EU) št. 575/2013 (RS 49-2120/2016) Začne veljati
9.7.2016 Sklep o ureditvi notranjega upravljanja, upravljalnem organu in procesu ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice (RS 73-2849/2015) Sprememba
9.7.2016 Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov (RS 49-2167/2016) Začne veljati
9.7.2016 Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Zvezno vlado Republike Avstrije o uveljavitvi novih mejnih listin za mejne sektorje XVI do XXI na skupni državni meji (RS (mednarodne) 11-35/2016) Začne veljati
9.7.2016 Zakon o mednarodni zaščiti (ZMZ) (RS 111-5504/2007) Sprememba
8.7.2016 Aneks h Kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije (RS 49-2126/2016) Začne veljati
8.7.2016 Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (RS 40-1703/2012) Sprememba
8.7.2016 Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije (RS 17-557/2016) Sprememba
8.7.2016 Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (KPND) (RS 18-682/1991-I) Sprememba
8.7.2016 Odločba o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v Kopru in sklepa Okrajnega sodišča v Kopru (RS 49-2117/2016) Začne veljati
8.7.2016 Odločba o ugotovitvi, da je bil 16.b člen Zakona o mednarodni zaščiti v neskladju z Ustavo ter razveljavitvi sodb Vrhovnega in Upravnega sodišča (RS 49-2116/2016) Začne veljati
8.7.2016 Popravek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-L) (RS 49-2169/2016) Začne veljati
8.7.2016 Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za junij 2016 (RS 49-2123/2016) Začne veljati
8.7.2016 Razlaga Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (RS 49-2124/2016) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 11.7.2016 - 11.7.2016 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 4 novosti 4 novosti 1 novost   4 novosti 3 novosti
2. UPRAVNO PRAVO 1 novost       1 novost  
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 1 novost 2 novosti        
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7 novosti 2 novosti     2 novosti 1 novost
5. JAVNE FINANCE 1 novost 4 novosti        
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8 novosti 11 novosti 2 novosti     1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 4 novosti 1 novost 1 novost 1 novost   2 novosti
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 6 novosti   3 novosti      
9. ZDRAVSTVENI SISTEM   2 novosti       2 novosti
10. MEDNARODNI ODNOSI 6 novosti          
11. OBČINE 40 novosti