29. avgust 2012
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

65 učiteljev je odveč

Zaradi vsakoletnega zniževanja števila dijakov bo 65 učiteljev pristalo na zavodu za zaposlovanje, je za STA dejala državna sekretarka na ministrstvu za izobraževanje Mojca Škrinjar. Za osnovno šolo podatka o presežnih delavcih nimajo, pojasnjujejo pa, da se bo upokojilo 250 učiteljev oziroma zaposlenih. A pri tem je ministrstvo po besedah Škrinjarjeve izdalo navodilo, da naj tudi v osnovnih šolah, ko iščejo nove delavce, ne zaposlijo novih, ampak da naj "obremenitve zvišajo do maksimalne mere". Hkrati pa naj pogledajo po vseh šolah, tudi srednjih, če je moč zaposliti "presežne" učitelje.

Minister za notranje zadeve Vinko Gorenak je poročilo o stanju v slovenskem bančnem sistemu, ki ga je njemu in generalnemu državnemu tožilcu Zvonku Fišerju odstopil predsednik vlade Janez Janša, že predal policiji, so sporočili z notranjega ministrstva. Janša je poročilo o stanju v slovenskem bančnem sistemu, ki ga je pripravila Banka Slovenije, Gorenaku in Fišerju odstopil zato, ker se v njem po njegovi oceni pojavljajo sumi oškodovanj. Premier je oba pozval, naj čim prej raziščeta navedene sume.

Na mizah ministrov slovenske vlade sta se znašla tudi predlog Zakona o nalogah in pooblastilih policije in predlog Zakona o organiziranosti in delu v policiji. Namen predloga prvega zakona je priprava sodobnega, evropsko primerljivega in preglednega zakona, ki bo na enem mestu sistematično in celovito uredil ter določil policijske naloge, splošna policijska pooblastila in prisilna sredstva ter uredil postopek reševanja pritožb zoper policijo. V drugem predlogu pa so jasne razmejitve pristojnosti med Ministrstvom za notranje zadeve in policijo, ureja pa tudi specifična delovnopravna razmerja v policiji, status in zaščito policista, usposabljanje, izobraževanje in zagotoviti tesnejšo vpetost policije v delovanje lokalne skupnosti in tesnejše sodelovanje policije z drugimi subjekti.

Kapitalska družba (Kad) in Modra zavarovalnica sta objavili vabilo za javno zbiranje ponudb za nakup delnic in deležev v družbah AG, Grand hotel Union, HTG, Kompas, TKI Hrastnik, Velana, Geoplin, SM Strojkoplast, CRI in Gospodarsko razstavišče. Ponudbe zainteresiranih pričakujeta do 28. septembra do 12. ure. Kad največji ali 29,51-odstotni delež prodaja v družbi Gospodarsko razstavišče. V Grand hotelu Union prodaja 18,75-odstotni delež, v HTG 14,44-odstotni delež, v Kompasu pa 11,35-odstotnega, je razvidno iz vabila, objavljenega na spletni strani Kada.

Hrvaška je napovedala uvedbo novega davka na nepremičnine, ki bi ga rada uvedla prihodnje leto, a je njegova izvedba pod vprašanjem zaradi neurejenih evidenc. Nov davek, vezan na vrednost nepremičnine, bi nadomestil sedanje plačilo komunalnega nadomestila, vezanega na lokacijo nepremičnine. Nova ureditev bi veljala tudi za tujce, in bi tako zadeval tudi po ocenah slovenskih medijev za približno 110.000 stanovanj, počitniških hiš in apartmajev v hrvaški Istri in na Kvarnerju v lasti slovenskih državljanov. (TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
29.8.2012 Pravilnik o odobritvi in nalogah delavnic za tahografe in naprave za omejevanje hitrosti (RS 46-1965/2006) Sprememba

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 29.8.2012 - 29.8.2012 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   1 novost   1 novost 8 novosti  
2. UPRAVNO PRAVO   1 novost     2 novosti  
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV     1 novost      
5. JAVNE FINANCE   3 novosti     2 novosti  
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   4 novosti        
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI         3 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA         5 novosti  
9. ZDRAVSTVENI SISTEM         1 novost  
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Pravilnik o izvajanju subvencioniranega prevoza
Pravilnik o pogojih, načinu in postopku za pridobitev dovoljenja za vnos oziroma uvoz zdravil za uporabo v humani medicini
Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja
Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Center sodobnih plesnih umetnosti
Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo
Uredba o izvajanju sheme šolskega sadja
Uredba o načinu izplačevanja in merilih za izračun nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima
Uredba o plačilih za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2010–2013
Uredba o sofinanciranju doktorskega študija
Uredba o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja
Uredba o zelenem javnem naročanju
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Upravnega sodišča sodba I U 1182/2010 - stalno prebivališče – ugotavljanje dejanskega stalnega prebivališča
sodba II U 454/2011 - komunalni prispevek - odmera komunalnega prispevka - pritožba - nepravilno ugotovljeno dejansko stanje - odločanje v pritožn...
sodba II U 197/2011 - imenovanje direktorja javnega zavoda - izbira najprimernejšega kandidata - prosta presoja organa
Odločbe Višjih sodišč VSL sodba in sklep I Cp 2676/2011 - kupoprodajna pogodba – ničnost pogodbe – hišniško stanovanje – etažni načrt – ničnost etažnega načrta – privatizac...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo o izvrševanju proračuna Republike Slovenije v obdobju januar – junij 2012 s Poročilom Davčne uprave Republike Slovenije in Poročilom Carinske uprave Republike Slovenije o stanju in gibanju davčnega dolga poslovnih subjektov na dan 30. junija, EPA 571-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Pojasnila o uporabi davčnih zakonov