21. marec 2016
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Nove spremembe davčne zakonodaje

Finančno ministrstvo je končalo prvi krog pogovorov o spremembah na davčnem področju, ki naj bi šle v smeri znižanja obremenitev dela. To bi glede na doslej zbrane predloge lahko dosegli z bolj učinkovitim pobiranjem davkov, izenačitvijo prispevnih osnov ali višjo obdavčitvijo podjetij. Drugi krog pogovorov bo sledil aprila. Predstavniki gospodarstva so v pogovorih kot najbolj pereč problem izpostavili nagrajevanje zaposlenih, ki največ prispevajo k višji ustvarjeni dodani vrednosti podjetja.

Na tem mestu so bili izpostavljeni predvsem strokovnjaki, zaposleni v razvojnih in prodajnih oddelkih, ki so ključni za razvoj in rast posameznih podjetij. Njihovi dohodki pa so v primerjavi s tujimi, nam konkurenčnimi državami, nadpovprečno visoko davčno obremenjeni. Ključno vprašanje pa je, na kakšen način zagotoviti to razbremenitev in katere dohodke naj ta razbremenitev zajame. Pri oblikovanju konkretne rešitve si na ministrstvu želijo takšne, ki bo tudi administrativno enostavna, tako za podjetja kot za državo.

Ministrstvo za finance je pripravilo predlog zakona o reševanju in prisilnem prenehanju bank, s katerim želi zagotoviti, da se propadanje bank upravlja na urejen način, brez uporabe javnih sredstev, in se prepreči širjenje negativnega vpliva na druge institucije. Cilj predloga zakona je zagotoviti pristojnim organom učinkovite instrumente in pooblastila za vnaprejšnjo obravnavo bančne krize, zaščito finančne stabilnosti in zmanjšanje izpostavljenosti davkoplačevalcev izgubam. Z njim se v slovenski pravni red prenaša evropsko direktivo za zagotavljanje ustreznih instrumentov za učinkovito obravnavanje bank v težavah. Pripombe bo sprejemalo do sredine aprila.

Poslanci bodo ta teden na redni seji odredili parlamentarno preiskavo o korupciji v zdravstvu ter ponovno odločali o noveli zakona o varstvu okolja. V DZ bo tekla tudi razprava o zbiranju osebnih podatkov na Komisiji za preprečevanje korupcije ter ravnanju z delavci Marof Trade.

Več kot 200.000 poslovnih subjektov v Sloveniji mora do konca marca na Ajpes oddati bilance ter izkaze poslovnega izida. Med njimi je več kot 180.000 mikro in malih podjetij, ki so lahko zaradi neustrezno usposobljenih izvajalcev izpostavljena velikim poslovnim tveganjem. Na Zbornici računovodskih servisov so zanje zato pripravili posebno brošuro.

Ministrstvo za obrambo je praktično že končalo s pripravo predloga novega zakona o obrambi in ga bo v prihodnjih dneh posredovalo v javno obravnavo. Državni sekretar na ministrstvu Miloš Bizjak je za STA pojasnil, da ne prinaša radikalnih sprememb zasnove obrambnega sistema, pač pa nujne posodobitve, ki mu omogočajo, da gre v korak s časom.

Da so davčne blagajne zanje preveliko breme, so v nevladnih organizacijah opozarjali že v času sprejemanja zakona o davčnem potrjevanju računov. Zdaj se to potrjuje v praksi. Nekatera društva so zato začela postopek za ukinitev, druga bodo poskusila doseči spremembe zakona. Podporo so že začela iskati pri poslancih.

