Dnevne zakonodajne novosti / 26. januar 2018
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 0 pravnih aktov
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 109/2022 z dne 16.8.2022
TEMA DNEVA
Polna pokojnina in opravljanje dejavnosti
Tema dneva

DZ je sklenil, da je novela zakona o pokojninskem zavarovanju, s katero želi NSi omogočiti hkratno prejemanje polne pokojnine in opravljanje dejavnosti, primerna za drugo obravnavo. Zaradi sedanje ureditve je po besedah Mateja Tonina (NSi) veliko obrtnikov ob upokojitvi zaprlo svojo dejavnost, s čimer je država veliko izgubila, saj ni bilo več vplačil v pokojninsko blagajno. Novela zakona bi prinesla tudi spremembo pri višini regresnih zahtevkov Zpiza v primerih, ko se delavec pri delu poškoduje. Sicer pa je novela dobila podporo predvsem zaradi določil o prostovoljnih plačilih za pokojnino. Tistim, ki so se prostovoljno vključili v pokojninsko in invalidsko zavarovanje po 31. 12. 2012, bi se vplačila štela v pokojninsko dobo brez dokupa.

Potrjen zakon o plačilnih storitvah
DZ je potrdil zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih. Zakon, ki bo prispeval k večji varnosti in ugodnostim za potrošnike, med drugim uvaja storitev zagotavljanja informacij o računih in prepoveduje posebna nadomestila za plačilo s kreditno ali plačilno kartico. V Sloveniji bo prepoved nadomestil veljala za vse, razen za storitve oziroma kartice, kot so denimo PayPal, American Express ter Diners Club. V teh primerih provizija ne bo smela preseči neposrednega stroška, ki ga nosi prejemnik plačila. Zakon v slovensko zakonodajo prenaša evropsko direktivo, ki je začela veljati 13. januarja.

Noveliran zakon o evidentiranju nepremičnin
Državni zbor je z 41 glasovi za in 21 proti sprejel novelo zakona o evidentiranju nepremičnin, s katero naj bi zagotovili bolj kakovostne podatke v javnih evidencah, med drugim zaradi množičnega vrednotenja nepremičnin. Pri zemljiškem katastru so denimo predvidena bolj jasna pravila vodenja in usklajevanja podatkov o dejanski rabi zemljišč. Predvidena je tudi lokacijska izboljšava podatkov, za kar bo uvedena nova geodetska storitev. Pri katastru stavb bodo med drugim uskladili pravila za vpisovanje podatkov o lastnikih delov stavb s pravili za vpisovanje teh podatkov v zemljiško knjigo. Pri registru nepremičnin bo bolj jasno določeno vodenje podatkov o nepremičninah.

Lažji dostop do informacij javnega značaja
DZ je s 45 glasovi za in nobenim proti sprejel dopolnitev zakona o dostopu do informacij javnega značaja, ki stranskim udeležencem onemogoča vstop v postopke odločanja o dostopu do podatkov, ki so po zakonu absolutno javni. Novele zakona niso podprli poslanci opozicije, ki so opozorili, da bi predlog po mnenju zakonodajnopravne službe DZ lahko bil ustavno sporen. "Menimo, da je treba zagotavljati preglednost delovanja javnega sektorja in dostop novinarjem do informacij javnega značaja, a je to treba zagotoviti na način, ki ne bo posegal v pravice drugega," je dejala Eva Irgl (SDS).

Novela zakona o osebni asistenci
Vlada je potrdila predlog novele zakona o osebni asistenci. Spremembe in dopolnitve so po navedbah vlade nujno potrebne za nemoteno izvajanje zakona, ki je bil v DZ sprejet februarja lani. Zakon določa pravico invalidov do osebne asistence in njen način uveljavljanja. Vlada z novelo med drugim predlaga, da bi komisije za ocenjevanje upravičencev do asistence zaradi preobremenjenosti centrov za socialno delo začasno delovale v okviru skupnosti centrov za socialno delo. Osebni asistenti morajo z delom pri uporabnikih, ki jih bo po ocenah v začetni fazi med 400 in 500, začeti 1. januarja 2019.

Nov opomin za Slovenijo
Evropska komisija je Sloveniji izrekla drugi opomin, ker zakonodaje ni v celoti uskladila z evropsko direktivo o energetski učinkovitosti stavb in s spremenjeno direktivo o trgih finančnih instrumentov. Slovenija ima zdaj dva meseca časa, da priglasi prenos v nacionalno zakonodajo. Po oceni komisije vse zahteve o energetski učinkovitosti niso bile izpolnjene, še posebej ker se po nacionalni zakonodaji še ne zahteva prikaza energijskih izkaznic v vseh stavbah, v katerih se pogosto zadržuje javnost. Novi zakon o trgu finančnih instrumentov za uskladitev z direktivo Mifid 2 pa je tik pred sprejetjem na vladi.(TFL)