Dnevne zakonodajne novosti / 10. maj 2017
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 3 pravni akti
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 57/2017 z dne 17.10.2017
TEMA DNEVA
Zakonodajni Supervizor: Mesečni pregled za april 2017
Tema dneva

V tokratni številki Zakonodajnega Supervizorja boste našli celoten pregled vseh sprememb zakonodaje v mesecu aprilu 2017. Veljati ali uporabljati se je začelo 79 predpisov, prenehalo je veljati ali se uporabljati 26 predpisov, spremenilo pa se je 40 predpisov. Tako je na zadnji dan aprila veljalo 835 zakonov in 19.184 podzakonskih predpisov. Vsi podatki o spremembah v slovenski zakonodaji, tudi za pretekla obdobja, so sicer vedno na voljo v Zakonodajnem Supervizorju.

Nova kazenska zakonodaja
Odbor za pravosodje je za drugo obravnavo pripravil predlog novele kazenskega zakonika, ki jo je pripravila vlada. Novela zaostruje opredelitev za storitev kaznivega dejanja zlorabe položaja, kot kaznivo dejanje določa potovanje v tujino z namenom terorizma in uvaja možnost izgona tujca, ki stori kaznivo dejanje. Odbor je pripravil tudi predlog zakona o probaciji, s katerim želi vlada celovito urediti izvajanje alternativnih oblik kaznovanja storilcev kaznivih dejanj. Hinko Jenull z vrhovnega državnega tožilstva je menil, da gre za dober projekt, ki ga tožilstvo podpira. Je pa podobno kot zakonodajno-pravna služba opozoril, da so nekatere določbe nedorečene in neusklajene z drugimi zakoni, med njimi z novelo kazenskega zakonika.

Pot do zaupnih bančnih podatkov
Ministrstvo za finance je pripravilo predlog novele zakona o bančništvu, v katerem določa, da lahko pod določenimi pogoji do zaupnih bančnih podatkov dostopa tudi preiskovalna komisija DZ. Ta je namreč opozorila, da se v praksi zaradi nejasnosti določbe o dostopu do zaupnih podatkov sooča z velikimi težavami pri njihovem pridobivanju. Med izjeme od dolžnosti varovanja zaupnih bančnih podatkov je tako v predlogu novele zakona dodan primer, ko te podatke pisno zahteva parlamentarna preiskovalna komisija, kadar izvaja preiskavo. Ker mora parlamentarna komisija delovati v skladu z zakonom o parlamentarni preiskavi, rešitev ohranja ustrezne varovalke, ki onemogočajo zlorabo instituta bančne tajnosti.

Več za občine in za upokojence
Člani odbora za finance DZ so med drugim obravnavali predlog novele zakona o izvrševanju proračunov, s katero bo vlada zagotovila nekoliko višjo povprečnino za občine in letni dodatek za vse upokojence. Za slednjega namenjajo dodatnih 21 milijonov evrov, sredstva naj bi zagotovila sama pokojninska blagajna. Regres bodo dobili vsi upokojenci, njegova višina pa bo odvisna od višine njihove pokojnine. Povprečnina za občine za letos se bo medtem po predlogu novele zakona o izvrševanju proračunov povišala s 530 na 533,5 evra, zagotovljen bo tudi poračun od 1. januarja dalje. Državni proračun bo dvig povprečnin stal 7,2 milijona evrov.

Nova sodba proti Sloveniji
Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourgu je objavilo novo razsodbo proti Sloveniji oz. slovenskemu pravosodju. Marinu Poropatu bo morala Slovenija plačati 5000 evrov odškodnine za nematerialno škodo in 1500 evrov za povračilo stroškov. Sodišče je namreč ugotovilo, da je bila Poropatu kršena pravica do poštenega sojenja in pravica do zaslišanja priče po 6. členu Evropske konvencije o človekovih pravicah. Marino Poropat je bil v Sloveniji leta 2009 obsojen na tri mesece pogojne zaporne kazni po kazenski ovadbi soseda, s katerim sta bila v dolgoletnem sporu, da mu je pred njegovo hišo grozil s smrtjo.

Proti večji dostopnosti do alkohola
V mladinski zvezi Brez izgovora Slovenija in povezanih organizacijah nasprotujejo predlogu novele zakona o omejevanju porabe alkohola, ki ga bo odbor DZ za zdravstvo obravnaval danes. Menijo, da bi sprejetje novele, ki bi dovolila prodajo alkoholnih pijač na športnih prireditvah, povečalo dostopnost alkohola. To pa bi ogrozilo človekovo zdravje. Poslanec SMC Jani Möderndorfer je te trditve ocenil za nerealne. Meni, da je ureditev, kot jo predlagajo, učinkovitejša od sedanje. Sedanja popolna prepoved točenja oz. ponudbe alkoholnih pijač na športnih prireditvah naj bi bila neučinkovita in nekoherentna.

Novi pristopi k izzivom gospodarskega prava
Pravna fakulteta Univerze v Mariboru je ob letošnji 25. obletnici srečanj pravnikov v dneh od 18. do 20. maja 2017 v Portorožu pripravila vrsto tem, povezanih z integriranjem slovenskega gospodarstva v globalizacijske evropske procese. Srečanja se bodo udeležili mednarodni strokovnjaki, organizirane bodo okrogle mize o novostih procesnega prava in o postopku izvršb na podlagi izvršilnega naslova druge članice EU. Obravnavana bo tudi problematika izvajanja čezmejnih insolvenčnih postopkov in vloga odvetništva v sodobni družbi. Strokovnjaki iz pravosodja in gospodarstva bodo spregovorili o odprtih vprašanjih glede kaznivih dejanj zlorabe položaja, kar bo posebno zanimivo za člane poslovodnih in nadzornih organov.(TFL)