9. oktober 2015
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Kako nadzirati javne agencije?

Vlada je na seji določila usmeritve za opravljanje nadzora nad zakonitostjo, učinkovitostjo in uspešnostjo dela javnih agencij. Pri tem je ministrstvom naložila, naj do 1. decembra izvedejo analizo primernosti pravnoorganizacijske oblike, v kateri se opravljajo naloge agencije, predvsem z vidika vsebinske utemeljitve obstoja javne agencije iz svoje pristojnosti. Obenem naj do 1. decembra pregledajo tudi ustanovitvene akte ter jih, če je to potrebno, uskladijo s 7. členom Zakona o javnih agencijah.

Odbor DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je dokončal v sredo začeto obravnavo vladnega predloga zakona o javnem naročanju. Odbor je v zakon, ki obsega 120 členov, vnesel več kot dvajset dopolnil koalicijskih poslanskih skupin, medtem ko opozicija s svojimi predlogi ni uspela.

Mestne občine so na ustavno sodišče vložile zahtevo za ustavno presojo predpisov o delovanju in financiranju občin, so sporočili iz združenja mestnih občin. Kot menijo, vlada deluje protiustavno, saj povprečnine ne izračunava po predpisani metodologiji, temveč samovoljno. Do končne odločitve sodišča predlagajo povprečnino v višini 536 evrov.

Evropska komisija je umaknila tožbo proti Sloveniji zaradi neprenosa evropske direktive o odpadni električni in elektronski opremi v slovenski pravni red. Slovenija je namreč julija sprejela področno uredbo in s tem izpolnila svojo obveznost, so sporočili z ministrstva za okolje in prostor.

V Študentski organizaciji Slovenije so ob predstavitvi na seji vlade sprejetega predloga zakona o slovenskem ogrodju kvalifikacij ponovno opozorili, da predlagana ureditev tudi v prihodnje pomeni razvrednotenje izobrazbe, pridobljene z bolonjskimi programi. Po trenutno veljavni zakonodaji namreč diplomanti dodiplomskega študija (1. bolonjske stopnje) dosegajo nižjo raven izobrazbe od kolegov, ki so diplomirali na programih pred bolonjsko prenovo.

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz) je v prvem polletju letos izkazal presežek v višini nekaj manj kot 2,27 milijona evrov. Prihodki so znašali 2,44 milijarde evrov, odhodki pa malenkost manj, so na seji sveta Zpiza povedali predstavniki zavoda. Zpiz je redno in brez zadolževanja izplačeval svoje obveznosti.

