Dnevne zakonodajne novosti / 29. november 2019
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 0 pravnih aktov
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 110/2022 z dne 19.8.2022
TEMA DNEVA
DS blokiral interventni zakon in proračun
Tema dneva

Državni svet je izglasoval odložilni veto na interventni zakon, ki poleg omejitve stroškov za plače v javnem sektorju določa izredno uskladitev pokojnin. DS se namreč ne strinja, da se pokojnine konec leta 2020 zvišajo v enakem znesku za vse. Skladno s pričakovanji pa so svetniki podprli tudi veto na prejšnji teden sprejeti zakon o izvrševanju proračunov za prihodnji dve leti. V njem zapisani znesek povprečnine se zdi svetnikom prenizek za zagotavljanje financiranja dejanskih stroškov občin. DZ bo moral zdaj o zakonih odločati ponovno.(več)

Odbor podprl plačano odsotnost zaradi spremstva prvošolcev
Odbor DZ za delo je potrdil predlog novele zakona o delovnih razmerjih, po katerem bi med osebne okoliščine, za katere ima delavec pravico do plačane odsotnosti z dela, dodali spremstvo otroka v šolo na prvi šolski dan. S tem bi izenačili zaposlene v zasebnem in javnem sektorju, gospodarstvu pa ne bi povzročili večjih težav, so menili člani odbora.(več)

DZ danes o pokojninski noveli in noveli zakona o urejanju trga dela
Poslanci bodo na današnji izredni seji DZ obravnavali predlog pokojninske novele, ki postopno zvišuje odmerni odstotek za moške za 40 let pokojninske dobe na 63,5 odstotka. Prav tako bo na mizi tudi predlog novele zakona o trgu dela. Poslanci naj bi obravnavi pokojninske novele namenili dobrih šest ur in dobre tri ure noveli zakona o trgu dela.(več)

Do konca decembra v javni razpravi referendumska novela
Ministrstvo za javno upravo je odprlo javno razpravo o predlogu novele zakona o referendumu in ljudski iniciativi. Sprejem novele zakona je nujen zaradi uskladitve s spremembami ustave iz leta 2013 ter zaradi implementacije odločbe ustavnega sodišča iz leta 2018 glede ureditve referendumskega spora, so pojasnili na ministrstvu.(več)

Vlada o industrijski lastnini in drugih gospodarskih temah
Vlada je na včerajšnji seji med drugim določila besedilo predloga novele zakona o industrijski lastnini, ki v slovenski pravni red prenaša evropsko direktivo. Lilijano Kozlovič je imenovala za generalno direktorico Agencije RS za okolje (Arso). Izdala pa je tudi spremenjeno uredbo o inšpekcijskem nadzoru tujih ladij.(več)

Odbor za finance čez poroštveni zakon za infrastrukturna projekta
Odbor DZ za finance je opravil drugo obravnavo predloga poroštvenega zakona za drugi tir Divača-Koper ter del tretje razvoje osi. Skupna vrednost projektov je 1,9 milijarde evrov, zakon pa predvideva poroštvo v višini 777 milijonov evrov. Verjetnost, da bosta poroštvi unovčeni, je praktično nič, je na odboru ponovila ministrica Alenka Bratušek.(več)

Janković napovedal umik predloga za prisilko Electe Holdinga
Direktor in polovični lastnik Electe Holdinga Damijan Janković se je, potem ko je Višje sodišče v Ljubljani razveljavilo potrditev poenostavljene prisilne poravnave, odločil umakniti predlog za poenostavljeno prisilno poravnavo družbe in je, kot je sporočil, solventnost zagotovil z drugimi ukrepi.(več)

Evropska komisija o izzivih slovenskega zdravstva
Evropska komisija v pregledu zdravstvenega stanja v EU kot glavni izziv slovenskega zdravstvenega sistema izpostavlja čakalne dobe in zagotavljanje njegove dolgoročne fiskalne vzdržnosti. Opozarjajo tudi na demografske trende, ki bodo občutno povečali obremenitve proračuna za zdravje in dolgotrajno oskrbo.(več)

Evropski parlament razglasil podnebne izredne razmere
Evropski poslanci so na zasedanju v Strasbourgu sprejeli resolucijo o razglasitvi podnebnih in okoljskih izrednih razmer v Evropi in po svetu. Za v veliki meri simbolično resolucijo je glasovalo 429 poslancev, 225 jih je bilo proti, 19 pa se jih je vzdržalo.(več)

Obeta se direktiva o skupinskih tožbah potrošnikov
Ministri članic EU, pristojni za notranji trg in industrijo, so včeraj v Bruslju dosegli dogovor glede osnutka direktive EU o skupinskih tožbah potrošnikov, ki bo predstavniškim organizacijam olajšala tovrstno kolektivno zastopanje interesov potrošnikov. Svet EU mora soglasje o tem zdaj doseči še z Evropskim parlamentom.(več)

Novo na portalu Tax-Fin-lex
Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex
Čistopisi
Odredba o določitvi povprečne cene toplote, ki nastane z zgorevanjem ekstra lahkega kurilnega olja, za leto 2020
Odredba o določitvi povprečne prodajne vrednosti 1 kWh električne energije kot osnove plačila za koncesijo za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne moči za leto 2020
Pravilnik o temeljnih kvalifikacijah za voznike motornih vozil v cestnem prometu
Odločbe sodišč
VSRS Sodba III Ips 70/2018 - povrnitev premoženjske škode - odškodninska odgovornost države - protipravnost - začasna odredba - prepoved odtujitve in obremenitve nepremičnine -...
VSRS Sodba III Ips 40/2019 - pogodbena odškodninska odgovornost - gradbena pogodba - pogodbena volja strank - predmet pogodbe - dovoljenost revizije - gospodarski spor - vredno...
VSC Sodba Cpg 144/2019 - regresni zahtevek - poškodba delavca - soprispevek - eksplozija plina - opekline - vzročna zveza - naravna vzročnost - pravno relevantna vzročnost
VSM Sklep I Ip 701/2019 - predhodno odločanje - Direktiva Sveta 93/13/EGS - načelo lojalne razlage nacionalnega prava s pravom EU - harmonizacija prava - varstvo potrošnikov...
Gradiva v obravnavi DZ
Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje (ZNDM-2E), nujni postopek, EPA 0909-VIII
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-1A), nujni postopek, EPA 0910-VIII