14. oktober 2011
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Znana tožilka bo poslej odvetnica

Branki Zobec Hrastar z 21. oktobrom preneha funkcija višje državne tožilke na Vrhovnem državnem tožilstvu RS, je sklenila Vlada RS na 154. redni seji. Zobec Hrastarjeva, ki je javnosti poznana zlasti po zastopanju tožilstva v zadevi Patria, odhaja v odvetniške vrste. Na seji upravnega odbora Odvetniške zbornice sredi septembra je dobila pozitivno oceno.

Predsednik Odvetniške zbornice Slovenije Miha Kozinc je pred dnevi za STA sicer pojasnil, da kandidatka po pozitivni oceni upravnega odbora praktično izpolnjuje pogoje za opravljanje odvetniške dejavnosti, vendar je potrebna tudi zaprisega pred odborom. Zanjo se Zobec Hrastarjeva še ni odločila, lahko pa to stori že na oktobrski seji odbora, če tako želi, je še dejal Kozinc.

Na Okrajnem sodišču v Ljubljani so potrdili, da je sodišče naroka za glavno obravnavo v zadevi Patria, ki sta bila razpisana za 17. in 24. oktobra, preklicalo, saj je bil spis predložen Višjemu sodišču v Ljubljani. To sodišče bo namreč reševalo pritožbe zagovornikov zoper sklep okrajnega sodišča o zavrnitvi predlogov za izločitev dokazov. Sodišče je obenem obvestilo stranke v postopku o datumih novih narokov, ki so določeni za 21. in 28. novembra ter za 5., 12., in 19. decembra letos. Ob tem pa sodišče "odločno zavrača namigovanja, da je sojenje namenoma padlo v čas pred volitvami, da bi se s tem vplivalo na izide volitev".

Saubermacher Slovenija, Julon in Ertl Glas Steklo so letošnji nagrajenci za najboljše tuje vlagatelje, so sporočili na FDI Summit 2011. Ta poteka v luči razprav o Sloveniji kot naložbeni lokaciji in regionalnem izhodišču za tuje investicije. Predsednik republike Danilo Türk je, kot poroča STA, dejal, da je sedaj dober čas za premislek o tujih neposrednih naložbah.
Včerajšnji prvi dan konference je bil posvečen predvsem Sloveniji kot naložbeni lokaciji in regionalnem izhodišču za tuje investicije. Sogovorniki so med drugim poudarili, da Slovenija svojega geostrateškega položaja za regionalno izhodišče sicer ni uspela v celoti izkoristiti, ima pa zaradi poznavanja značilnosti regije še vedno določene prednosti.

Vlada, ki opravlja tekoče posle, v odgovoru na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča (SNS) pojasnjuje, da so bile izjemne pokojnine doslej podeljene 290 ljudem. Največ, 278, je bilo podeljenih za posebne zasluge na področju kulture, 11 na področju športa, ena pa na področju znanosti. Po podatkih ministrstva za kulturo je bilo podeljenih 278 izjemnih pokojnin, od katerih je 35 družinskih. Zadnje izjemne pokojnine so bile sicer podeljene leta 2008. Po zadnjih podatkih Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je aktivnih prejemnikov na področju kulture še 167, od katerih je 16 družinskih.

Ni res da nova evropska pravila o varnosti igrač otrokom prepovedujejo napihovati balone brez nadzora staršev, so poudarili v Evropski komisiji v odzivu na "napačno poročanje številnih medijev". Številni mediji so namreč po navedbah komisije v minulih dneh poročali, da naj bi nova evropska pravila o varnosti igrač, ki so začela veljati 20. julija letos, otrokom, mlajšim od osem let, prepovedovala napihovanje balonov brez nadzora staršev. V nekaterih medijskih poročilih so se po besedah komisije celo pojavile navedbe, da je prepovedana uporaba balonov za otroke, mlajše od 14 let. (TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 14.10.2011 - 14.10.2011 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   5 novosti     1 novost 1 novost
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO         1 novost  
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   2 novosti 1 novost 1 novost 7 novosti  
5. JAVNE FINANCE   1 novost 2 novosti      
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   8 novosti 1 novost   7 novosti  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI       1 novost 3 novosti 2 novosti
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA            
9. ZDRAVSTVENI SISTEM     3 novosti   1 novost 2 novosti
10. MEDNARODNI ODNOSI         1 novost  
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Odločba o razveljavitvi druge, štirinajste in petnajste alineje razdelka “Novogradnje” 13. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev Občine Laško
Sklep o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po pristopu na podlagi notranjih bonitetnih sistemov za borznoposredniške družbe
Sklep o izračunu kapitalske zahteve za operativno tveganje za borznoposredniške družbe
Sklep o izračunu kapitalske zahteve za tržna tveganja za borznoposredniške družbe
Sklep o kreditnih zavarovanjih za borznoposredniške družbe
Sklep o potrditvi Memoranduma o mednarodnem razvojnem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Makedonije v letu 2011
Sklep o potrditvi Programa mednarodnega razvojnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Črno goro za leti 2011 in 2012
Sklep o upravljanju s tveganji in izvajanju procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za borznoposredniške družbe
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sklep VIII Ips 2/2010 - odškodninska odgovornost delodajalca – nesreča pri delu – vezanost na zunajsodno poravnavo – sklenitev zunajsodne poravn...
Odločbe Upravnega sodišča sodba I U 218/2010 - spor med operaterjem in končnim uporabnikom - dostop do storitev – stvarna pristojnost Agencije
sodba I U 2/2010 - okoljevarstveno dovoljenje – postopek izdaje okoljevarstvenega dovoljenja – obstoječa naprava – exceptio illegalis
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med državami članicami Evropske unije, ki so se sestale v okviru Sveta, o varovanju tajnih podatkov, ki se izmenjujejo v interesu Evropske unije (MVTPIEU), EPA 2182-V
Predlog zakona o spremembah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUJS-B), skrajšani postopek, EPA 2169-V
Predlog zakona o spremembah Zakona o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre-B), skrajšani postopek, EPA 2172-V
Ostali dokumenti Arhiv
Pojasnila DURS Priznavanje stroškov prispevkov zavarovancev – poslovodnih oseb pri dohodnini