Dnevne zakonodajne novosti / 4. februar 2019
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 0 pravnih aktov
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 107/2022 z dne 9.8.2022
TEMA DNEVA
Sodno varstvo po izbrisih v podržavljenih bankah
Tema dneva

Ministrstvo za finance je v javno obravnavo predložilo predlog zakona, ki bo po njihovem zagotovil učinkovito sodno varstvo po izbrisih v leta 2013 in 2014 podržavljenih bankah. Bistvo prenovljenega predloga je, da bo sodišče moralo presoditi, ali je Banka Slovenije pravilno uporabila določbe zakona o bančništvu in ali so bili nekdanji imetniki oškodovani. Društvo MDS in VZMD sta v prvem odzivu ocenila, da se ne moreta znebiti občutka, da je ministrstvo s predlogom pohitelo zaradi roka, ki ga je ESČP postavilo za odgovor na tožbo razlaščencev.

Rebalans proračuna, stanje v zaporih …
Pred poslance ta teden prihaja predlog rebalansa letošnjega proračuna, ki ga bodo ves teden pretresala zainteresirana delovna telesa. Obeta se tudi pestra razprava o razmerah v slovenskih zaporih na odboru za pravosodje, ki bo razpravljal v sredo na zahtevo poslancev NSi. V zadnjih tednih sta namreč odmevala predvsem pobeg pripornikov iz koprskega zapora in incident v zaporu na Dobu, ko je obsojenec z nožem napadel pravosodnega policista. Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide pa bo na zahtevo poslancev SDS v četrtek razpravljal o zaostankih pri reševanju vlog za socialne prejemke.

Električni avtomobili z manj davki
Električna vozila le počasi najdejo pot do slovenskih kupcev, zato bi veljalo razmisliti o njihovi izključitvi iz obdavčitve z davkom na motorna vozila, menijo v sekciji za osebna motorna vozila pri Trgovinski zbornici Slovenije. Smiselna se jim zdi tudi ukinitev leta 2012 uvedenega dodatnega davka na motorna vozila. Električni avtomobili imajo namreč med vsemi novimi vozili manj kot enoodstoten delež, pri tem pa so v nasprotju z večino drugih evropskih držav vključeni v dodatno obdavčitev vozil. V sekciji predlagajo tudi dodatno subvencijo, ki bi jo država namenila za nakup 100-odstotno električnega vozila ali hibridnega vozila oz. zamenjavo vozila, ki je starejše od 10 let.

Spet postopek proti Sloveniji
Evropska komisija je kot uspešno rešeno zaprla kršitev Slovenije glede neizpolnjevanja obveznosti iz direktive o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst. Sprožila pa je nov predsodni postopek zaradi nenotifikacije predpisov za prenos direktive o določitvi skupnih metod ocenjevanja hrupa, so sporočili z okoljskega ministrstva. Rok za prenos direktive je potekel konec lanskega leta, ministrstvo pa že pripravlja spremembe uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju. Rok za odgovor komisiji je 30. marec.

Nedovoljena pomoč podjetjem?
Evropska zveza gradbenih in lesnih delavcev (EFBWW) je na Evropsko komisijo naslovila pritožbo proti Sloveniji, ker ta po njenem mnenju zagotavlja nedovoljeno državno pomoč podjetjem, ki delavce začasno pošiljajo na delo v tujino. S tem po njenih navedbah ovira notranji trg EU. Slovenija je po ocenah EFBWW svojo nacionalno zakonodajo oblikovala tako, da so podjetja, ki delavce napotijo na začasno delo v tujino, "deležna znatnih olajšav pri plačilu prispevkov za socialno varnost". To jim omogoča, da storitve v tujini ponujajo ceneje kot doma, so v zvezi zapisali na svojih spletnih straneh.

Uveljavljanje olajšave za vzdrževane člane
Rok za oddajo vloge za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane je tudi letos 5. februar, vendar pa bodo lahko tisti, ki se bodo odločili za oddajo vloge po elektronski poti, to storili vse do 20. februarja. Za oddajo vloge bodo torej imeli več časa, ob tem pa lahko vračilo dohodnine pričakujejo prej kot sicer. Vlogo morajo oddati zavezanci za dohodnino, ki lani med letom niso uveljavljali posebne olajšave za vzdrževane družinske člane oz. so jo uveljavljali, a želijo te podatke spremeniti. Najbolj enostavno je sicer, da zavezanci to olajšavo uveljavljajo že med letom pri izračunu akontacije dohodnine na mesečni ravni.(TFL)