6. oktober 2015
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Večina v EU proti GSO

Evropski komisiji je v okviru šestmesečnega prehodnega obdobja v roku 19 članic EU, tudi Slovenija, poslalo zahtevo za izključitev celotnega ali dela ozemlja iz pridelave gensko spremenjenih organizmov (GSO), ki so v EU že odobreni ali v postopku odobritve, so sporočili v Bruslju.

Takšnih GSO je trenutno osem, rok za oddajo zahteve pa se je iztekel v soboto. Nova direktiva, ki je začela veljati aprila letos, sicer članicam omogoča prepoved pridelave GSO na dveh točkah: med postopkom odobritve izključitev iz dovoljenja za pridelavo ali po odobritvi prepoved pridelave, kar je bolj zapleten proces, učinek pa je enak.

Število podpisov pod spletno peticijo Stop TTIP proti prostotrgovinskima sporazuma med EU in ZDA (TTIP) ter med EU in Kanado (Ceta) je preseglo mejo treh milijonov. Več kot 11.300 podpisov je prišlo iz Slovenije. Proti "tajnim korporativnim sporazumom" se bodo v soboto po vsej Evropi odvili protesti, štirje tudi v Sloveniji.

Na mednarodni razpis za člana uprave Slovenskega državnega holdinga (SDH) je prispelo 46 prijav, tako iz Slovenije kot tudi iz tujine. Kadrovska agencija bo v nadaljevanju izvedla ustrezne razgovore in pomagala izbrati primerne kandidate, nadzorniki SDH pa bodo nato izbrali člana uprave, so za STA pojasnili na SDH.

Ali bo najvišji davčni razred pri dohodnini še naprej ostal v veljavi, še ni znano. Koalicijske partnerice so se v petek dogovorile, da se bo v okviru davčnih sprememb za razbremenitev dela obravnaval tudi nadaljnji obstoj četrtega dohodninskega razreda, a končne odločitve še ni, pravijo na finančnem ministrstvu.

Državna sekretarka na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve Martina Vuk je na zasedanju ministrov EU za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov v Luksemburgu v imenu Slovenije pozdravila pobude, da se v prihodnje še več pozornosti nameni delu z osebami, ki so najtežje zaposljive.

Plače učiteljev se po nekaj letih stagnacije in v nekaterih primerih tudi nižanja znova zvišujejo v 23 evropskih državah, ne pa tudi v Sloveniji, kaže letni pregled plač učiteljev in ravnateljev v Evropi. Slovenija je ena od šestih držav, v katerih še vedno velja zamrznitev plač in se plače niso spremenile.

Slovenska avtorska in založniška organizacija za pravice reproduciranja (SAZOR) od osnovnih šol še ni prejela predloga za pavšal, ki bi ga osnovne šole plačevale za uporabo in kopiranje avtorskih del. Če do sredine oktobra ponudbe ne bo, se bo SAZOR najverjetneje odločil za uvedbo začasne tarife, je za STA povedal njegov predsednik Rudi Zaman.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 6.10.2015 - 6.10.2015 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU         2 novosti 1 novost
2. UPRAVNO PRAVO         1 novost 1 novost
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV       1 novost 2 novosti  
5. JAVNE FINANCE            
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI     1 novost 2 novosti 3 novosti  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI       2 novosti 5 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA            
9. ZDRAVSTVENI SISTEM       1 novost    
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Pravilnik o monitoringu radioaktivnosti v pitni vodi
Pravilnik o pitni vodi
Sklep o dokumentaciji za izdajo dovoljenj za opravljanje bančnih in finančnih storitev ter za statusna preoblikovanja
Zakon o agrarnih skupnostih (ZAgrS)
Zakon o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic (ZPVAS)
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Upravnega sodišča UPRS sodba I U 814/2014 - stalno prebivališče - upravni postopek - ugotavljanje dejanskega stalnega prebivališča - sodelovanje stranke v postopku - zaslišanje priče
UPRS sodba I U 1983/2014 - obnova postopka - obnova upravnega postopka - predlog za obnovo postopka - rok za vložitev predloga za obnovo postopka - pravočasnost predloga za o...
UPRS sodba I U 515/2015 - komunalni prispevek - odmera komunalnega prispevka - pogoji za odmero komunalnega prispevka - program opremljanja
Odločbe Višjih sodišč VSL sklep II Cp 1559/2015 - dedovanje denacionaliziranega premoženja – več denacionalizacijskih odločb – nova zapuščinska obravnava – nov sklep o dedovanju – vračunanje daril
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo o delu in finančnem poslovanju FIHO v letu 2014 (41. člen), EPA 634-VII
Poročilo Odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino k Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o elektronskih komunikacijah - Dopolnjen predlog zakona (ZEKom-1B), EPA 659-VII
Ostali dokumenti Arhiv
Revija Odvetnik Mediacija v stečajnem postopku – v praksi