Dnevne zakonodajne novosti / 11. september 2020
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 2 pravna akta
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 100/2021 z dne 24.6.2021
TEMA DNEVA
Pripravljen predlog zakona o varstvu podatkov na kazenskem področju
Tema dneva

Vlada je na včerajšnji seji za obravnavo v DZ potrdila besedilo predloga zakona o varstvu osebnih podatkov na področju obravnavanja kaznivih dejanj. To bo del novega razvoja zagotavljanja sistema in pravic s področja varstva osebnih podatkov v Sloveniji, je zapisano v gradivu po seji vlade. Z zakonom se bo v slovenski pravi red prenesla evropska direktiva, velja pa primarno za policijo, državna tožilstva, zavode za prestajanje kazni zapora in probacijo. Nadzorni organ bo informacijski pooblaščenec.(več)

Z nedeljo se na meji odrejena karantena skrajšuje s 14 na 10 dni
Z nedeljo se obdobje karantene ob vstopu iz epidemiološko nevarnih držav v Slovenijo skrajšuje s 14 na 10 dni. Izjemi, ko karantena ne bo odrejena, za pogreb bližnjega sorodnika in vzdrževanje stikov z ožjimi družinskimi člani, pa od nedelje ne bosta več časovno omejeni, je na novinarski konferenci dejal vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin.(več)

Vlada tudi o gospodarskih temah
Vlada je na seji med drugim tudi imenovala generalnega direktorja Agencije RS za okolje (Arso) s polnim mandatom in opravila še nekaj kadrovskih imenovanj. Sprejela je novo uredbo o dodeljevanju vlakovnih poti, uporabnini in režimu učinkovitosti na javni železniški infrastrukturi in odgovorila na v predsodnem postopku vloženo mnenje Evropske komisije.(več)

Delodajalci lahko oddajo prve zahtevke za subvencijo skrajšanega delovnika
Delodajalci, ki jim je bila s sklepom priznana pravica do subvencioniranja skrajšanja polnega delovnega časa in so z zavodom za zaposlovanje že podpisali pogodbo o dodelitvi subvencije, lahko od danes oddajo prve zahtevke za izplačilo subvencije, in sicer za junij in julij. Zahtevke lahko predložijo na zavodovem portalu za delodajalce.(več)

Odbor iz novele umaknil določbo o obveznem cepljenju zdravstvenih delavcev
Odbor DZ za zdravstvo je z 12 glasovi za in brez glasu proti podprl novelo zakona o nalezljivih boleznih, ki jo je predlagala skupina 38 poslancev iz SMC, SDS in DeSUS. Pri tem je odbor v novelo vnesel nekaj dopolnil, s katerimi je tudi umaknil sprva predlagano določbo o obveznem celjenju zdravstvenih delavcev proti sezonski gripi.(več)

Odbor DZ prek rebalansa za gospodarski resor, predvidenih 139 milijonov več
Odbor DZ za gospodarstvo se je medtem seznanil s predlogom rebalansa državnega proračuna za letos v delu, ki se nanaša na resor ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. To bo imelo po predlogu na voljo 139,3 milijona evrov več sredstev kot po sprejetem proračunu, predvsem za ukrepe ob epidemiji.(več)

Fiskalni svet z zadržki glede predloga rebalansa proračuna
Fiskalni svet ima glede predloga rebalansa državnega proračuna za letos in predloga sprememb odloka o okviru za pripravo proračunov za obdobje 2020-2022 "nekaj pomembnih zadržkov". Med drugim opozarja, da niso dovolj pojasnjeni predvideni odhodki, ki niso povezani z epidemijo.(več)

Sodišče mora obtožnico v zadevi Teš vročiti le še Alstomu
Okrožno sodišče v Celju je obtožnico v primeru pregona domnevnih nepravilnosti pri več poslih Termoelektrarne Šoštanj (Teš) uspelo vročiti vsem obdolžencem razen družbi Alstom. Obtožnica še ni pravnomočna, saj bo moralo sodišče pred začetkom sojenja obravnavati še ugovore na obtožnico. Kot so pojasnili za STA, so doslej prejeli 13 ugovorov.(več)

ECB brez sprememb monetarne politike
Svet ECB na včerajšnji seji ni spreminjal denarne politike. Obrestne mere tako ostajajo rekordno nizko, obseg izrednega programa nakupov vrednostnih papirjev ob pandemiji pa je še naprej predviden pri 1350 milijardah evrov. Po besedah predsednice ECB Christine Lagarde banka "pozorno spremlja" krepitev vrednosti evra.(več)

Novo na portalu Tax-Fin-lex
Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex
Čistopisi
Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
Sklep o določitvi javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja ter delovnih mest, na katerih so javni uslužbenci upravičeni do dodatka iz 8. točke 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor
Odločbe sodišč
VSRS Sodba X Ips 2/2020 - dopuščena revizija - pridobitev kvalificiranega deleža v banki - nadzor in ukrepanje Banke Slovenije - odsvojitev delnic - usklajeno delovanje - de...
VSRS Sodba III Ips 12/2020-3 - zastavna pravica na denarni terjatvi - anticipirana zastavna pravica - rubež denarne terjatve - stečajni postopek nad dolžnikom - ločitvena pravica...
Sodba Splošnega sodišča (četrti razširjeni senat) z dne 9. septembra 2020.#Republika Slovenija proti Evropski komisiji.#Kmetijstvo – Uredba (EU) št. 1308/2013 – Označbe porekla v vinskem sektorju – Označevanje vin – Navedba imena sorte vinske trte, ki vsebuje zaščiteno označbo porekla ali je sestavljeno iz nje – Prepoved – Odstopanje – Delegirana uredba (EU) 2017/1353 – Vključitev imena sorte vinske trte ‚teran‘ na seznam iz dela A Priloge XV k Uredbi (ES) št. 607/2009 – Retroaktivni učinek od datuma pristopa Republike Hrvaške k Uniji – Slovenska zaščitena označba porekla ‚Teran‘ – Pravna varnost – Legitimna pričakovanja – Sorazmernost – Lastninska pravica – Akt o pogojih pristopa Hrvaške k Uniji – Medinstitucionalni sporazum o boljši pripravi zakonodaje – Institucionalno ravnovesje.#Zadeva T-626/17.
Gradiva v obravnavi DZ
Poročilo k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu (ZDT-1D) - Dopolnjen predlog zakona, skrajšani postopek, EPA 1260-VIII
Poročilo k Predlogu zakona o spremembi Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021-A) - Dopolnjen predlog zakona, skrajšani postopek, EPA 0948-VIII