25. julij 2014
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Novi državni zbor 1. avgusta

Predsednik republike Borut Pahor je za petek, 1. avgusta, sklical ustanovno sejo državnega zbora. Ob tem se je zahvalil vsem, ki so poskrbeli za brezhibno izvedbo letošnjih predčasnih parlamentarnih volitev. Predstavniki Državne volilne komisije so mu pred tem predali poročilo o izidu predčasnih parlamentarnih volitev, ki so zdaj tudi uradni. Državni zbor bo na seji potrdil mandate poslancev, ki niso sporni, o vsakem spornem mandatu pa bodo odločali posebej.

Vlada ni obravnavala sklepa o zamrznitvi privatizacije, so pa o tem na sestanku govorili predsedniki vladnih strank, ki bodo razpravo nadaljevali v ponedeljek, je po seji vlade pojasnila odhajajoča premierka Alenka Bratušek. Dejala je še, da je SDH zaprosila za pisno zagotovilo, da pri privatizaciji ni sumov kaznivih dejanj. Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga (SDH) je, potem ko je pridobil pravni mnenji, ocenil, da je sklep o zamrznitvi privatizacijskih postopkov, ki ga je vlada sprejela v začetku meseca, nezakonit, zato je vladi predlagal, da ga popravi oz. dopolni. Nekateri so pričakovali, da bo vlada o tem odločala že na včerajšnji seji, a se to ni zgodilo.

Kljub vrsti špekulacij o tem, kaj utegne vlada skleniti glede kandidata za evropskega komisarja, gradivo o tem "ni bilo niti pripravljeno niti uvrščeno na sejo vlade", je po seji sporočila premierka v odhodu Alenka Bratušek. V SMC medtem pozdravljajo odločitev kolegija pri premierki, da vlada o tem ne odloča brez soglasja SMC. Milan Brglez je v imenu SMC namreč že po kolegiju pri premierki v odhodu - na njem je bil dosežen dogovor, da aktualna vlada ta hip ne bo odločala oz. predlagala evropskega komisarja, razen v dogovoru s SMC - to odločitev pozdravil, saj bo "omogočila, da bomo prišli do bolj soglasnega predloga za komisarja iz Slovenije".

Vlada je sprejela poročilo o izvrševanju proračuna v prvem polletju, v katerem je proračunski primanjkljaj znašal okoli 688 milijonov evrov. Prihodki so znašali 4,16 milijarde evrov, odhodki pa 4,85 milijarde evrov. Vlada je sporočila, da bo morala za pokojninsko blagajno iz proračuna zagotoviti dodatnih 140 milijonov evrov. Ta znesek bi morala po načrtih nakazati Kapitalska družba (Kad) iz priliva iz privatizacije. Proračunski primanjkljaj naj bi se tako v celotnem letu povečal s predvidenih 1,018 na 1,518 milijarde evrov. Proračunski primanjkljaj bo po metodologiji ESA 95 ostal pri napovedanih 3,2 odstotka BDP. Finančni minister pravi, da rebalans ne bo potreben.

Raziskava zaslužnega profesorja Lovra Šturma o kršitvah človekovih pravic, ki so jih povzročili sodniki, je po mnenju vrhovnega sodišča metodološko sporna in ne omogoča ustrezne strokovne razprave ali interpretacije podatkov. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, je delež ugodenih ustavnih pritožb v Sloveniji povsem primerljiv z Nemčijo. Na vrhovnem sodišču opozarjajo, da interpretacije, ki so bile dodatno podkrepljene na Šturmovi novinarski konferenci v začetku meseca, dajejo vtis, da gre za sistematične kršitve človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Da gre v resnici za povsem normalno stanje, bi po navedbah vrhovnega sodišča pokazala že pričakovana umestitev raziskovanih podatkov v nek primerljiv kontekst. Izpostavljajo, da raziskava podatka nikjer ne uravnoteži s številom vseh obravnavanih ustavnih pritožb.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
26.7.2014 Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu na področju socialnega varstva, družinske politike, enakih možnosti žensk in moških, vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja ter varnosti in zdravja pri delu (RS 52-2277/2014) Začne veljati
26.7.2014 Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu na področju socialnega varstva, družinske politike, enakih možnosti žensk in moških, vojnih veteranov, vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja ter varnosti in zdravja pri delu (RS 28-1030/2013) Preneha veljati
26.7.2014 Pravilnik o načinu upoštevanja dohodkov pri ugotavljanju upravičenosti do otroškega dodatka, državne štipendije, znižanega plačila vrtca, subvencije malice za učence in dijake, subvencije kosila za učence, subvencije prevozov za dijake in študente, oprostitve plačila socialnovarstvenih storitev in prispevka k plačilu družinskega pomočnika (RS 93-3961/2011) Preneha veljati
26.7.2014 Pravilnik o načinu upoštevanja dohodkov pri ugotavljanju upravičenosti do pravic iz javnih sredstev (RS 52-2278/2014) Začne veljati
26.7.2014 Pravilnik o podrobnejši opredelitvi podatkov o obdavčljivih dohodkih, ki niso oproščeni plačila dohodnine (RS 52-2279/2014) Začne veljati
26.7.2014 Pravilnik o podrobnejši opredelitvi podatkov o obdavčljivih dohodkih, ki niso oproščeni plačila dohodnine (RS 93-3960/2011) Preneha veljati
26.7.2014 Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev nadzemnih elektroenergetskih visokonapetostnih vodov izmenične napetosti 1 kV do 400 kV (RS 52-2280/2014) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 25.7.2014 - 25.7.2014 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   1 novost 1 novost   2 novosti  
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV            
5. JAVNE FINANCE   1 novost        
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   2 novosti   1 novost 2 novosti  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI         3 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA         1 novost  
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »USTANOVA ZDENKE GUSTINČIČ, FUNDACIJA ZA DOBRO LJUDI IN NARAVE«
Odlok o preoblikovanju gospodarske enote "Proizvodno podjetje Pohorje Mirna, p.o.," v "Javni gospodarski zavod Pohorje Mirna, proizvodnja opreme za protipožarno zaščito in namakanje, ulivanje in kovanje barvnih kovin ter kmetijska proizvodnja"
Razpored dela Ustavnega sodišča za čas jesenskega zasedanja od 10. 9. 2014 do 20. 12. 2014
Uredba o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave državnega prostorskega načrta za državno cesto od priključka Slovenj Gradec jug do Dravograda z obvoznicami
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Upravnega sodišča sodba in sklep I U 2074/2011 - telekomunikacije – dodelitev radijskih frekvenc – sprememba odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc – obrazložitev odločbe
sodba I U 42/2013 - strelišče – civilno strelišče – inšpekcijski nadzor - pristojnost Inšpektorata RS za notranje zadeve – začasna prepoved izvajanja streljanja
Odločbe Višjih sodišč VSM sodba I Cpg 218/2012 - gradbena pogodba - poroštvo - obseg poroštvene obveznosti - razlaga pogodbenih določil - materialno procesno vodstvo v primeru zastopanja po kvalif...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo o izvajanju Resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških za leti 2012 in 2013, EPA 2136-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Dobropisi za neplačane davke