Dnevne zakonodajne novosti / 26. februar 2018
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 0 pravnih aktov
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 34/2023 z dne 24.3.2023
TEMA DNEVA
Manj varstva za noseče delavke
Tema dneva

Noseče delavke je mogoče odpustiti zaradi kolektivnega odpusta, je odločilo Sodišče EU. Mora pa delodajalec v takem primeru delavki navesti razloge, ki upravičujejo kolektivni odpust, in objektivna merila, uporabljena pri določitvi delavcev, ki jih je treba odpustiti, so sporočili z omenjenega sodišča. Direktiva o varnosti in zdravju nosečih delavk prepoveduje odpust delavk med obdobjem od začetka njihove nosečnosti do konca porodniškega dopusta, razen v izjemnih primerih, dovoljenih po nacionalni zakonodaji oziroma praksi, ki niso povezani z njihovim stanjem. Sodišče EU je presodilo, da direktiva ne nasprotuje nacionalni ureditvi, ki delodajalcu omogoča, da odpusti nosečo delavko v okviru kolektivnega odpusta.

Plačila državi brez dodatnih stroškov
Od 1. marca bo več kot 500 različnih obveznosti do države in občin mogoče plačati s plačilnimi karticami brez stroškov plačilnih storitev. Negotovinska plačilna mesta UJPlačam bodo dostopna na 11 lokacijah po vsej Sloveniji, so sporočili z ministrstva za finance. Plačilo brez stroškov bo na voljo za plačilne kartice Mastercard, Maestro, Visa in Karanta. Gre za stroške, ki jih sicer imajo plačniki v primeru plačevanja prek spletnih bank, na poštnih in bančnih okencih. Plačati bo mogoče vse obvezne dajatve posameznikov, podjetnikov in podjetij - torej od dohodnine, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, različnih taks in glob do davka na dodano vrednost in prispevkov za socialno varnost.

Številne kršitve glede izplačila plač
Finančna uprava RS (Furs) je med 5. in 20. februarjem obravnavala 360 zavezancev, pri katerih je preverjala izplačevanje plač in predložitev obrazcev, na podlagi katerih obračunajo prispevke. Kot so ugotovili nadzorniki, jih 137 plač ni izplačalo, v 50 primerih pa so izplačali plače, ne pa tudi prispevkov, so sporočili s Fursa. V omenjenih 137 primerih bodo uvedli prekrškovni postopek, v 84 primerih pa zavezanec ob obisku nadzornikov ni bil dosegljiv. V primerih, ko zavezanci obrazcev niso oddali ali so bili nedosegljivi, bo postopek ugotovitve davčne obveznosti izvedla kontrola oziroma inšpekcija.

Fiskalni svet o pritiskih na javne finance
Fiskalni svet opozarja, da bi uresničitev pritiskov ob ugodnih razmerah in zaključku političnega cikla lahko ogrozila javnofinančno stabilnost in obete za rast. Zato poziva vse deležnike, naj teh razmer ne izkoriščajo za doseganje ozko zastavljenih ciljev, ki vodijo v povečanje zadolženosti. Fiskalni svet ocenjuje, da realizacije napovedanega obsega zahtev po povečanju izdatkov in zmanjšanju prihodkov ne bi bilo mogoče financirati brez povečanja zadolževanja. To bi lahko vodilo v vnovično povečanje zahtevane donosnosti državnih obveznic in bi dodatno zvišalo že sedaj visoke izdatke za obresti sektorja država.

Trgovanje s kriptovalutami je lahko dejavnost
Finančna uprava RS (Furs) kriptovalute za namene dohodnine obravnava kot premično premoženje. Upoštevajoč navedeno se lahko dohodek posameznika, ki izvira iz trgovanja s kriptovalutami, šteje kot dohodek iz dejavnosti, ki je tudi obdavčen. Fizična oseba, ki opravlja dejavnost, pa se mora vpisati v poslovni register. "Bistveni elementi, ki morajo biti pri tem podani, so neodvisnost in samostojnost pri opravljanju dejavnosti ter trajnost dejavnosti," pojasnjujejo na finančni upravi. Furs sicer področje kriptovalut, tako rudarjenje kot tudi trgovanje na borzah, spremlja in analizira v okviru nadzora elektronskega poslovanja.

Deset milijonov za elektriko iz obnovljivih virov
Agencija za energijo je objavila tretji javni poziv k prijavi projektov proizvodnih naprav za proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom za vstop v podporno shemo. Na razpolago je deset milijonov evrov, razdeljeni pa bodo v okviru dvokrožnega konkurenčnega postopka. Investitorji projekta za proizvodno napravo morajo pri prijavi navesti ceno proizvedene elektrike in načrtovano letno količino elektrike. Ponujeno ceno morajo razdeliti na nespremenljivi in spremenljivi del, kot je določeno v skladu z metodologijo. Prijava projektov je možna do 10. aprila.(TFL)