Na Dnevih slovenskih pravnikov, ki potekajo v Portorožu, je udeležence nagovoril premier Miro Cerar, sicer tudi sam pravnik. Dejal je, da se kot premier še bolj zaveda, kako družba potrebuje dobre pravnike. "Brez vas enostavno ne gre," je dejal. Pravnike je pozval tudi k odgovornosti. Nagrade zveze društev pravnikov so sicer sinoči prejeli profesor ustavnega prava Ciril Ribičič (za življenjsko delo), asistent na pravni fakulteti v Ljubljani Gregor Dugar (za mladega pravnika), tajnica Pravniškega društva Maribor Maja Petek (za delo v zvezi društev ali njenih članih) in član nadzornega odbora Pravniškega društva Ljubljana Boris Žnidarič (za delo v zvezi društev ali njenih članih).(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
10.10.2015 Pravilnik o delih in opremi vozil (RS 44-1689/2013) Sprememba
10.10.2015 Pravilnik o sporočanju podatkov za kemikalije (RS 35-1761/2011) Sprememba
10.10.2015 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o standardih in normativih za izvajanje storitev za trg dela in metodologiji za oblikovanje cen teh storitev (RS 69-2775/2015) Začne veljati
10.10.2015 Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o delih in opremi vozil (RS 69-2776/2015) Začne veljati
10.10.2015 Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o sporočanju podatkov za kemikalije (RS 69-2774/2015) Začne veljati
10.10.2015 Pravilnik o spremembi Pravilnika o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev (RS 69-2773/2015) Začne veljati
10.10.2015 Pravilnik o standardih in normativih za izvajanje storitev za trg dela in metodologiji za oblikovanje cen teh storitev (RS 74-3165/2011) Sprememba
10.10.2015 Pravilnik o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev (RS 65-3558/2007) Sprememba
9.10.2015 Uredba o ratifikaciji Sporazuma o upravljanju zaostalih plačil med Kraljevino Belgijo, Republiko Bolgarijo, Češko republiko, Kraljevino Dansko, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Republiko Hrvaško, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Republiko Latvijo, Republiko Litvo, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Madžarsko, Republiko Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Republiko Poljsko, Portugalsko republiko, Romunijo, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko, Republiko Finsko, Kraljevino Švedsko, Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska in Evropsko investicijsko banko, ki ureja postopke plačil in povračil iz poroštvene pogodbe, ki zadevajo posojila, ki jih Evropska investicijska banka da za investicijske projekte v afriških, karibskih in pacifiških državah ter v čezmorskih državah in ozemljih (RS (mednarodne) 12-59/2015) Začne veljati
9.10.2015 Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem potrjevanju računov (RS 60-2498/2015) Sprememba
9.10.2015 Pravilnik o podelitvi statusa zaradi spodbujanja prostovoljnega izpolnjevanja obveznosti (RS 75-2930/2015) Začne veljati
9.10.2015 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o standardih in pogojih izmenjave elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (RS 75-2932/2015) Začne veljati
9.10.2015 Pravilnik o spremembah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem potrjevanju računov (RS 75-2933/2015) Začne veljati
9.10.2015 Pravilnik o spremembi Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije (RS 75-2931/2015) Začne veljati
9.10.2015 Pravilnik o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije (RS 6-199/2015) Sprememba
9.10.2015 Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2025 – »Kakovostna policija za varno Slovenijo« (ReDRPPol) (RS 75-2927/2015) Začne veljati
9.10.2015 Uredba o oblikovanju cen naftnih derivatov (RS 75-2928/2015) Začne veljati
9.10.2015 Uredba o oblikovanju cen naftnih derivatov (RS 71-2930/2014) Preneha veljati
9.10.2015 Uredba o ratifikaciji Poroštvene pogodbe med Kraljevino Belgijo, Republiko Bolgarijo, Češko republiko, Kraljevino Dansko, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Republiko Hrvaško, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Republiko Latvijo, Republiko Litvo, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Madžarsko, Republiko Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Republiko Poljsko, Portugalsko republiko, Romunijo, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko, Republiko Finsko, Kraljevino Švedsko, Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska in Evropsko investicijsko banko o posojilih, ki jih Evropska investicijska banka da za investicijske projekte v afriških, karibskih in pacifiških državah ter v čezmorskih državah in ozemljih (RS (mednarodne) 12-58/2015) Začne veljati
9.10.2015 Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Socialistične republike Vietnam o gospodarskem sodelovanju (RS (mednarodne) 12-60/2015) Začne veljati
8.10.2015 Obvestilo o začetku veljavnosti Notranjega sporazuma med predstavniki vlad držav članic Evropske unije, ki so se sestali v okviru Sveta, o financiranju pomoči Evropske unije v okviru večletnega finančnega okvira za obdobje 2014–2020 v skladu s Sporazumom o partnerstvu AKP-EU in o dodelitvi finančne pomoči čezmorskim državam in ozemljem, za katere se uporablja četrti del Pogodbe o delovanju Evropske unije (RS (mednarodne) 12-63/2015) Začne veljati
8.10.2015 Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Turčije o sodelovanju na področju informacijske in komunikacijske tehnologije (RS (mednarodne) 12-64/2015) Začne veljati
8.10.2015 Obvestilo o začetku veljavnosti Protokola med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o sodelovanju na področju izobraževanja (RS (mednarodne) 12-61/2015) Začne veljati
8.10.2015 Obvestilo o začetku veljavnosti Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Bosno in Hercegovino na drugi strani s Sklepno listino (RS (mednarodne) 12-62/2015) Začne veljati
8.10.2015 Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za september 2015 (RS 75-2936/2015) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 9.10.2015 - 9.10.2015 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 1 novost 1 novost 2 novosti   6 novosti 2 novosti
2. UPRAVNO PRAVO         1 novost  
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO         4 novosti 1 novost
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5 novosti 4 novosti 1 novost   4 novosti  
5. JAVNE FINANCE 3 novosti 5 novosti 1 novost 1 novost 1 novost 3 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 1 novost 12 novosti   1 novost 11 novosti  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 4 novosti 4 novosti 1 novost 3 novosti 7 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 1 novost 2 novosti 1 novost   5 novosti 1 novost
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 1 novost 1 novost        
10. MEDNARODNI ODNOSI 7 novosti 2 novosti     2 novosti  
11. OBČINE 38 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Sklep o sestavi in imenovanju predsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije za ugotavljanje politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij pri investiciji v blok 6 Termoelektrarne Šoštanj
Sklep o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab v slovenskem bančnem sistemu ter ugotavljanju vzrokov in odgovornosti za že drugo sanacijo bančnega sistema v samostojni Sloveniji
Zakon o prevzemih (ZPre-1)
Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV)
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Upravnega sodišča UPRS sodba in sklep I U 1315/2014 - upravljanje večstanovanjskih stavb – register upravnikov stavb – vpis v register upravnikov stavb – stranski udeleženec – pravni interes – zavrženj...
UPRS sodba I U 2076/2014 - nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - odmera nadomestila - ugovor neenake obravnave zavezancev - trgovski center - ustavnost oziroma nezakon...
Odločbe Višjih sodišč VSL sklep II Cp 2242/2015 - prisilna hospitalizacija – sprejem na zdravljenje brez privolitve v nujnih primerih – shizofrenija – zakonske predpostavke – ogrožanje življenja in...
VSM sodba I Cp 336/2015 - padec na pohodni površini - izogibanje kolesarju - vboklina na pločniku - krivdna odškodninska odgovornost upravljavca javne površine - opustitev d...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor k Predlogu zakona o spremembah Zakona o varnosti v železniškem prometu - Dopolnjen predlog zakona (ZVZelP-E), EPA 691-VII
Poročilo Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o železniškem prometu - Dopolnjen predlog zakona (ZZelP-J), EPA 695-VII
Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb - Dopolnjen predlog zakona (ZDDPO-2M), EPA 683-VII
Ostali dokumenti Arhiv
Revija Odvetnik Izkušnje z brezplačnimi prvimi pravnimi nasveti na lokalni ravni