Dnevne zakonodajne novosti / 17. januar 2017
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 0 pravnih aktov
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 108/2022 z dne 12.8.2022
TEMA DNEVA
Cerar je prepričan o pravi rešitvi
Tema dneva

Premier Miro Cerar meni, da bodo glede novele zakona o tujcih našli rešitev, ki je skladna z mednarodnimi in ustavnimi standardi. A je prepričan, da ne mednarodno pravo ne ustava Slovenije ne moreta zavezati k nemogočemu in da se nobena mednarodna konvencija ali ustava ne moreta razlagati tako, da bi bile ogrožene človekove pravice ali varnost. "Če države severno od nas, ki imajo bistveno večje kapacitete, postavljajo tehnične ovire, je jasno, da mora tudi Slovenija zavarovati človekove pravice svojih državljanov in migrantov," je dejal predsednik vlade. Po njegovem mnenju sicer nekateri v Sloveniji tudi migrantski problem zlorabljajo za hujskanje zoper migrante in ustvarjanje mentalitete strahu, proti čemur se bo boril.

Referendum o migrantskem centru bo

Upravno sodišče je v upravnem sporu Civilne iniciative proti migrantskemu centru v Beli krajini in črnomaljske občine razsodilo v prid iniciativi in tako dopustilo referendum o migrantskem centru v Beli krajini. Med drugim je upravno sodišče poudarilo, da je pobuda za razpis referenduma ustavna pravica državljanov, so sporočili iz iniciative. Kot je v imenu iniciative zapisala Maja Kocjan, je civilna iniciativa v tožbi nasprotovala odločitvi črnomaljske županje, s katero je ta zavrnila možnost, da občani na referendumu odločijo o tem, ali v svojem okolju dopustijo kakršen koli center v povezavi z ilegalnimi migranti. Zoper sodbo upravnega sodišča pritožba ni več mogoča.

Prenova institucije pravobranilstva

Vlada je na dopisni seji sprejela predlog zakona o državnem odvetništvu, s katerim želijo zagotoviti bolj učinkovito, fleksibilno in transparentno opravljanje temeljnih pristojnosti državnega odvetništva, so sporočili z vlade. Državno odvetništvo naj bi nasledilo sedanje državno pravobranilstvo. Namen prenove institucije državnega pravobranilstva je doseganje bolj učinkovitega zastopanja države. Analiza izpostavljenosti države pred sodnimi in drugimi postopki kaže, da je država izpostavljena postopkom, katerih vrednost skupaj presega milijardo evrov. Državno odvetništvo kot samostojen in avtonomen državni organ pa bo po prepričanju vlade učinkoviteje zastopalo premoženjske ter druge interese države.

Bruselj daje prav Hrvatom

Evropska komisija kljub pomislekom Slovenije vztraja, da je dodelitev omejene izjeme Hrvaški pri uporabi imena teran pod strogimi pogoji glede etiketiranja v skladu s pravnim redom EU. Zunanji minister Karl Erjavec je ocenil, da bo potrebna tožba in da bo kmetijski minister Dejan Židan postoril vse potrebno za zaščito slovenskega terana. Komisija je izjavo posredovala po sestanku posebnega odbora za kmetijstvo, zapisali pa so tudi, da "to ne spreminja ekskluzivne pravice slovenskih proizvajalcev do uporabe imena teran na oznakah za vino za opis zaščitene označbe porekla teran." Hrvaška bi lahko uporabljala ime sorte grozdja pri označevanju vina Hrvatska Istra.

Nerazglašene oporoke v centralnem registru

Notarska zbornica Slovenije je v skladu z dogovorom z vrhovnim sodiščem in ministrstvom za pravosodje v Centralni register oporok vpisala vse do sedaj še nevpisane oporoke, ki so jih sestavila sodišča kot sodno oporoko ali so jih prejela v hrambo in jih niso priglasila za vpis register. Kot so navedli, so skupno vpisali 12.882 oporok. Zbornica še pojasnjuje, da morajo po zakonu o notariatu odvetniki in sodišča, ki so jim bile oporoke dane v hrambo, najkasneje v 15 dneh po prevzemu oporoke v hrambo posredovati Notarski zbornici Slovenije zahtevo za vpis oporoke v register. Vpis zagotavlja, da imajo tako oporočitelji kot tudi dediči trdno zagotovilo, da se bo prenos zapuščinskih zadev izvršil v skladu z oporoko in da se ta ne bo izgubila ali založila.

Oživitev 12.000 hektarjev zemljišč

Uredba o odpravljanju zaraščanja na kmetijskih zemljiščih, ki jo je vlada sprejela v petek, za kmetijskega ministra Dejana Židana pomeni novo orodje za zaščito kmetijskih zemljišč. "Del že zaraščenih zemljišč ima potencial za ponovno vzpostavitev kmetijske proizvodnje. Ocenjujemo, da lahko ponovno oživimo 12.000 hektarjev," je dejal za STA. Židan je ob tem poudaril, da je Slovenija v obdobju od samostojnosti izgubila bistveno preveč kmetijskih zemljišč. Največ v času gradnje avtocestnega križa, ki bi se po ministrovem mnenju dal umestiti tudi bolj prijazno do kmetijskih zemljišč.(TFL)