Dnevne zakonodajne novosti / 11. april 2022
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 2 pravna akta
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 34/2023 z dne 24.3.2023
TEMA DNEVA
Ustavno sodišče razveljavilo del zakona o davčnem postopku glede objave osebnih podatkov
Tema dneva

Ustavno sodišče je razveljavilo določbo zakona o davčnem postopku, da se na seznam davčnih neplačnikov uvrstijo podatki o fizični osebi, ki je lastnica pravne osebe neplačnice, če je fizična oseba postala lastnica pravne osebe po tem, ko je ta že imela zapadle neplačane davčne obveznosti. Sodišče je glede na izrazito težo posledic ter omejene koristi ukrepa namreč zaključilo, da izpodbijana ureditev ne prestane testa sorazmernosti v ožjem pomenu in je zato v neskladju z ustavo.(več)

V veljavi zakon, ki spreminja odmero najnižjega nadomestila za bolniško odsotnost
Veljati je začel spremenjeni zakon o zdravstvenem varstvu in zavarovanju, ki prinaša spremembe pri odmeri najnižjega nadomestila za bolniško odsotnost, in sicer v višini 60 odstotkov minimalne, in ne več zajamčene plače. V zakonodaji se s tem ukinja ta institut, ki se je pred spremembo uporabljal le še v tem zakonu.(več)

Uveljavljena sprememba zakona o varstvu pred požarom
V soboto je začela veljati tudi sprememba zakona o varstvu pred požarom, ki predvideva vzpostavitev financiranja standardiziranih gasilskih zavarovanj gasilcev, njihovih vozil, opreme in objektov, financiranje katerih je s finančno razbremenitvijo občin prevzela država.(več)

Veljati začela novela zakona o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 1991
Veljati je začela še novela zakona o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 1991, ki razširja pravico do pavšalne odškodnine na družinske člane civilnih žrtev osamosvojitvene vojne. Po neuradnih ocenah gre za 10 otrok in 15 zakoncev oz. staršev civilnih žrtev vojne za Slovenijo.(več)

V DZ ta teden za zdaj predvidena le seja ene od preiskovalnih komisij
Ta teden, ko bo Slovenija že v drugi polovici predvolilne kampanje pred državnozborskimi volitvami, bo v državnem zboru precej mirno. Sklicana je le preiskovalna komisija, ki ugotavlja domnevno nezakonito financiranje SDS. Sredi tedna pa se bo sestal tudi državni svet.(več)

Vrtovec in Hajdinjak napovedala spremembe zakona o cestah glede odvoza vozil z avtocest
Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec in predsednik uprave Darsa Valentin Hajdinjak sta se v nedeljo pogovarjala o novostih, ki jih na področju odvoza pokvarjenih vozil z avtocest in hitrih cest vpeljuje prenovljeni zakon o cestah in so povzročile razburjenje. Ker se z opozorili strinjata, napovedujeta takojšnjo spremembo zakona.(več)

Občinam za povračila zaradi nadzora meje letos pet milijonov evrov
V letošnjem proračunu je za povračila občinam zaradi povečanega nadzora meje namenjenih pet milijonov evrov, od tega bosta dva milijona razdeljena med vse občine, tri milijone pa zgolj tistim na južni meji, je v izjavi za javnost pojasnil minister za notranje zadeve Aleš Hojs.(več)

Ratifikacija sporazuma z Madžarsko za razvoj narodnostno mešanega območja
Vlada je na dopisni seji izdala uredbo o ratifikaciji sporazuma z madžarsko vlado o sodelovanju pri gospodarskem in družbenem razvoju narodnostno mešanega območja na obeh straneh slovensko-madžarske meje, ki je bil sklenjen februarja v Lendavi.(več)

Ta teden začetek glavne obravnave v sojenju Abramovu za očitek o umoru Sare Veber
Na celjskem okrožnem sodišču bo predvidoma ta teden stekla glavna obravnava v sojenju Sebastienu Abramovu, ki mu tožilstvo očita umor nekdanjega dekleta. Na mariborskem okrožnem sodišču pa je razpisan nov, že tretji poskus predobravnavnega naroka v sojenju Roku Snežiču, ki mu očitajo nepravilnosti v postopku osebnega stečaja.(več)

Prezasedenost zaporov glede na poročilo Sveta Evrope ni več težava Slovenije
Svet Evrope je objavil poročilo s statistiko o stanju v zaporih v 52 državah članicah Sveta Evrope v letu 2021. V njem ugotavlja, da se je število zapornikov v času epidemije covida-19, od leta 2020 do 2021, zmanjšalo, med drugim precej tudi v Sloveniji. Tudi to je botrovalo k temu, da slovenski zapori niso več prezasedeni.(več)