29. marec 2012
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Dohodnina po novem

Vlada Republike Slovenije je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini za obravnavo in sprejetje v Državnemu zboru Republike Slovenije po nujnem postopku. Predlog zakona je povezan z rebalansom proračuna za leto 2012. S predlogom zakona se spreminja lestvica za odmero dohodnine, in sicer tako, da se poviša meja med drugim in tretjim davčnim razredom za toliko, da se s stopnjo v višini 41% začne obdavčevati dohodek v višini, ki pomeni približno višino 1,5-kratnika povprečne plače v RS.

V skladu z veljavno lestvico se s stopnjo dohodnine v višini 41% obdavčuje dohodek v višini približno 1,3-kratnika povprečne plače. Na ta način se razbremenjuje fizične osebe z dohodkom v višini nad 1,3-kratnika povprečne plače.

Poleg tega se s predlogom spremembe zakona predlaga preoblikovanje olajšave za investiranje na način, da se poveča odstotek olajšave s 30 % na 40 % investiranega zneska tako pri dohodku iz dejavnosti kot dohodku iz osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti ter preoblikovanje splošne davčne olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj s 40 % na 100 % zneska, ki predstavlja vlaganja v raziskave in razvoj, in se zato ukinja dodatna regijska olajšava za vlaganja v raziskave in razvoj na manj razvitih območjih države.

Sejem je dokaz, da v Sloveniji še imamo znanje in sposobne ponudnike v gradbeništvu, vendar moramo bolj odgovorno in premišljeno ravnati pri načrtovanju in izvajanju projektov, država pa bo prispevala svoj delež, je ob odprtju sejmov Megra, Engra in Kogra v Gornji Radgoni poudaril minister za infrastrukturo in prostor Zvonko Černač. Direktor Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala pri GZS Jože Renar je opozoril, da nas upad v gradbeništvu postavlja v sam vrh EU, saj smo v zadnjih treh letih z 51 odstotki upada na prvem mestu, delež gradbeništva se približuje štirim odstotkom BDP, kar je eden najnižjih deležev v EU. Od največjih desetih podjetij iz leta 2009 jih je danes pet v stečaju, dodatna tri so v težavah.

V EU je bil dosežen dogovor o cenejšem gostovanju v mobilnih omrežjih, ki z julijem letos predvideva znižanje maloprodajnih cen za odhodne klice na največ 29 centov na minuto, za prejete klice na največ 8 centov na minuto, za SMS na največ 9 centov, za prenos podatkov pa na največ 70 centov na megabajt; brez upoštevanja DDV. Dogovor mora potrditi še Evropski parlament, ki bo o tem predvidoma glasoval na majskem plenarnem zasedanju. Nato je potrebna še potrditev članic EU, ki pa je zgolj formalnost.

Vse več direktorjev velikih ameriških podjetij je optimističnih glede stanja ameriškega gospodarstva in načrtuje novo zaposlovanje, kaže raziskava združenja Business Roundtable. Nove zaposlitve v prihodnjega pol leta pričakuje 42 odstotkov članov združenja, kar je sedem odstotnih točk več kot pred tremi meseci, poroča ameriška tiskovna agencija AP. Zadnja raziskava Business Roundtable je pokazala še, da skoraj polovica vodilnih v velikih ameriških podjetjih načrtuje nova vlaganja v opremo, medtem ko jih 80 odstotkov pričakuje povečanje prodaje. (TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 29.3.2012 - 29.3.2012 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU     1 novost 1 novost 8 novosti  
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO   1 novost        
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   1 novost       3 novosti
5. JAVNE FINANCE   2 novosti     1 novost  
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   4 novosti   2 novosti    
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI           1 novost
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA     1 novost   2 novosti  
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Navodilo o vsebini in načinu poročanja statističnih podatkov za Četrtletno raziskovanje o poslovanju poslovnih subjektov (POSL-P/ČL)
Pravilnik o dodelitvi plačilnih pravic iz nacionalne rezerve
Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto za geografsko območje mesta Slovenske Konjice v Občini Slovenske Konjice
Sklep o razpisu volitev v svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in v svete območnih enot Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije
Uredba o državnem prostorskem načrtu za gospodarsko središče Feniks v Posavju
Uredba o državnem prostorskem načrtu za Letališče Cerklje ob Krki
Uredba o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Smednik–Krška vas
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba I Ips 53731/2010-61 - kršitev kazenskega zakona – pravna opredelitev – povzročitev prometne nesreče iz malomarnosti – predrzna vožnja v cest...
Sodba III Ips 89/2011 - obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti – administrativna omejitev višine zavarovalnih premij - odgovornost države za ...
Sodba I Ips 153/2012 - kršitev kazenskega zakona – obstoj kaznivega dejanja – uredba o vojaških sodiščih – opis kaznivega dejanja
Sodba II Ips 660/2008 - vrednostni papirji – trasirana menica – akcept – zastaranje – res iudicata
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide k Poročilu o delu in finančnem poslovanju FIHO v letu 2010, EPA 2161-V