8. januar 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

TFL Glasnik gre znova

»V TFL Glasniku nadaljujemo zgodbe o osebnostih izključno po kriterijih poštenosti, pokončne drže in seveda uspešnosti,« napoveduje Zlata Tavčar, urednica intervjujev na portalu Tax-Fin-Lex, ki se po zimskem premoru popoldne vrača med vas.

»Pravijo, da spadajo naši intervjuji v TFL Glasniku med zanimive in brane. Res je, da sogovornike izbiramo zelo preudarno,« dodaja Tavčarjev in zagotavlja, da »glavni kriterij ni le uspešnost, ampak dejstvo, da je bila ta dosežena na pošten način in z veliko mero etike in morale, kar se lahko z leti take drže odraža v ugledu teh osebnosti. Vse te lastnosti se vsako leto zlijejo na našem dogodku Najuglednejši strokovnjak, ki vedno prinese prave zmagovalce, zanimive poslušalce in odmevnost v širšem prostoru.«

Predsednik republike Borut Pahor je poslal pismo vodjem poslanskih skupin, naj se v dveh dneh opredelijo glede njegovega predloga vrhovne državne tožilke Vlaste Nussdorfer za varuhinjo človekovih pravic, so potrdili v njegovem uradu. Nussdorferjeva je povabilo sprejela in dodala, da je že prejela nekaj povabil poslanskih skupin za predstavitev. Nussdorferjeva se je sicer v preteklosti za mesto varuhinje človekovih pravic že potegovala, a ga je takrat zasedla sedanja varuhinja Zdenka Čebašek Travnik. Slednji se mandat izteče 21. februarja.

Novi predsednik republike Borut Pahor je za svoj prvi uradni obisk po prevzemu položaja izbral Bruselj, kjer se bo danes in jutri sestal s predsedniki treh osrednjih institucij EU. Po pričakovanjih se bo z njimi pogovarjal o premagovanju krize, ki je trenutno v ospredju pozornosti EU, pa tudi o širitvi unije in Zahodnem Balkanu. Obisk bo Pahor danes začel s srečanjem s predsednikom Evropskega sveta Hermanom Van Rompuyem, nato se bo sestal še z vodjo evropskih socialistov in demokratov Hannesom Swobodo ter zvečer s predsednikom Evropskega parlamenta Martinom Schulzem.

Na ministrstvu za notranje zadeve (MNZ) so se včeraj nadaljevala pogajanja s predstavniki Policijskega sindikata Slovenije (PSS). Pregledali so posamezne stavkovne zahteve in se osredotočili na tiste, ki jih je mogoče reševati v okviru MNZ oz. policije, so sporočili z MNZ. O drugih se bo sindikat pogajal z vlado, ki pa se do zahtev še ni opredelila.

Mariborski mestni svet se je na včerajšnji seji uradno seznanil z odstopom župana Franca Kanglerja, ki ga je slednji po vrsti uličnih protestov podal 31. decembra. Večina svetnikov pa se ni strinjala s predlogom za razpustitev mestnega sveta, ki ga je podal samostojni svetnik Gregor Jager. Brez razprave ter s 24 glasovi za in tremi proti so Kanglerju, ki je mesto vodil šest let, odobrili prošnjo za prejemanje nadomestila plače še tri mesece po odstopu.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
8.1.2013 Sklep o določitvi cene za enoto obremenitve okolja z emisijo ogljikovega dioksida (RS 79-3081/2012) Preneha veljati
8.1.2013 Sklep o določitvi cene za enoto obremenitve okolja z emisijo ogljikovega dioksida (RS 110-5829/2010) Se preneha uporabljati
8.1.2013 Uredba o določitvi carinskih uradov v Republiki Sloveniji, njihovem sedežu in krajevni pristojnosti (RS 45-2143/2004) Sprememba
8.1.2013 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi carinskih uradov v Republiki Sloveniji, njihovem sedežu in krajevni pristojnosti (RS 2-36/2013) Začne veljati
8.1.2013 Uredba o spremembah Uredbe o zelenem javnem naročanju (RS 2-35/2013) Začne veljati
8.1.2013 Uredba o zelenem javnem naročanju (RS 102-4404/2011) Sprememba

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 8.1.2013 - 8.1.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   2 novosti   1 novost 1 novost 1 novost
2. UPRAVNO PRAVO           2 novosti
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO   1 novost        
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 2 novosti       1 novost 2 novosti
5. JAVNE FINANCE 2 novosti 1 novost       1 novost
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 3 novosti 1 novost     1 novost  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 1 novost     1 novost    
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 1 novost         3 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI   2 novosti 3 novosti      
11. OBČINE 19 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Navodilo o načinu, obliki in rokih za pošiljanje podatkov Uradu Republike Slovenije za nadzor prirejanja iger na srečo
Pravilnik o institucijah za izdajanje poročil o preizkusu igralne naprave
Pravilnik o licencah za delo v dejavnosti prirejanja posebnih iger na srečo
Pravilnik o nadzornem informacijskem sistemu igralnih naprav
Pravilnik o plačilnih navodilih, SEPA direktnih obremenitvah, izpiskih o prometu in stanju, delnih izpisih ter obrestnih listih v papirni in elektronski obliki
Pravilnik o postopkih in pogojih vodenja računov neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila
Pravilnik o prirejanju iger na srečo preko interneta oziroma drugih telekomunikacijskih sredstev
Uredba o določitvi dokumentacije in ureditvi drugih vprašanj v zvezi z izdajo soglasja za pridobitev oziroma odsvojitev delnic in za naložbe v kapital pravnih oseb
Uredba o določitvi društev in neprofitnih humanitarnih organizacij, ki smejo občasno prirejati klasične igre na srečo in o kriterijih za občasno prirejanje klasičnih iger na srečo
Uredba o določitvi tarife stroškov na področju prirejanja iger na srečo
Uredba o podrobnejših pogojih, ki jih mora izpolnjevati prireditelj pri trajnem prirejanju klasičnih iger na srečo
Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1)
Zakon o izvajanju rejniške dejavnosti (ZIRD)
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba in sklep III Ips 98/2009 - pogodba o posredovanju - razlaga pogodbe – razlaga spornih pogodbenih določil – nejasna določila pogodbe – plačilo provizije – dovoljenost revizije...
Sodba X Ips 106/2012 - davki – dovoljena revizija – neenotna sodna praksa – odprava in razveljavitev oziroma sprememba odločbe po nadzorstveni pravici - izredno pravn...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o ratifikaciji Pogodbe o ustanovitvi Evropskega mehanizma za stabilnost med Kraljevino Belgijo, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Portugalsko republiko, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko in Republiko Finsko (MPUEMS-A), ratifikacija, EPA 887-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Pojasnila DURS Obračun dohodnine in prispevkov od odpravnine zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi od 1. 1. 2013 dalje
Odpis, odlog, obročno plačilo davka za fizične osebe
Revija Odvetnik Balkanski bojevnik – po civilno
Fotoreportaža