15. februar 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Evropa kani obdavčiti transakcije

Evropska komisija je včeraj predlagala uvedbo spornega davka na finančne transakcije v enajstih članicah EU, tudi v Sloveniji. "Na mizi je nedvomno pošten, tehnično zdrav in pravno robusten davek, ki bo okrepil naš enotni trg in ukrotil neodgovorno trgovanje," je ob predstavitvi predloga poudaril evropski komisar za davke Algirdas Šemeta.

Uvedba tega davka v enajsterici bi lahko na leto prinesla od 30 do 35 milijard evrov, je povedal Šemeta. Komisija predlaga, naj bo trgovanje z delnicami in obveznicami obdavčeno po najmanj 0,1-odstotni stopnji, z izvedenimi finančnimi proizvodi pa po 0,01-odstotni stopnji.

Na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve so pripravili predlog novele zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, po katerem bo dvig mesečnega prispevka za obvezno pokojninsko zavarovanje, ki ga morajo plačati prostovoljno vključeni v zavarovanje, postopen. Svobodni sindikati so namreč opozorili na nedopustnost 320-odstotnega dviga.
Po opozorilu Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) morajo prostovoljno vključeni v obvezno pokojninsko zavarovanje po pokojninski reformi za obvezno pokojninsko zavarovanje plačati 186 evrov mesečno, medtem ko so po starem zakonu 58 evrov.

Državni sekretar na finančnem ministrstvu Andrej Šircelj, vodja stavkovnega odbora Sindikata carinikov Slovenije (SCS) Dušan Miščevič in predsednik SCS Dušan Pečnik so včeraj podpisali sporazum o razrešitvi stavkovnih zahtev. Kot je v izjavi za javnost pojasnil Miščevič, je s tem stavka carinikov končana.

Grčija je v humanitarni krizi, kažejo podatki, celo tisti kazalniki, ki jih uporablja EU. A članice unije si zatiskajo oči, saj ne želijo priznati, da je za to kriv njihov "rešilni paket", na spletni strani piše britanski časnik The Guardian. Evropska družba večinoma sklepa, da humanitarna kriza nastopi le kot posledica naravnih nesreč, epidemij, vojn ali civilnih spopadov. Da bi se lahko takšna kriza pojavila v evropski državi, še posebej v kateri od članic unije, pa se večini zdi nemogoče.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
14.2.2013 Zaključni račun proračuna Republike Slovenije za leto 2010 (RZ2010) (RS 13-364/2013) Začne veljati
14.2.2013 Zaključni račun proračuna Republike Slovenije za leto 2011 (RZ2011) (RS 13-365/2013) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 15.2.2013 - 15.2.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   1 novost 1 novost   2 novosti 3 novosti
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV         3 novosti 1 novost
5. JAVNE FINANCE 2 novosti 1 novost   1 novost 3 novosti 1 novost
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   7 novosti     1 novost  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI   3 novosti   1 novost 3 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA         1 novost 3 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI   2 novosti     4 novosti  
11. OBČINE 4 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Nova Gorica, Občine Šempeter - Vrtojba, Občine Ajdovščina, Občine Vipava, Občine Logatec, Občine Kamnik, Občine Bled, Občine Vojnik, Občine Rogaška Slatina, Občine Krško, Občine Brežice, Občine Zagorje ob Savi, Občine Laško, Občine Radeče, Občine Štore, Občine Šentjur in Občine Gorje
Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Ptuj
Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Vrhnika
Sklep o zavrženju predloga za začasno zadržanje izvrševanja četrtega odstavka 46. člena, drugega odstavka 138. člena in drugega odstavka 150. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju
Tarifni sistem za dobavo in odjem toplote iz toplovodnega omrežja v Občini Nazarje
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba in sklep Uv 9/2012 - varstvo volilne pravice – volitve v državni svet – zakonitost liste kandidatov in seznama izvoljenih predstavnikov, elektorjev občinskega svet...
Sklep G 33/2010 in G 38/2010 - prevzemi - zakonski dvig prevzemnega praga – pravni interes za tožbo - izguba pravnega interesa za odpravo izpodbijanega akta – vztrajanje pri odpr...
Odločbe Upravnega sodišča sodba II U 72/2011 - igre na srečo - igralni salon - interni organizacijski predpisi - blagajniško poslovanje - naložitev odprave ugotovljenih nepravilnosti
Odločbe Evropskega sodišča SODBA SODIŠČA (tretji senat) z dne 31. januarja 2013(*). LVK – 56 EOOD proti Direktor na Direkcija „Obžalvane i upravlenie na izpalnenieto“ – Varna pri Centralno upravlenie na Nacionalnata agencija za prihodite. Predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 267 PDEU. „Obdavčenje – DDV – Direktiva 2006/112/ES – Načelo davčne nevtralnosti – Pravica do odbitka – Nepriznanje – Člen 203 – Na računu izkazani DDV – Obveznost obračuna – Obstoj obdavčljive transakcije – Enaka presoja glede izdajatelja računa in glede njegovega naslovnika – Nujnost“. Zadeva C‑643/11.
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Predlog zakona o omejevanju kandidiranja in opravljanja javnih funkcij (ZOKOJF), EPA 986-VI
Predlog zakona o ratifikaciji Dopolnitev 25. in 26. člena Konvencije o varstvu in uporabi čezmejnih vodotokov in mednarodnih jezer, sprejetih 28. novembra 2003 v Ženevi (MKVVJ-A), ratifikacija, EPA 969-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Kdo nadzira davčne inšpektorje? - 2
Revija Odvetnik Samostojno in neodvisno odvetništvo – mediji – pravna država
Revija Poslovodno računovodstvo Projektna terminologija s preprostim izgledom