27. februar 2015
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

41 tisoč državnih uradnikov

Vlada je na seji sprejela nov skupni kadrovski načrt organov državne uprave, oseb javnega prava, pravosodnih organov in nevladnih uporabnikov proračuna za letošnje leto. Večjih sprememb v številu zaposlenih ne predvidevajo, razen v pravosodnih organih. Skupaj pa načrt predvideva 41.393 zaposlenih.

Vrhovno sodišče je odpravilo poročilo Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) o premoženjskem stanju predsednikov političnih strank v delu, ki se nanaša na predsednika SDS Janeza Janšo. Vrhovno sodišče je ugotovilo, da je KPK z izdajo zaključnega poročila o nadzoru nad premoženjskim stanjem predsednikov parlamentarnih strank posegel v tožnikove ustavne pravice, saj Janši osnutka prej ni poslal v izjasnitev. S tem je bila kršena ustavna pravica do enakega varstva pravic.

Premier Miro Cerar je napovedal, da se bo o tem, kako bo ravnal v zvezi s pozivi po odstopu ministra za pravosodje Gorana Klemenčiča, odločil potem, ko bo z njim opravil pogovor. To naj bi se zgodilo predvidoma v ponedeljek, ko se Klemenčič vrne iz tujine. Sicer pa sodba vrhovnega sodišča o vsebini poročila KPK sploh ne govori in ugotovitev o nepojasnjenem premoženju ne zanika. Komisiji očita samo procesno napako.

Vlada ne more in ne sme dati soglasja k izredni uskladitvi pokojnin, če želi ohraniti zaveze do državljanov in mednarodnih aktov, je po novinarski konferenci dejal premier Miro Cerar. S tem se je odzval na odločitev sveta pokojninskega zavoda, da podpre izredno uskladitev pokojnin v letošnjem letu. Njihov predlog je označil za manever.

Vlada je izdala uredbo o določitvi indeksov vrednosti nepremičnin na dan 31. marec 2014. Predlagano je znižanje vrednosti za posamezne vrednostne cone modelov vrednotenja nepremičnin za stanovanja, hiše, lokale, pisarne, industrijske stavbe, stavbe za javno rabo, zemljišča za gradnjo stavb in pozidana zemljišča. Skladno s tem bo Geodetska uprava RS (Gurs) vrednost določenih nepremičnin v registru nepremičnin znižala za od 10 do 30 odstotkov.

Člani odborov DZ za pravosodje in notranje zadeve so se seznanili z aktivnostmi Slovenije na področju boja proti terorizmu po pojavu skrajne Islamske države. Po razpravi so sprejeli sklep, da podpirajo določene zakonodajne predloge vlade v smeri preprečevanja terorizma, a ob upoštevanju načela sorazmernosti in spoštovanju človekovih pravic.

Sodišče EU je s pojasnilom ustrezne evropske zakonodaje pritrdilo odločitvi nemškega sodišča, da zavrne podelitev azila nekdanjemu ameriškemu vojaku. Ta je dezertiral iz ameriške vojske, ko bi se moral vrniti v Irak - kot je pojasnil, ni hotel več sodelovati v nezakoniti vojni, ki vključuje vojne zločine.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 27.2.2015 - 27.2.2015 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU     1 novost 1 novost 5 novosti  
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO   1 novost        
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   1 novost 2 novosti   4 novosti  
5. JAVNE FINANCE   2 novosti   1 novost 1 novost  
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   4 novosti   1 novost 8 novosti  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI       1 novost 2 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA         3 novosti  
9. ZDRAVSTVENI SISTEM       1 novost    
10. MEDNARODNI ODNOSI     6 novosti   4 novosti  
11. OBČINE