4. marec 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Do osebne izkaznice tudi v tujini

Slovenski državljani s stalnim ali začasnim prebivališčem v tujini lahko vlogo za izdajo osebne izkaznice vložijo tudi na diplomatskih predstavništvih ali konzulatih Slovenije v tujini, so sporočili z notranjega ministrstva. Doslej je bilo to mogoče le za potni list.

Slovenski državljani, ki se zaradi zdravstvenih ali drugih upravičenih razlogov ne morejo vrniti v domovino, bodo poleg tega na slovenskih predstavništvih in konzulatih lahko tudi naznanili morebitno pogrešitev, izgubo ali krajo osebne izkaznice v tujini, in sicer v 30 dneh od pogrešitve. Novo osebno izkaznico jim bodo tam tudi vročili.

Državni zbor bo danes začel redno februarsko zasedanje in najprej določil, kdo bo nadomestil dozdajšnjo poslanko PS Alenko Bratušek, ki je bila izvoljena za mandatarko za sestavo nove vlade. V torek se bodo na izredni seji lotili tretje obravnave reforme trga dela, na drugi izredni seji v torek pa bo prišla na vrsto novela zakona o vladi. Bratuškovo bo nasledil Brane Golubović. Je magister upravnih ved, v času od februarja 2007 do februarja 2011 je bil podžupan občine Kamnik.

Odbor za pravosodje, javno upravo in lokalno samoupravo bo prav tako danes na nujni seji obravnaval predlog novele zakona o vladi. Predlog, ki so ga vložili v PS in bo obravnavan po skrajšanem postopku, predvideva samostojno ministrstvo za kulturo, tožilstvo pa bi znova sodilo pod pristojnost pravosodnega ministrstva. Ukinja ministrstvo brez listnice, urad za Slovence po svetu pa bi pripojili ministrstvu za kulturo.

Evropska unija je prižgala zeleno luč za prodajo zdravila, ki pomaga pri gašenju želje po pitju alkohola, so v četrtek sporočili iz danskega farmacevtskega podjetja Lundbeck, ki bo proizvajalo zdravilo selincro. Proizvajalec trdi, da selincro po šestih mesecih rabe zmanjša uživanje alkohola za približno 60 odstotkov. Po odobritvi Evropske komisije družba Lundbeck pričakuje, da bo selincro na tržišče prišel do sredine letošnjega leta.

Novomeška Krka je v sporu zaradi domnevne kršitve patenta, ki se nanaša na učinkovino montelukast, prejela sodbo Vrhovnega sodišča RS, s katero je to zavrnilo zahtevo za revizijo kanadske družbe Merck Frosst. Vrhovno sodišče je s tem pritrdilo lanski sodbi višjega sodišča, s čimer je ta spor v Sloveniji zaključen, so sporočili iz Krke.

Slovenski zastopniki pacientovih pravic so zaskrbljeni in ogorčeni nad razmerami v zdravstvu, ki ogrožajo kakovost zdravljenja bolnikov in ostalih uporabnikov zdravstvenih storitev, je v sporočilu za javnost zapisal zastopnik pacientov pravic iz Maribora Viktor Pilinger. Po njegovih besedah zdravstvena oskrba trpi zaradi varčevalnih ukrepov.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
2.3.2013 Odlok o delovnem področju in notranji organizaciji službe državne volilne komisije (RS 18-621/2013) Začne veljati
2.3.2013 Pravila o vodenju registra menic, protestiranih zaradi neplačila ter postopku vpisov v register (RS 18-622/2013) Začne veljati
2.3.2013 Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (RS 58-2931/2003) Sprememba
2.3.2013 Uredba o spremembi Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (RS 18-655/2013) Začne veljati
1.3.2013 Odločba o razveljavitvi sklepa Državnega sveta, da se ne potrdi mandat izvoljenega člana, in o potrditvi mandata izvoljenega člana Državnega sveta Franca Kanglerja (RS 18-619/2013) Začne veljati
1.3.2013 Odločba o ugotovitvi, da prvi odstavek 17. člena Zakona o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije ni v neskladju z Ustavo (RS 18-618/2013) Začne veljati
1.3.2013 Razpis za dodelitev koncesij v visokem šolstvu za izvajanje študijskih programov prve in druge stopnje (RS 18-656/2013) Začne veljati
1.3.2013 Sklep o izvolitvi predsednice Vlade Republike Slovenije (RS 18-612/2013) Začne veljati
1.3.2013 Sklep o izvolitvi predsednika Državnega zbora (RS 18-611/2013) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 4.3.2013 - 4.3.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 6 novosti 4 novosti 1 novost     1 novost
2. UPRAVNO PRAVO     1 novost      
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO   1 novost        
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 3 novosti   3 novosti      
5. JAVNE FINANCE 1 novost 1 novost       1 novost
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 4 novosti 3 novosti       1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 4 novosti     2 novosti    
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 1 novost          
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 1 novost          
10. MEDNARODNI ODNOSI     1 novost      
11. OBČINE 28 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Pravila o vodenju registra menic, protestiranih zaradi neplačila ter postopku vpisov v register
Pravilnik o sestavi kozmetičnih proizvodov
Razpis za dodelitev koncesij v visokem šolstvu za izvajanje študijskih programov prve in druge stopnje
Sklep o splošnih pravilih izvajanja denarne politike
Uredba o rudarskih pravicah za izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Ušenišče 2 v Občini Moravče, Stari Grad 2b v Občini Krško in Stari Grad 3b v Občini Krško
Uredba o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave državnega prostorskega načrta za državno cesto od priključka Slovenj Gradec jug do Dravograda z obvoznicami
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba X Ips 323/2011 - davek od dobička pravnih oseb - odbitek vstopnega DDV – pogoji – dokazno breme – missing trader
Sklep I Up 554/2012 - mednarodna zaščita – omejitev gibanja – čas trajanja omejitve gibanja - različen čas trajanja omejitve gibanja glede na razlog
Odločbe Upravnega sodišča sodba I U 1754/2011 - stalno prebivališče – ugotavljanje dejanskega prebivališča – nezmožnost prebivanja na naslovu stalnega prebivališča zaradi ravnanja lastnika...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Novo besedilo Klasifikacije naložb Slovenskega državnega holdinga, EPA 991-VI
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o verski svobodi (ZVS-A), skrajšani postopek, EPA 1026-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Pojasnila DURS Izplačilo nadomestil za nemožnost uporabe premoženja v času od uveljavitve Zakona o denacionalizaciji do vrnitve premoženja
Odbitek DDV pri nabavi testnih in nadomestnih vozil
Povračila stroškov v zvezi z delom in izplačila drugih dohodkov iz delovnega razmerja – splošno pojasnilo