Arbitražno sodišče za določitev meje med Slovenijo in Hrvaško bo po četrtkovi ustni obravnavi zdaj preučilo pravne posledice lanske odločitve Hrvaške, da izstopi iz arbitražnega procesa, so danes sporočili iz Stalnega arbitražnega sodišča v Haagu. V vmesnem času bo odločanje o ozemeljskem sporu med državama ostalo prekinjeno.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
19.3.2016 Odlok o razglasitvi klekljanja čipk za živo mojstrovino državnega pomena (RS 21-823/2016) Začne veljati
19.3.2016 Odredba o Programu promocije za obdobje od 2016 do 2018 (RS 21-753/2016) Začne veljati
19.3.2016 Pravilnik o podrobnejših pravilih in minimalnih zahtevah, ki jih zavarovalnica ali pokojninska družba upoštevata pri izračunu pokojninske rente (RS 110-4031/2013) Sprememba
19.3.2016 Pravilnik o priznavanju poklicnih kvalifikacij veterinarjev (RS 71-3159/2008) Sprememba
19.3.2016 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o priznavanju poklicnih kvalifikacij veterinarjev (RS 21-752/2016) Začne veljati
19.3.2016 Pravilnik o spremembi Pravilnika o podrobnejših pravilih in minimalnih zahtevah, ki jih zavarovalnica ali pokojninska družba upoštevata pri izračunu pokojninske rente (RS 21-751/2016) Začne veljati
19.3.2016 Sklep o poročanju monetarnih finančnih institucij (RS 21-758/2016) Začne veljati
19.3.2016 Sklep o poročanju monetarnih finančnih institucij (RS 96-3787/2015) Preneha veljati
19.3.2016 Sklep o prenosu dela državne ceste med občinske ceste (RS 21-824/2016) Začne veljati
19.3.2016 Splošni akt o načinu izračuna plačil za uporabo elementov oštevilčenja (RS 31-1222/2013) Sprememba
19.3.2016 Splošni akt o načinu izračuna plačil za uporabo radijskih frekvenc (RS 30-1133/2013) Sprememba
19.3.2016 Splošni akt o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o načinu izračuna plačil za uporabo elementov oštevilčenja (RS 21-763/2016) Začne veljati
19.3.2016 Splošni akt o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o načinu izračuna plačil za uporabo radijskih frekvenc (RS 21-764/2016) Začne veljati
19.3.2016 Uredba o kategorizaciji državnih cest (RS 102-3940/2012) Sprememba
19.3.2016 Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (RS 49-2277/2004) Sprememba
19.3.2016 Uredba o spremembah Uredbe o kategorizaciji državnih cest (RS 21-822/2016) Začne veljati
19.3.2016 Uredba o spremembah Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (RS 21-818/2016) Začne veljati
18.3.2016 Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Recifeju, v Zvezni državi Pernambuco, v Federativni republiki Braziliji (RS 21-825/2016) Začne veljati
18.3.2016 Sklep za dopolnitev Sklepa o nalogah komisij Državnega sveta Republike Slovenije (RS 21-748/2016) Začne veljati
18.3.2016 Certifikacijske specifikacije za atestiranje ultralahkih giroplanov (enomotornih) CS-ULG (RS 21-765/2016) Začne veljati
18.3.2016 Kolektivna pogodba za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (RS 14-543/1994) Sprememba
18.3.2016 Odločba o imenovanju državnega pravobranilca na Zunanjem oddelku Državnega pravobranilstva v Mariboru (RS 21-827/2016) Začne veljati
18.3.2016 Odločba o razveljavitvi 4. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ajdovščina, kolikor kategorizira lokalno cesto »Potoče–Kamnje–Vrtovin« v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 911/0, k.o. Vrtovin (RS 21-755/2016) Začne veljati
18.3.2016 Odločba o rešitvi spora glede pristojnosti med lokalno skupnostjo in državo (RS 21-756/2016) Začne veljati
18.3.2016 Odločba o ugotovitvi, da drugi stavek prvega odstavka 185. člena Zakona o pravdnem postopku ni v neskladju z Ustavo (RS 21-754/2016) Začne veljati
18.3.2016 Odločba o ugotovitvi, da prvi odstavek 99. člena o obrambi ni v neskladju z Ustavo (RS 21-757/2016) Začne veljati
18.3.2016 Posebni tarifni del Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji zaradi realizacije Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (RS 60-2578/2008) Sprememba
18.3.2016 Razlage Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (KPZZ), sprejete na seji 1. 3. 2016 (RS 21-766/2016) Začne veljati
18.3.2016 Sklep k imenovanju predstavnika Državnega sveta v Statistični svet Republike Slovenije (RS 21-747/2016) Začne veljati
18.3.2016 Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Recifeju, v Zvezni državi Pernambuco, v Federativni republiki Braziliji (RS 21-826/2016) Začne veljati
18.3.2016 Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Libanonski republiki (RS 21-749/2016) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 21.3.2016 - 21.3.2016 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 8 novosti 8 novosti       3 novosti
2. UPRAVNO PRAVO           1 novost
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 1 novost   1 novost      
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5 novosti 2 novosti     2 novosti 1 novost
5. JAVNE FINANCE 1 novost 8 novosti 1 novost 1 novost   1 novost
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 10 novosti 14 novosti 1 novost 2 novosti 2 novosti  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 4 novosti 1 novost 2 novosti      
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 3 novosti          
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 2 novosti 2 novosti 1 novost   1 novost  
10. MEDNARODNI ODNOSI   1 novost        
11. OBČINE 52 novosti