19. avgust 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Novo sodišče čez dve leti

Minister za pravosodje Senko Pličanič pričakuje, da bo nova sodna stavba zgrajena do konca njegovega mandata, torej do jeseni 2015. Projekt bo javnosti najverjetneje predstavil oktobra letos, so za STA pojasnili na ministrstvu za pravosodje, kjer napovedujejo tudi konkretne korake za izgradnjo novega zapora v Ljubljani.

Ljubljanski pravosodni organi poslujejo namreč na skoraj 20 različnih lokacijah, najetih imajo skoraj 27.000 kvadratnih metrov površin. Nekdanji pravosodni minister Lovro Šturm je leta 2006 sicer že začel z aktivnostmi za gradnjo nove sodne stavbe. Ob Masarykovi cesti v Ljubljani med križiščema z Resljevo cesto in Metelkovo ulico so za 4,2 milijona evrov tudi kupili 10.000 kvadratnih metrov veliko zemljišče.

Javna objava davčnih dolžnikov je bila korak k vrnitvi pravne države v gospodarstvo, vendar pa bodo nujni dodatni ukrepi za krepitev njegove transparentnosti, ocenjujejo v Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS). Med drugim v ZSSS predlagajo, da se po vzoru Hrvaške omogoči javno objavo tistih delodajalcev, ki ne izplačujejo plač.

Z Okrajnega sodišča v Ljubljani so sporočili, da bodo pisni odpravek sodbe v zadevi Patria strankam poslali v roku treh mesecev od razglasitve sodbe. Sodbo je sodnica Barbara Klajnšek izrekla 5. junija letos, in tako na zaporno kazen obsodila nekdanjega premiera Janeza Janšo, brigadirja Toneta Krkoviča in direktorja Rotisa Ivana Črnkoviča. Predsednica sodišča Vesna Pavlič Pivk je v sporočilu, ki so ga objavili na spletnih straneh sodišč, ponovila, da se je v zadevi Patria izvedlo 51 narokov, zaslišanih je bilo 34 prič, zadeva pa obsega skoraj 22.000 strani. Zato na sodišču ocenjujejo, da je zaradi obsežnosti in zahtevnosti zadeve za izdelavo pisne obrazložitve sodbe potreben nekoliko daljši rok. Rok, ki so ga postavili na sodišču, se izteče 5. septembra.

Večina nemških industrijskih podjetij namerava letos povečati naložbe, kažejo rezultati raziskave inštituta Ifo iz Münchna. Naložbe, ki jih je kriza območja evra lani močno prizadela, saj je prodaja na tem območju opazno upadla, bodo osredotočene na povečanje produktivnosti ter širjenje oz. spreminjanje palete produktov. Podjetja v nemški predelovalni industriji so lani kljub manjši prodaji na letni ravni naložbe povečala za pet odstotkov.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
17.8.2013 Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (RS 68-2647/2013) Začne veljati
17.8.2013 Sklep o ustanovitvi Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (RS 57-2426/2008) Sprememba
17.8.2013 Splošni akt o pogojih za uporabo radijskih frekvenc, namenjenih radioamaterski in radioamaterski satelitski storitvi (RS 68-2648/2013) Začne veljati
17.8.2013 Splošni Akt o pogojih za uporabo radijskih frekvenc, namenjenih radioamaterski in radioamaterski satelitski storitvi (RS 117-4824/2004) Se preneha uporabljati
16.8.2013 Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Port-au-Prince, v Republiki Haiti (RS 68-2646/2013) Začne veljati
16.8.2013 Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Port-au-Prince, v Republiki Haiti (RS 68-2645/2013) Začne veljati
16.8.2013 Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Estoniji (RS 68-2643/2013) Začne veljati
16.8.2013 Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Indoneziji (RS 68-2644/2013) Začne veljati
16.8.2013 Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Združenih državah Amerike (RS 68-2642/2013) Začne veljati
16.8.2013 Začasna tarifa za dajanje zaščitenega repertoarja Združenja SAZAS na voljo javnosti v okviru funkcij časovnega zamika programa in osebnega omrežnega snemalnika (RS 68-2649/2013) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 19.8.2013 - 19.8.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 5 novosti          
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 1 novost          
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 1 novost       1 novost  
5. JAVNE FINANCE   3 novosti        
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 1 novost 8 novosti   1 novost 2 novosti  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 1 novost       1 novost  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA            
9. ZDRAVSTVENI SISTEM   1 novost        
10. MEDNARODNI ODNOSI   2 novosti        
11. OBČINE 12 novosti