16. januar 2015
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Odvetniki proti omejevanju tarif

Odvetniška zbornica je v ponedeljek na ustavno sodišče vložila pobudo za oceno ustavnosti novele zakona o odvetništvu. S pobudo oporekajo tako višini tarife v primerih brezplačne pravne pomoči in zastopanja po uradni dolžnosti kot javni objavi seznama izbrisov iz imenika odvetnikov. Sodišču predlagajo, naj zadevo obravnava absolutno prednostno in začasno zadrži izvajanje zakona.

Odbor za pravosodje je zavrnil priporočila SDS, s katerimi bi DZ ministra za pravosodje in državnotožilski svet med drugim pozval k začetku postopkov za razrešitev generalnega državnega tožilca Zvonka Fišerja zaradi nezakonitega imenovanja Boštjana Škrleca na mesto generalnega direktorja tožilstva. Poslanci so ocenili, da postopki še tečejo.

Vlada za zdaj v letu 2015 ne predvideva novega zadolževanja za potrebe financiranja izvrševanja proračuna. Po izvršitvi proračuna bo namreč ostal presežek sredstev v višini 386,2 milijona evrov, piše v programu financiranja proračuna, ki ga je sprejela vlada. Na finančnem ministrstvu sicer prav zdaj pripravljajo rebalans. Program financiranja vključuje tudi predlog transakcij upravljanja z državnim dolgom na podlagi 82. člena Zakona o javnih financah (ZJF) in načina njihove izvedbe.

Vlada je na seji tudi zagotovila sredstva za izplačilo finančne izravnave občinam za januar v višini 6.010.642 evrov. Na podlagi veljavne povprečnine v višini 525 evrov na prebivalca je bil občinam za januar že nakazan pripadajoči del dohodnine, akontativno določen znesek pa je bil nižji, ker v njem ni bilo sredstev finančne izravnave.

Danes je zadnji dan, ko mora Slovenija svetu ministrov Sveta Evrope predložiti akcijski načrt za implementacijo pilotne sodbe v primeru Ališić, v kateri ji je 16. julija lani Evropsko sodišče za človekove pravice naložilo, da mora v letu dni najti sistemsko rešitev za poplačilo varčevalcev nekdanje Ljubljanske banke, ki še niso bili poplačani. Na finančnem ministrstvu so za STA v sredo povedali, da bo Slovenija rok spoštovala, podrobnosti o vsebini načrta pa niso želeli povedati.

Slovenija bo izkoristila možnost dodatne zaščite pred GSO, ki jo bodo omogočila nova pravila EU, je za STA povedal minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Dejan Židan. Slovenija je to področje sicer uredila že z zakonom o soobstoju gensko spremenjenih rastlin z ostalimi kmetijskimi rastlinami, Židan pa zagotavlja, da se ta zaščita ne ukinja.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 16.1.2015 - 16.1.2015 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   2 novosti     3 novosti 2 novosti
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO   1 novost     1 novost  
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   1 novost 3 novosti   3 novosti  
5. JAVNE FINANCE   4 novosti     1 novost  
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   11 novosti   3 novosti 3 novosti  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI   1 novost   1 novost 11 novosti 1 novost
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA         1 novost  
9. ZDRAVSTVENI SISTEM         1 novost  
10. MEDNARODNI ODNOSI         8 novosti  
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Odločba o ugotovitvi kršitve človekove pravice
Odvetniška tarifa
Pravilnik o določitvi cen orožnih listin
Pravilnik o varstvu pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi
Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav
Uredba o neposrednih plačilih v kmetijstvu
Uredba o shemah neposrednih plačil
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča VSRS Sodba I Ips 25746/2013 - bistvena kršitev določb kazenskega postopka - pravice obrambe - obvestilo o seji pritožbenega senata - kršitev kazenskega zakona – obstoj kaznivega...
Odločbe Upravnega sodišča UPRS sodba I U 756/2013 - trošarina – plačilo trošarine – dovoljenje oproščenega uporabnika – uporaba etilnega alkohola
UPRS sodba I U 459/2013 - DDV – akontacija dohodnine od dohodka iz dejavnosti – posebna ureditev za obdavčljive preprodajalce – preprodaja avtomobilov
UPRS sodba IV U 311/2013 - dovoljenje za stalno prebivanje tujca - pogoji za izdajo dovoljenja - dejansko življenje v Republiki Sloveniji - neupravičena odsotnost
Odločbe Višjih sodišč VSL sklep II Cp 1499/2014 - uveljavljanje nujnega dednega deleža – zahtevek za zmanjšanje oporočnih razpolaganj – rok za uveljavljanje nujnega dednega deleža – zastaranje tožb...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko k Predlogu priporočila v zvezi z upravljanjem državnega premoženja v Družbi za upravljanje terjatev bank d.d. - Dopolnjen predlog akta, EPA 182-VII
Ostali dokumenti Arhiv
Revija Odvetnik Moralno razumevanje prava – pogled odvetnika