21. december 2012
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Ohlapnejša pravila za tehnične preglede

Prometni ministri EU so dosegli dogovor o novih pravilih za redne tehnične preglede za osebna in tovorna vozila ter hitre traktorje, s katerimi želi unija izboljšati varnost prometa. Nova evropska pravila so ohlapnejša od veljavnih slovenskih in v prihodnje je mogoče pričakovati rahljanje nekaterih slovenskih pravil, na primer za motoriste. Za Slovenijo je pomembno, da direktiva določa minimalne skupne standarde, ki jih lahko države prilagodijo svojim specifikam, je po zasedanju povedal državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo in prostor Ljubo Žnidar.

Poslanske skupine so na včerajšnji seji napovedale soglasno podporo dopolnitvi zakona o upravnem sporu, ki uvaja institut t. i. ugotovitvene tožbe. Prav tako so se poslanke in poslanci strinjali z vsebino novele zakona o izvrševanju kazenskih sankcij, ki usklajuje določbe z spremembami kazenskega zakonika in zakona o kazenskem postopku.

Novela zakona o izvrševanju kazenskih sankcij uvaja predvsem spremembe, ki so potrebne za uskladitev z dopolnitvami kazenskega zakonika in z novelo zakona o kazenskem postopku, je pojasnil državni sekretar na ministrstvu za pravosodje in javno upravo Helmut Hartman.

Evropska komisija je sprejela enotne predpise za vso EU o naboru minimalnih elementov na zdravniških receptih, ki jih pacienti prenesejo iz ene države članice EU v drugo, so sporočili v Bruslju. Nove določbe bodo omogočale enoten način opredelitve pacienta, napotnega zdravnika in predpisanega zdravila, države članice pa jih morajo v nacionalne zakonodaje prenesti najpozneje do 25. oktobra 2013(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
21.12.2012 Pravilnik o dajanju podatkov v okviru priglasitve zamenjave investicijskih kuponov oziroma enot UCITS skladov za katero se lahko uveljavlja odlog ugotavljanja davčne obveznosti (RS 10-378/2012) Sprememba
21.12.2012 Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole (RS 109-4943/2011) Sprememba
21.12.2012 Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v poklicnem in strokovnem izobraževanju (RS 48-2291/2011) Sprememba
21.12.2012 Pravilnik o izobrazbi vzgojiteljev predšolskih otrok in drugih strokovnih delavcev v programih za predšolske otroke in v prilagojenih programih za predšolske otroke s posebnimi potrebami (RS 92-3592/2012) Začne veljati
21.12.2012 Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (RS 75-3356/2005) Sprememba
21.12.2012 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole (RS 92-3593/2012) Začne veljati
21.12.2012 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v poklicnem in strokovnem izobraževanju (RS 92-3594/2012) Začne veljati
21.12.2012 Pravilnik o spremembah Pravilnika o dajanju podatkov v okviru priglasitve zamenjave investicijskih kuponov oziroma enot UCITS skladov za katero se lahko uveljavlja odlog ugotavljanja davčne obveznosti (RS 100-3845/2012) Začne veljati
21.12.2012 Sklep o četrtletnem poročanju podatkov o poslovanju poslovnih subjektov (RS 100-3846/2012) Začne veljati
21.12.2012 Sklep o četrtletnem poročanju podatkov o poslovanju poslovnih subjektov (RS 20-828/2011) Preneha veljati
21.12.2012 Sklep o imenovanju članov Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (RS 100-3837/2012) Začne veljati
21.12.2012 Sklep o izračunu kapitala bank in hranilnic (RS 85-4562/2010) Sprememba
21.12.2012 Sklep o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po standardiziranem pristopu za banke in hranilnice (RS 135-5656/2006) Sprememba
21.12.2012 Sklep o kreditnih zavarovanjih (RS 135-5659/2006) Sprememba
21.12.2012 Sklep o podrobnejših pravilih in merilih upoštevanja osebne okoliščine spola (RS 97-3738/2012) Se začne uporabljati
21.12.2012 Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po standardiziranem pristopu za banke in hranilnice (RS 100-3848/2012) Začne veljati
21.12.2012 Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o izračunu kapitala bank in hranilnic (RS 100-3849/2012) Začne veljati
21.12.2012 Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o kreditnih zavarovanjih (RS 100-3847/2012) Začne veljati
21.12.2012 Zakon o ratifikaciji Drugega dodatnega protokola k Evropski konvenciji o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah (MDPEKMPP) (RS (mednarodne) 14-83/2012) Začne veljati
21.12.2012 Zakon o ratifikaciji Evropske konvencije o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah in Dodatnega protokola k Evropski konvenciji o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah (MEKPPKZ) (RS (mednarodne) 25-79/1999) Sprememba
21.12.2012 Zakon o ratifikaciji Konvencije o civilnopravnih vidikih mednarodnega protipravnega odvzema otrok (RS (mednarodne) 6-31/1993) Sprememba
21.12.2012 Zakon o ratifikaciji Protokola o pomislekih irskega naroda o Lizbonski pogodbi (MPIELP) (RS (mednarodne) 14-84/2012) Začne veljati
21.12.2012 Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o zaposlovanju državljanov Bosne in Hercegovine v Republiki Sloveniji in Protokola o izvajanju Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o zaposlovanju državljanov Bosne in Hercegovine v Republiki Sloveniji (BBHZD) (RS (mednarodne) 14-86/2012) Začne veljati
21.12.2012 Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Švedske o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov (BSEIMVTP) (RS (mednarodne) 14-87/2012) Začne veljati
21.12.2012 Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Romunije o vojnih grobiščih (BROVG) (RS (mednarodne) 14-88/2012) Začne veljati
21.12.2012 Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o sodelovanju pri gradnji in delovanju plinovoda na ozemlju Republike Slovenije (BRUPOS) (RS (mednarodne) 4-20/2010) Sprememba
21.12.2012 Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju pri zaščiti prič (MSZP) (RS (mednarodne) 14-82/2012) Začne veljati
21.12.2012 Zakon o ratifikaciji Sporazuma o spremembi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o sodelovanju pri gradnji in delovanju plinovoda na ozemlju Republike Slovenije (BRUPOS-A) (RS (mednarodne) 14-89/2012) Začne veljati
21.12.2012 Zakon o spremembah Zakona o ratifikaciji Konvencije o civilnopravnih vidikih mednarodne ugrabitve otrok (MKCVMUO-A) (RS (mednarodne) 14-85/2012) Začne veljati
21.12.2012 Zakon o zavarovalništvu (ZZavar) (RS 13-595/2000) Sprememba

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 21.12.2012 - 21.12.2012 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 3 novosti 11 novosti     3 novosti 8 novosti
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO   4 novosti     2 novosti 2 novosti
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 10 novosti 4 novosti     2 novosti 3 novosti
5. JAVNE FINANCE 1 novost 31 novosti     1 novost 2 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 1 novost 20 novosti     5 novosti 1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 2 novosti 1 novost     10 novosti 3 novosti
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA         2 novosti 4 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM   2 novosti        
10. MEDNARODNI ODNOSI   12 novosti        
11. OBČINE 3 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex