4. februar 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Vroči kostanj arbitražnega sporazuma

Poslanke in poslanci se bodo danes sestali na izredni seji, na kateri bodo za zaprtimi vrati odločili, katero besedilo memoranduma za arbitražo o meji s Hrvaško bo Slovenija poslala arbitražnemu sodišču. Zasedalo bo tudi nekaj delovnih teles, poslanci bodo med drugim razpravljali o popravi krivic izbrisanim in srednjeročnem obrambnem programu.

Zbornica upraviteljev je vseh šest upraviteljev, ki jih je ministrstvo za pravosodje in javno upravo lani jeseni prijavilo zaradi domnevnega kršenja stečajne zakonodaje, oprostila odgovornosti, piše časnik Dnevnik. To pomeni, da so se disciplinski postopki zoper šesterico končali z oprostilnimi sklepi. To po pisanju časnika posledično pomeni, da so se disciplinski postopki zoper Melito Butara, sicer tudi predsednico zbornice v odstopu, Igorja Bončino, Maksimiljana Galeta, Marka Drobeža, Mojco Breznik in Katarino Benedik končali z oprostilnimi sklepi.

Komisija za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti bo v torek razpravljala o popravi krivic izbrisanim. Evropsko sodišče za človekove pravice je namreč Sloveniji naložilo, da mora v roku enega leta pripraviti shemo za izplačilo odškodnin vsem izbrisanim (do 26. junija letos).
Vlada pa je sprejela akcijski načrt za izvršitev sodbe, ki predvideva oblikovanje odškodninske sheme, po kateri bi se izbrisanemu izplačal pavšal. Medtem je komisar Sveta Evrope za človekove pravice Nils Muižnieks v pismu premieru Janezu Janši opozoril, da bi morala slovenska vlada okrepiti prizadevanja za zagotovitev ustreznih odškodnin za vse žrtve izbrisa.

Poslanske in poslanci so sprejeli sklep, da DZ začne postopek za spremembo referendumske ureditve. Za takšen sklep je glasovalo 87 poslancev, proti pa eden, nepovezani poslanec Ivan Vogrin. Zdaj mora ustavna komisija pripraviti predlog ustavnega zakona za drugo fazo ustavnorevizijskega postopka.

Državni zbor je v petek z 82 glasovi za in štirimi proti za novo varuhinjo človekovih pravic izglasoval dolgoletno tožilko in predsednico društva Beli obroč Vlasto Nussdorfer. Nussdorferjeva bo šestletni mandat nastopila 23. februarja letos, na seji DZ pa je tudi že prisegla pred poslanci.

Predsednik Evropskega sveta Herman Van Rompuy naj bi v prihodnjih dneh predlagal, naj se evropski proračun za obdobje 2014-2020 oklesti še za približno 20 oziroma 25 milijard evrov. Predlog sicer še ni javen, za zdaj so to le namigi iz različnih virov v Bruslju v pričakovanju prihodnjega tedna, ki naj bi prinesel dogovor.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
4.2.2013 Navodilo o objavah podatkov in sporočil gospodarskih družb po Zakonu o gospodarskih družbah (RS 10-254/2013) Začne veljati
2.2.2013 Pravilnik o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost (RS 138-6011/2006) Sprememba
2.2.2013 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost (RS 10-251/2013) Začne veljati
1.2.2013 Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (RS 15-570/1994) Sprememba
1.2.2013 Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi (RS 60-2770/1998) Sprememba
1.2.2013 Minimalna zajamčena donosnost za obdobje od januarja do decembra 2013 (RS 10-253/2013) Začne veljati
1.2.2013 Odločba o imenovanju vodje Okrožnega državnega tožilstva v Novem mestu (RS 10-255/2013) Začne veljati
1.2.2013 Priporočilo Varuha človekovih pravic (RS 10-250/2013) Začne veljati
1.2.2013 Razlaga Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi (RS 10-257/2013) Začne veljati
1.2.2013 Razlage Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije glede določb, ki se nanašajo na določanje letnega dopusta (RS 10-256/2013) Začne veljati
1.2.2013 Sklep o odstopu s funkcije predsednika Državnega zbora (RS 10-247/2013) Začne veljati
1.2.2013 Sklep o potrditvi poslanskega mandata (RS 10-248/2013) Začne veljati
1.2.2013 Sklep o višini sredstev, ki pripadajo posamezni politični stranki iz sredstev državnega proračuna v letu 2013 (RS 10-249/2013) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 4.2.2013 - 4.2.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 4 novosti   3 novosti   8 novosti 5 novosti
2. UPRAVNO PRAVO 1 novost       1 novost  
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 2 novosti 1 novost     2 novosti 2 novosti
5. JAVNE FINANCE 1 novost 2 novosti   1 novost 6 novosti 3 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   5 novosti     6 novosti 1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI         3 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 4 novosti       1 novost 2 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 2 novosti 1 novost        
10. MEDNARODNI ODNOSI   2 novosti     2 novosti  
11. OBČINE 20 novosti       1 novost  
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Upravnega sodišča sodba II U 380/2011 - odlagališče odpadkov - okoljevarstveno dovoljenje - pogoji za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja - odlaganje nenevarnih odpadkov - obdelani od...
Odločbe Evropskega sodišča SODBA SODIŠČA (šesti senat) dne 17. januarja 2013(*). BGŻ Leasing sp. z o.o. proti Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie. Predmet je predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 267 PDEU. „DDV – Storitev lizinga skupaj s storitvijo zavarovanja predmeta lizinga, za katero pogodbo sklene lizingodajalec, s stroški za to zavarovanje pa obremeni lizingojemalca – Opredelitev – Enotna sestavljena storitev ali ločeni storitvi – Oprostitev – Zavarovalna transakcija“. Zadeva C 224/11.
Odločbe Višjih sodišč VDSS sodba Pdp 477/2012 - odškodninska odgovornost delodajalca – nezgoda pri delu – nevarna dejavnost – objektivna odgovornost – soprispevek – odmera višine odškodnine
VDSS sodba Pdp 433/2012 - odškodninska odgovornost delodajalca – nezgoda pri delu – objektivna odgovornost – nevarna dejavnost - odmera višine odškodnine – opravljanje dejav...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo Odbora za zunanjo politiko k Predlogu zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kosovo o medsebojni pomoči pri carinskih zadevah (BXKMPCZ), ratifikacija, EPA 870-V
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Uporaba višje stopnje DDV
Pojasnila DURS Dohodki iz zaposlitve (drugo pogodbeno razmerje) - splošno pojasnilo velja od 1.1.2013 dalje