27. oktober 2015
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Za pošteno obdavčitev čezmejnih delavcev

V Civilni iniciativi Apače so zbrali več kot 700 kopij davčnih odločb čezmejnih delavcev, ki po besedah predstavnika iniciative Dušana Cvetka kažejo na to, da so "najbolj tepene skupine z nižjimi dohodki". Pričakujejo, da bodo lahko problematiko predstavili predsedniku vlade Miru Cerarju. O položaju delavcev bodo obvestili tudi Evropsko komisijo.

Za delavce, ki bivajo v Sloveniji in se na delo čez mejo vozijo dnevno ali tedensko, je bila z letom 2014 ukinjena posebna davčna olajšava, položaja pa nato kljub prizadevanjem niso uspeli urediti z novelo zakona o dohodnini. Letošnje odločbe o doplačilih dohodnine v Sloveniji tako najbolj bremenijo delavce z nižjimi dohodki, je še dejal predstavnik iniciative Dušan Cvetko.

Premier Miro Cerar bo na današnjem vrhu koalicije koalicijske partnerice seznanil z dogovori, ki so bili sprejeti na nedeljskem mini vrhu EU in Zahodnega Balkana, katerega glavna tema je bila begunska kriza. Sam sicer pričakuje uresničitev zavez, sprejetih na vrhu. Voditelji 11 držav EU in Zahodnega Balkana so se sicer v nedeljo zavezali k izboljšanju medsebojnega obveščanja o toku beguncev in migrantov po balkanski poti od Grčije do Nemčije. Skupna izjava v 17 točkah predvideva tudi krepitev sprejemnih zmogljivosti in zaostritev nadzora na zunanji meji.

Minister za infrastrukturo Peter Gašperšič je v DZ pojasnjeval aktivnosti pri projektu drugega tira železnice med Koprom in Divačo. Vlada in ministrstvo si prizadevata vzpostaviti pogoje za čim prejšnjo realizacijo projekta, je zagotovil poslancem, ki pozivajo k začetku gradnje. Priznal je, da vire financiranja še iščejo.

Kmetijski minister Dejan Židan je včeraj v DZ ponovil, da njegovo ministrstvo v prvi polovici leta ni porabilo 57.000 evrov za reprezentanco in že preseglo za letos načrtovanih 36.500. Kot je pojasnil, je prišlo do napake pri knjiženju računov, porabili pa so okoli 19.000 evrov. Opozicija je pozvala k smotrnosti porabe tovrstnih sredstev.

Zaupanje v gradbeništvu, predelovalnih in storitvenih dejavnostih je bilo oktobra v Sloveniji na mesečni ravni višje, medtem ko je upadlo zaupanje v trgovini na drobno, kažejo podatki statističnega urada. Najopazneje se je v primerjavi s septembrom zvišal kazalnik zaupanja v gradbeništvu, in sicer za štiri odstotne točke.

Slovenija je sicer oktobra beležila izboljšanje gospodarske klime. Kazalnik je oktobra na mesečni ravni narasel za 0,2 odstotne točke na 6,1 odstotne točke, medtem ko je na letni ravni narasel za 3,9 odstotne točke. Od dolgoletnega povprečja je bila vrednost kazalnika višja za 10,1 odstotne točke, kažejo podatki statističnega urada.

