20. oktober 2015
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Z vojsko na mejo?

Vlada se je na nočni seji seznanila z aktualnimi razmerami glede prihoda beguncev v Slovenijo in sprejela nujne ukrepe za zagotavljanje kar se da nadzorovanega in omejenega migracijskega toka. Med drugim v parlamentarno proceduro pošilja dopolnitve zakona o obrambi. Novela zakona o obrambi, ki je bila že predložena v zakonodajni postopek, zagotavlja, da se pod natančno določenimi pogoji, na podlagi odločitve Državnega zbora, Slovenski vojski opredelijo nekatere dodatne naloge.

Zakonodaja že danes omogoča izpodbijanje prenosov premoženja, če so bili opravljeni v treh letih pred uvedbo osebnega stečaja. Da bi na ministrstvu preprečili še vedno pogoste zlorabe tega instituta, želijo z nekaterimi ukrepi doseči, da bi vsi udeleženci v postopku "opravili svojo domačo nalogo", je na seji DZ v odgovoru na poslansko vprašanje dejal pravosodni minister Goran Klemenčič.

Predlog novele zakona o zdravstveni dejavnosti, ki je ta čas v javni obravnavi, želi področje podeljevanja koncesij urediti na celovit in sistematičen način. Prav tako je namen zakona, da v prihodnje ne bi prihajalo do nenadzorovane prodaje koncesij, tudi tujcem, je v DZ povedala ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc.

Predsednik republike Borut Pahor se bo predvidoma sredi prihodnjega tedna z vodji poslanskih skupin in predstavnikoma narodnih skupnosti posvetoval o izboru kandidatov za sodnika na Evropskem sodišču za človekove pravice. Po končanih posvetovanjih bo v DZ posredoval svoj predlog kandidatov za to funkcijo, so sporočili iz predsedniške palače.

Vlada je na včerajšnji dopisni seji podprla kandidaturo Boštjana M. Zupančiča za mednarodnega sodnika Posebnega sodišča za Kambodžo (ECCC). Ministrstvo za pravosodje je na poziv k predlaganju kandidatov sicer prejelo štiri vloge, izmed katerih je vlada izbrala Zupančiča, ki ima dolgoletne sodniške izkušnje na Evropskem sodišču za človekove pravice v Strasbourgu in na ustavnem sodišču.

Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino državnega zbora je uveljavitev novega zakona o premostitvenem zavarovanju poklicnih in vrhunskih športnikov, trenutno veljavni zakon je DZ sprejel maja lani, predlagal na začetek septembra prihodnjega leta. O tem bo na svoji seji odločal še državni zbor.

Ljubljanski mestni svet je potrdil spremembe odloka, ki ureja hranjenje živali na občinskih javnih površinah. Te bodo omogočale izvajanje nekaterih projektov, ki jih bo občina odobrila. Julija so sicer svetniki s tedaj sprejetim odlokom sprožili burne odzive v javnosti, saj so hranjenje prepovedali, za prekrškarje pa predpisali globo 100 evrov.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
20.10.2015 Kazenski zakonik (KZ-1) (RS 55-2296/2008) Sprememba
20.10.2015 Zakon o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika (KZ-1C) (RS 54-2227/2015) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 20.10.2015 - 20.10.2015 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU     1 novost 1 novost 3 novosti 2 novosti
2. UPRAVNO PRAVO           1 novost
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO           1 novost
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV         3 novosti 1 novost
5. JAVNE FINANCE         1 novost  
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI     1 novost 1 novost 1 novost 2 novosti
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI     1 novost 2 novosti 3 novosti 1 novost
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA     1 novost      
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI         1 novost  
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina
Pravilnik o medsebojnem sodelovanju nadzornih organov na področju mikrobonitetnega nadzora
Uredba o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike
Uredba o regionalnih razvojnih programih
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča VSRS sodba VIII Ips 72/2015 - prenehanje delovnega razmerja na podlagi sodbe sodišča - plačilo - datum prenehanja delovnega razmerja - registracija samostojnega podjetnika posam...
Odločbe Upravnega sodišča UPRS sodba I U 334/2015, enako tudi I U 338/2015 - inšpekcijski postopek - ukrep gradbenega inšpektorja - odlog izvršbe - vrstni red obravnavanja zadev - pravni interes - ponovno odločanje o odlogu ...
UPRS sodba I U 1297/2014 - DDV – odmera DDV – odbitek DDV – popravek obračuna DDV – pravica do popravka odbitka izstopnega DDV – dobra vera – kupoprodajna pogodba za nepremič...
Odločbe Višjih sodišč VSL sklep II Cp 3464/2014 - pogodba o dosmrtnem preživljanju – predmet pogodbene obveznosti – določen ali določljiv predmet pogodbene obveznosti – premičnine – kmetijski stroj...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o plačilu odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja (ZSPOZ-E), redni postopek, EPA 816-VII
Predlog zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije (ZGGLRS), redni postopek, EPA 818-VII
Ostali dokumenti Arhiv
Revija Odvetnik Obnova postopka iz razloga po 2. točki 394. člena ZPP