Dnevne zakonodajne novosti / 5. junij 2020
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 2 pravna akta
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 108/2022 z dne 12.8.2022
TEMA DNEVA
Z novim zakonom do večje zaščite otrok v pravosodju
Tema dneva

Odprtje prve hiše za otroke v Sloveniji, ki so jo napovedovali že za lansko leto, je vendarle korak bližje uresničitvi. Ministrstvo za pravosodje je prav včeraj, na mednarodni dan otrok, žrtev nasilja, v javno obravnavo poslalo osnutek zakona o zaščiti otrok v kazenskem postopku in njihovi celostni obravnavi. Osnutek zakona predvideva, da bo celostno obravnavanje mladoletnih žrtev in prič kaznivih dejanj javna služba, ki jo bo zagotavljala država. Za njeno izvajanje pa bo ustanovljen poseben javni zavod - Hiša za otroke.(več)

Predlog za ukinitev obveznega cepljenja neprimeren za obravnavo
Predlog novele zakona o nalezljivih boleznih, ki ukinja obvezno cepljenje, je neprimeren za nadaljnjo obravnavo, je soglasno sklenil odbor DZ za zdravstvo. Poslanci so v razpravi poudarjali učinkovitost cepljenja za javno zdravje, izpostavili pa so tudi pomembnost demokratične obravnave civilnih iniciativ v DZ.(več)

Odbor za kulturo zavrnil spremembo zakona o knjižničarstvu
Odbor DZ za kulturo je zavrnil predlog spremembe zakona o knjižničarstvu. Sprememba, ki jo je predlagal državni svet, se je nanašala na sestavo upravnega odbora javnega zavoda Izum, ki naj bi bila problematična, saj da ne upošteva načela tripartitnosti. Člani odbora so se med drugim seznanili še s poročilom o jezikovni politiki.(več)

Za posojila z državnim poroštvom že podane ustrezne podlage
Bančni sistem in ministrstvo za finance nadalje usklajujeta podrobnosti glede bančnih kreditov z državnim poroštvom. A na podlagi interventne zakonodaje so po navedbah ministrstva ustrezne pravne podlage že podane, tako da banke lahko začnejo ponujati te kredite.(več)

Vlada na seji o odpravljanju posledic epidemije
Vlada je na redni seji sprejela več sklepov, povezanih z odpravljanjem gospodarskih posledic epidemije covida-19 in pomoči prebivalcem. V okviru priprave vloge za sredstva EU iz solidarnostnega sklada je pripravila oceno neposredne škode epidemije, finančni upravi pa je prerazporedila sredstva za mesečni temeljni dohodek. Na seznam držav, iz katerih je mogoč vstop brez omejitev, je dodala Avstrijo.(več)

Državno odvetništvo ob povečanem pripadu rešilo več zadev
Vlada je obravnavala tudi poročilo o delu državnega odvetništva za lani ter sprejela usmeritve za njihovo prihodnje delo. Na državnem odvetništvu so lani, kljub povečanemu pripadu novih zadev, rešili več zadev kot v letu 2018, število nerešenih zadev pa se je zmanjšalo. Največje lani prejetih zadev (17.527) je bilo s področja nepravdnih postopkov.(več)

Levica znova za neodplačen prenos nepremičnin na stanovanjski sklad
Levica je v parlamentarni postopek vložila zakonski predlog za neodplačen prenos zemljišč, na katerih je mogoče graditi stanovanja, z DUTB na Stanovanjski sklad RS. Podobno je poskusila lani, a je takrat večina poslancev ocenila, da predlog ni primeren.(več)

Vodenje regionalnega razvoja po oceni računskega sodišča delno učinkovito
Računsko sodišče je v reviziji učinkovitosti poslovanja vlade, gospodarskega ministrstva in šestih občin na področju vodenja regionalnega razvoja ugotovilo, da so bili ti pri tem delno učinkoviti. Od vlade je zahtevalo odzivno poročilo, vsem revidirancem pa je podalo priporočila, so sporočili z računskega sodišča.(več)

KPK Kanglerju očita nasprotje interesov
Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je sklenila, da je Franc Kangler deloval v nasprotju interesov, ko je kot državni svetnik sodeloval pri razpravi in obravnavi zahteve za odreditev parlamentarne preiskave, katere predmet je bil sam. Kangler je že sprožil upravni spor, poroča Dnevnik.(več)

ECB pandemični program odkupov obveznic povečala za 600 milijard
Svet Evropske centralne banke (ECB) je povečal izredni pandemični program odkupov obveznic (PEPP) za 600 milijard evrov na 1350 milijard evrov. Hkrati je njegovo trajanje podaljšal najmanj do junija 2021. Obrestne mere medtem ostajajo nespremenjene, prav tako redni program odkupov obveznic.(več)

Novo na portalu Tax-Fin-lex
Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex
Čistopisi
Pravilnik o pogojih za uvrščanje na sezname aktivnih preizkušenih imetnikov strokovnega naziva iz člena 9/II-7. ZRev-2
Pravilnik o trženju semena zelenjadnic
Razlaga Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije glede določbe, ki se nanaša na pravico do izrednega letnega dopusta zaradi razglašene epidemije, sprejeti na 81. seji dne 6. 5. 2020 in dne 26. 5. 2020
Sklep o uporabi Smernic o zakonskih in zasebnih moratorijih na odplačevanje posojil, uporabljenih zaradi pandemije COVID-19
Uredba o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
Uredba o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2020
Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE)
Odločbe sodišč
VSRS Sodba VIII Ips 50/2019 - solidarnostna pomoč - članstvo v sindikatu
VSRS Sklep Cp 7/2020 - priznanje in izvršitev tuje sodne odločbe - nemška sodna odločba - Uredba 1215/2012 (Bruselj I bis) - odklonilni razlog - javni red - nepravdni pos...
Gradiva v obravnavi DZ
Poročilo k Letnemu poročilu Komisije za preprečevanje korupcije za leto 2019 in Oceni stanja za leto 2019, EPA 1077-VIII
Poročilo o obravnavi Poročila glede opravljenega nadzora Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., in izdanih pisnih usmeritev za obdobje od 1.10.2019 do 31.12.2019, EPA 1040-VIII
Ostali dokumenti
Davek in digitalne platforme