22. marec 2016
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Odpravljanje omejitev pri plačah

Vladna stran vztraja, da bi še veljavne omejevalne ukrepe pri plačah v javnem sektorju sproščali postopno. Sindikalni predlog, po katerem bi jih v celoti sprostili prihodnje leto, bi namreč po besedah ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja pomenil dodatnih 380 milijonov evrov, kar je nesprejemljivo z vidika zmožnosti javnih financ. Kakšne so finančne možnosti v prihodnjih letih, je sindikatom predstavil direktorja Urada RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar) Boštjan Vasle.

Na napovedi Umarja je vlada vezala tudi formulo, s katero bi za prihodnja leta do vključno 2020 določili, za koliko bi se lahko v posameznem letu povečala plačna masa v javnem sektorju. Koprivnikar je dejal, da bi bilo po formuli za prihodnje leto to povečanje lahko okoli 70 do 80 milijonov evrov. Kot je pojasnil, rast BDP omogoča od 0,9 do 1,5 odstotka povečanja plačne mase. Poudaril je, da nam to nalaga fiskalno pravilo.

Zaključila se je javna razprava o noveli zakona o visokem šolstvu, ki jo je pripravilo ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Zainteresirana javnost je pripravo novele zakona, ki med drugim ureja financiranje univerz, pozdravila, slišati pa je bilo tudi nekaj pripomb. Kot je ob predstavitvi zakona povedala ministrica za izobraževanje Maja Makovec Brenčič, novela sledi ustavni odločbi iz leta 2011, ki nalaga, da je treba urediti stabilnost financiranja visokega šolstva. To naj bi dosegli s tem, da bi financiranje določili za štiriletno obdobje. Sredstva za prvo in drugo stopnjo študija bi se univerzam in samostojnim visokošolskim zavodom nakazovala na podlagi štriletne pogodbe o financiranju ali pogodbe o koncesiji.

Sindikat delavcev migrantov Slovenije, ki je kot obliko državljanske nepokorščine v DZ vložil dve pobudi za začetek referendumskih aktivnosti, je odstopil od zbiranja podpisov, je vodstvo sindikata člane obvestilo prek družbenega omrežja. Pojasnili so, da želijo s tem izkazati, da verjamejo obljubam predsednika vlade Mira Cerarja.

Predsednik DZ Milan Brglez in predsednik Računskega sodišča RS Tomaž Vesel sta ob predaji letnega poročila računskega sodišča za lani DZ izpostavila pomen računskega sodišča pri skrbi za javne finance - predvsem ker še ni imenovan fiskalni svet.

Robotika lahko pospeši gospodarsko rast in ustvari nova delovna mesta, pomembna pa je tudi zaradi učinka, ki ga ima na življenje ljudi. Za nadaljnji razvoj robotike je nujno povezovanje na regionalni ravni v obliki inovativnih središč, ustrezna regulacija in nove veščine, so izpostavili na odprtju Evropskega foruma robotike v Cankarjevem domu.

Pri varuhu človekovih pravic so ob včerajšnjem mednarodnem dnevu boja proti rasni diskriminaciji navedli, da pogosto zaznavajo primere kršitev prepovedi rasne diskriminacije. Opozorili so tudi na sovražni govor ob aktualnem vprašanju begunske problematike.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
22.3.2016 Pravilnik o načinu ogrevanja na območju Mestne občine Ljubljana (RS 131-5570/2003) Se preneha uporabljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 22.3.2016 - 22.3.2016 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU         3 novosti 1 novost
2. UPRAVNO PRAVO           2 novosti
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV         1 novost  
5. JAVNE FINANCE     1 novost      
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI       1 novost 4 novosti  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI       2 novosti   2 novosti
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA           1 novost
9. ZDRAVSTVENI SISTEM         1 novost  
10. MEDNARODNI ODNOSI         1 novost  
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex