Dnevne zakonodajne novosti / 25. januar 2017
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 0 pravnih aktov
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 33/2023 z dne 20.3.2023
TEMA DNEVA
Odbor podprl novelo zakona o tujcih
Tema dneva

Odbor DZ za notranje zadeve je sinoči po večurni razpravi podprl dopolnjen predlog novele zakona o tujcih, s katero želi vlada uzakoniti možnost aktivacije posebnega ukrepa, s katerim bi v primeru zaostrenih migracijskih razmer omejili vstop tujcev v državo. Kljub drugačnim predlogom opozicije je bilo sprejeto koalicijsko usklajeno dopolnilo odbora, ki predvideva, da o tem glasuje državni zbor z dvotretjinsko večino vseh poslancev. Policija tujcu, ki ne bo izpolnjeval pogojev za vstop v Slovenijo, ne bo dovolila vstopa v državo, tujca, ki je nezakonito vstopil v državo in se na območju izvajanja ukrepov nahaja nezakonito, pa bo privedla do državne meje in ga napotila v državo, iz katere je nezakonito vstopil, predvideva besedilo novele zakona.

Bruselj razpravlja o schengenskem nadzoru

Evropska komisija bo danes v Bruslju razpravljala o podaljšanju nadzora na notranjih mejah v schengenskem prostoru, tudi na meji med Avstrijo in Slovenijo. Slovenija je v pismu komisiji izrazila ostro nasprotovanje podaljšanju nadzora na njeni meji z Avstrijo, ker je to po njenem mnenju povsem neupravičeno. V komisiji so v torek potrdili, da je komisar za migracije pismo ministrice prejel in da bo nanj kmalu odgovoril. Niso pa želeli odgovarjati na vprašanja o vsebini. Trenutno veljaven začasni nadzor se sicer izteče 11. februarja. Ukrep predlaga komisija, nato pa ga potrjujejo članice s kvalificirano večino.

Preveč sistemskih zlorab

Slovenija je z oceno 61 na indeksu korupcije zasedla 31. mesto, s čimer je za eno točko in za štiri mesta izboljšala lanski izid. Ocena Slovenije za leto 2016 kaže, da vlada, politični odločevalci in javni sektor še vedno dopuščajo sistemske zlorabe in netransparentno delovanje pri porabi javnih sredstev, menijo v Transparency International (TI) Slovenia. Kljub napredku v primerjavi s prejšnjim letom v TI z rezultatom niso zadovoljni. Kot so zapisali, Slovenija že od leta 2012 ne beleži vidnejšega napredka, letošnje izboljšanje pa je v okviru standardne napake, zato o bistvenem napredku ni mogoče govoriti.

Ministrstvo in občine so si bližje

Predstavniki finančnega ministrstva in združenj občin so nadaljevali pogovore o dvigu povprečnine za letos in leto 2018. Po navedbah ministrstva so se glede letošnjega leta zelo zbližali, medtem ko je razkorak v izračunih za prihodnje leto še večji. Ministrstvo je na prejšnjem sestanku predlagalo, da bi povprečnino določili v višini 532,4 evra, v sporočilu po zadnjem srečanju pa ugotavlja, da so zelo zbližali stališča in so zdaj narazen še za približno milijon evrov. Predstavniki Skupnosti občin Slovenije (SOS) so medtem opozorili, da je težava tudi v tem, da občine že nekaj let ne prejemajo povprečnine v višini, ki bi jim pripadala.

Odprti podatki so na voljo

Ministrstvo za javno upravo je predstavilo Državni portal Odprti podatki Slovenije – OPSI. Portal so vzpostavili decembra in ga dnevno izpopolnjujejo z novimi zbirkami podatkov, ki so na voljo za različne analize in interpretacije. Trenutno je na OPSI več kot 318 opisov zbirk podatkov, od tega jih ima več kot 160 eno ali več datotek. Z objavo podatkov državljanom in podjetjem omogočajo ponovno uporabo in bolj aktivno vključevanje v argumentirano javno razpravo. V skladu z zakonom o dostopu do informacij javnega značaja morajo institucije javnega sektorja stremeti k temu, da objavljajo svoje evidence in podatkovne zbirke na OPSI, ki omogoča objavo podatkov na enem centralnem portalu.

Poplačilo nadomestila Cerkvi

DZ je obravnaval predlog priporočila v zvezi s poplačilom nadomestila Cerkvi iz naslova dolgotrajnosti denacionalizacijskih postopkov, ki ga je vložila skupina poslancev s prvopodpisano Alenko Bratušek (NP). Odbor za pravosodje predloga ni podprl. Tudi večina poslanskih skupin je opozorila, da je treba spoštovati pravni red. Pravne osebe, tako RKC kot tudi vsi subjekti v njeni lasti, so samostojni pravni subjekti, je dejal Dušan Verbič. Bratušek trdi, da bi morali vsi, ki so kopali bančno luknjo, odgovarjati tudi odškodninsko. Moralno odgovornost za 500 milijonov evrov bančne luknje bi morala po njenih besedah prevzeti RKC in se poplačilu nadomestila, ki ga zahteva od države, odpovedati v dobro ljudi.(TFL)