Dnevne zakonodajne novosti / 21. januar 2020
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 0 pravnih aktov
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 110/2022 z dne 19.8.2022
TEMA DNEVA
Avtomobili zbirajo osebne podatke brez soglasja lastnika
Tema dneva

Mednarodna avtomobilistična zveza FIA in avtomobilski klubi, med njimi tudi AMZS, izvajajo kampanjo Moj avto - moji podatki, s katero želijo izpostaviti pomen varstva osebnih podatkov, ki jih sodobni povezani avtomobili brez vednosti in soglasja lastnika zbirajo in posredujejo izdelovalcem. Poudarjajo, da bi morali biti ti podatki ustrezno zaščiteni. Oblikovalce politik in zakonodajalce želijo spodbuditi k ozaveščanju javnosti in varovanju osebnih podatkov, pa tudi k upoštevanju načela o pravičnem trgu glede servisnih storitev.(več)

Osnutek energetskega in podnebnega načrta v javni obravnavi
Dopolnjeni osnutek Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN) in okoljsko poročilo sta v javni obravnavi. Javnost ima do vključno 16. februarja možnost, da se s tem strateškim dokumentom, ki zahteva, da si članice EU do leta 2030 postavijo ambiciozne cilje na petih področjih, in okoljskim poročilom podrobneje seznani.(več)

Z e-bolniškim listom do 11,5 milijona prihrankov
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je v sodelovanju z izvajalci zdravstvenih storitev z novim letom uvedel elektronski bolniški list. Papirnati obrazec se bo s februarjem tako dokončno poslovil, izdajali ga bodo le še v posebnih primerih. Ocenjujejo, da bodo zaradi odprave administrativnih ovir prihranili okoli 11,5 milijona evrov.(več)

Delavska svetovalnica za odpravo krivic pri delovnih invalidih
Delavska svetovalnica poziva delovne invalide, ki so pred 1. januarjem 2003 prejemali nadomestilo za čas čakanja na novo delovno mesto, po tem datumu pa zaradi novih omejitev zaradi invalidnosti in spremenjene odločbe na podlagi nove zakonodaje prejemajo nižji znesek, k vložitvi zahtevka za povrnitev razlike.(več)

Odnos države do okoljske problematike se mora spremeniti
Svet varuha za človekove pravice se je včeraj sestal na temo okolja in podnebnega ukrepanja. Varuh Peter Svetina je v tej luči opozoril, da bi morala država, če želi doseči učinkovito dolgoročno podnebno ukrepanje, na okoljskem področju med drugim ponuditi konkretne ukrepe in rezultate pri vsakodnevnih težavah in izzivih.(več)

Bela knjiga o obrambi: V 15 letih do 8000 pripadnikov SV
Ministrstvo za obrambo je včeraj objavilo dolgo napovedovano belo knjigo o obrambi. Dokument med drugim izpostavlja povišanje števila pripadnikov stalne sestave Slovenske vojske (SV) postopoma na 8000 ter dvig izdatkov za obrambo na dva odstotka BDP do leta 2035. Danes bo v državnem svetu javna predstavitev dokumenta.(več)

Med bolnišnicami ni navdušenja nad ponudbo za posojila
Med bolnišnicami ni velikega navdušenja nad ponudbo ministrstva za finance, da lahko za premostitev likvidnostnih težav, ki bi nastale zaradi vračanja dela sanacijskih sredstev, najele posojilo pri državni zakladnici. V slovenjgraški bolnišnici in porodnišnici Kranj ne razmišljajo o posojilu, v Celju čakajo na odločitev vlade o pritožbi.(več)

Finančni ministri pričakovano brez preboja pri reformi območja evra
Finančni ministri EU oz. t. i. razširjene evroskupine so na prvem letošnjem zasedanju v Bruslju nadaljevali razpravo o reformi območja evra, a pričakovano preboja niso dosegli. Korakov naprej tako ni ne glede dokončne potrditve reforme evropskega reševalnega mehanizma, ne glede sistema skupnih jamstev za bančne vloge in ne glede evrskega proračuna.(več)

EU v nadgradnjo operacije Sophia, Slovenija pripravljena sodelovati
Zunanji ministri EU so včeraj v Bruslju sprejeli politično odločitev o nadgradnji pomorske operacije Sophia, tako da bo preprečevala dotok orožja v Libijo po morju in po zraku, je povedal vodja slovenske diplomacije Miro Cerar. Slovenija je po njegovih besedah pri tem pripravljena sodelovati v skladu s svojimi zmožnostmi.(več)

Novo na portalu Tax-Fin-lex
Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex
Čistopisi
Odlok o medresorski komisiji za odpravljanje posledic dela z azbestom
Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021
Uredba o preizkusnem izpitu za odvetnike iz drugih držav
Odločbe sodišč
VSRS Sodba III Ips 54/2019 - sofinanciranje projektov s sredstvi Evropskega socialnega sklada - upravičeni stroški - vrnitev prejetih sredstev - obdobje upravičenih stroškov - ...
VSRS Sodba III Ips 48/2019 - pridobivanje lastnih delnic - pridobivanje lastnih delnic prek tretjih oseb - fiktivni posli - prepoved finančne asistence - veljavnost pravnega po...
UPRS Sodba I U 1788/2016-20 - dostop do informacij javnega značaja - zloraba pravice do dostopa do informacij javnega značaja - šikanozno ravnanje - absolutna bistvena kršitev d...
Gradiva v obravnavi DZ
Poročilo k Predlogu zakona o spremembah Zakona o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (ZPSDP-C) - Dopolnjen predlog zakona, druga obravnava, EPA 0862-VIII
Poročilo k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o delavcih v državnih organih (ZDDO-H) - Dopolnjen predlog zakona, skrajšani postopek, EPA 0922-VIII
Ostali dokumenti
Ali je treba reformirati slovensko dedno pravo?
Pravica do poštenega sojenja v sodni praksi Evropskega sodišča za človekove pravice