19. april 2012
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Evropska banka »preiskuje« TEŠ

Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD) trenutno proučuje očitke o domnevnih nepravilnostih in prepovedanih poslovnih praksah v zvezi z vodenjem projekta gradnje šestega bloka termoelektrarne Šoštanj (Teš 6). Pri tem tesno sodeluje z Evropsko investicijsko banko (EIB) in slovenskimi pristojnimi organi, so sporočili iz EBRD.

EBRD želi s tem ugotoviti, če je treba pri projektu Teš 6 sprožiti postopke na ravni banke za preiskavo očitkov o zlorabah, korupciji, prisili in nedovoljenem dogovarjanju pri projektih, ki jih financira EBRD. Ob ugotovljenih nepravilnostih lahko banka tudi prekine financiranje teh projektov in zahteva druge ukrepe za povrnitev škode.

Preboldski Bisol je bil po izboru gospodarskih novinarjev in menedžerjev najboljše podjetje v lanskem letu. Nagrado za najboljšega direktorja je ob odprtju sejma Kapital 2012 v Ljubljani prejel direktor ajdovskega Pipistrela Ivo Boscarol, najboljši finančnik pa je predsednik uprave Zavarovalnice Triglav Matjaž Rakovec. Predsednik uprave Bisola Uroš Merc je ob prejemu nagrade poudaril, da se v edinem slovenskem proizvajalcu fotovoltaičnih modulov ves čas trudijo, saj uspeh ni nikoli zagotovljen.
Lahko si preberete tudi pogovor z Urošem Mercem, ki smo ga pred časom objavili v TFL Glasniku.

V Cankarjevem domu v Ljubljani se je v organizaciji Založbe Kapital začel dvodnevni finančni sejem Kapital 2012. Nekateri vodilni predstavniki slovenskega finančnega sektorja so znova spregovorili o prihodnosti in izzivih finančnega trga v trenutnih kriznih časih.
Vodilni finančniki so ob začetku sejma govorili tudi o potrebi po tujem kapitalu v Sloveniji. Predsednik uprave Unicredit banke Slovenija France Arhar meni, da tuji kapital potrebujemo, saj se sami ne bomo mogli premakniti. Prvi mož KD Group Matjaž Gantar pa kot prioriteto vidi reševanje podjetij s pretvorbo terjatev v kapital.

Vlada bo danes med drugim obravnavala predlog novele Zakona o prevzemih, so sporočili z Urada vlade RS za komuniciranje. Obravnavala bo tudi predlog sprememb Zakona o hipotekarni in komunalni obveznici.

Sindikati javnega sektorja zbirajo podpise za vložitev pobude za začetek postopka razpisa naknadnega zakonodajnega referenduma o noveli Zakona o dodatnih interventnih ukrepih. Zbrati morajo 2500 podpisov, v državnem zboru pa so za STA že potrdili, da bodo sindikati podpise predsedniku državnega zbora Gregorju Virantu predali v četrtek.

Opozicijski stranki Pozitivna Slovenija (PS) in SD predloga Zakona o uravnoteženju javnih financ v takšni obliki, kot ga je vlada posredovala v DZ, ne bosta podprli. V SD in v Pozitivni Sloveniji opozarjajo, da predlog zakona ni usklajen s socialnimi partnerji. Poslanka PS Alenka Bratušek pa ob tem še ocenjuje, da so glavna tarča varčevanja otroci. Bratuškova je v izjavi za STA izpostavila, da zakon o uravnoteženju javnih financ posega v 45 različnih zakonov in ga bodo podrobneje še preučili ter se odločili, kakšna dopolnila bodo vložili in na katerih segmentih.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 19.4.2012 - 19.4.2012 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   1 novost 5 novosti     3 novosti
2. UPRAVNO PRAVO     2 novosti      
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO     3 novosti 1 novost 1 novost  
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV     2 novosti     2 novosti
5. JAVNE FINANCE   2 novosti 2 novosti      
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   3 novosti 3 novosti      
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI     5 novosti      
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA     2 novosti     2 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM   1 novost 2 novosti      
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Navodilo za izvajanje Sklepa o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic
Pravilnik o obveščanju in poročanju v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
Sklep o vrednostih, potrebnih za ovrednotenje priznanih stroškov prestrukturiranja vinogradov in izpada dohodka v vinskem letu 2012/2013
Uredba o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne odjemalce
Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Upravo Republike Slovenije za jedrsko varnost (URSJV) in Jedrsko regulatorno komisijo Združenih držav Amerike (NRC) o izmenjavi tehničnih informacij in sodelovanju na področju jedrske varnosti
Uredba o ratifikaciji Spremembe garancije držav članic za posojila, ki jih da Evropska investicijska banka za investicijske projekte v afriških, karibskih in pacifiških državah ter v čezmorskih državah in ozemljih
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba I Ips 67355/2010-165 - bistvene kršitve določb kazenskega postopka - nedovoljeni dokazi - policijska pooblastila - varnostni pregled – osebn...
Odločbe Upravnega sodišča sodba U 255/2009 - dohodnina – akontacija dohodnine – dohodek iz dejavnosti – sprememba višine akontacije
Odločbe Višjih sodišč VSL sodba II Cp 1725/2011 - prometna nezgoda - povrnitev škode – odškodnina za nepremoženjsko škodo – odmera odškodnine – telesne bolečine in nevšečno...
VSL sodba I Cp 1925/2011 - skupno premoženje – vlaganja v nepremičnino, ki je posebno premoženje – izločitev v korist potomcev
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2J), nujni postopek, EPA 246-VI
Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko k Predlogu zakona o spremembi Zakona o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 (ZDIU12-A), nujni postopek, EPA 244-VI
Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko k Predlogu zakona o spremembah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2H), nujni postopek, EPA 247-VI