Delež bruto varčevanja v bruto razpoložljivem dohodku gospodinjstev v Sloveniji ali bruto stopnja varčevanja pa je lani dosegla 14,1 odstotka. S tem se je Slovenija med evropskimi državami uvrstila na peto mesto. Največjo stopnjo so dosegla gospodinjstva na Švedskem (17,8 odstotka), najnižjo pa v Veliki Britaniji in na Danskem.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
27.10.2015 Akt o metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za prenosno omrežje zemeljskega plina (RS 59-3297/2010) Se preneha uporabljati
27.10.2015 Akt o metodologiji za določitev regulativnega okvira operaterja prenosnega sistema zemeljskega plina (RS 77-3022/2015) Začne veljati
27.10.2015 Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina (RS 77-3023/2015) Začne veljati
27.10.2015 Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina (RS 61-2536/2012) Sprememba
27.10.2015 Sklep o zavrnitvi razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR-D, EPA 257-VII) (RS 20-770/2015) Preneha veljati
27.10.2015 Uredba o določitvi zneska trošarine za energente (RS 26-1175/2010) Sprememba
27.10.2015 Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kosovo o gospodarskem sodelovanju (RS (mednarodne) 13-72/2015) Začne veljati
27.10.2015 Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente (RS 80-3184/2015) Začne veljati
26.10.2015 Kolektivna pogodba za kovinsko industrijo Slovenije (RS 6-175/2015) Sprememba
26.10.2015 Obvestilo o začetku veljavnosti Četrtega dodatnega protokola k Evropski konvenciji o izročitvi za Republiko Slovenijo (RS (mednarodne) 13-73/2015) Začne veljati
26.10.2015 Odločba o razveljavitvi sklepa Državnega zbora o zavrnitvi razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (RS 80-3150/2015) Začne veljati
26.10.2015 Odločba o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v Ljubljani (RS 80-3151/2015) Začne veljati
26.10.2015 Odločba o razveljavitvi sodbe Okrajnega sodišča na Vrhniki (RS 80-3152/2015) Začne veljati
26.10.2015 Odločba o razveljavitvi sodbe Okrajnega sodišča v Velenju (RS 80-3153/2015) Začne veljati
26.10.2015 Sklep o ugotovitvi razširjene veljavnosti celotne Kolektivne pogodbe za kovinsko industrijo Slovenije (RS 80-3149/2015) Začne veljati
26.10.2015 Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije (RS 80-3145/2015) Začne veljati
26.10.2015 Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije (RS 80-3146/2015) Začne veljati
26.10.2015 Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije (RS 80-3147/2015) Začne veljati
26.10.2015 Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije (RS 80-3148/2015) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 27.10.2015 - 27.10.2015 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 8 novosti     1 novost    
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 5 novosti   1 novost 1 novost   1 novost
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV     1 novost   1 novost  
5. JAVNE FINANCE 1 novost     1 novost 1 novost  
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 1 novost     2 novosti 1 novost  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI         2 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 2 novosti         1 novost
9. ZDRAVSTVENI SISTEM         1 novost  
10. MEDNARODNI ODNOSI 9 novosti       1 novost  
11. OBČINE 30 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Odredba o izvedbi projekta Tradicionalni slovenski zajtrk 2015
Pravilnik o načinu izdaje dovoljenja za prebivanje, načinu zajemanja prstnih odtisov in načinu označitve prenehanja dovoljenja za prebivanje
Pravilnik o pogojih za pridobitev naziva državni notranji revizor in preizkušeni državni notranji revizor
Pravilnik o postopku priznanja označbe »izbrana kakovost«
Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča VSRS Sodba I Up 1/2015 - prosilec za mednarodno zaščito - zakonito izrečen ukrep omejitve gibanja - sporen način izvrševanja izrečenega ukrepa - test sorazmernosti- poseg v...
VSRS sodba VIII Ips 71/2015 - nesreča pri delu - odgovornost za škodo od nevarne dejavnosti - odgovornost obratovalca - objektivna odgovornost - deljena odgovornost - ravnanje o...
Odločbe Upravnega sodišča UPRS sodba III U 209/2014 - razlastitev – omejitev lastninske pravice – služnost v javno korist – objekt gospodarske javne infrastrukture – gradnja daljnovoda – nov objekt
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo o izvrševanju javnih pooblastil, danih SID – Slovenski izvozni in razvojni banki, d. d., Ljubljana (2014) (41. člen), EPA 803-VII
Poročilo Odbora za kulturo k Poročilu o izvajanju Nacionalnega programa za kulturo 2014-2017 v letu 2014, EPA 623-VII
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR ZGD – novosti za podjetnike