Dnevne zakonodajne novosti / 28. november 2016
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 0 pravnih aktov
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 154/2021 z dne 24.9.2021
TEMA DNEVA
Politika sankcionira sodne odločitve
Tema dneva

Predsednik Sodnega sveta Marko Novak je opozoril, da je neimenovanje sodnika Aleksandra Karakaša za vrhovnega sodnika s strani državnega zbora še posebej problematično zaradi argumentov politike za to odločitev. Nekomu očitati napačno odločanje in s tem pogojevati njegovo napredovanje ruši neodvisnost sodstva, je posvaril. "Sodni svet je kandidaturo omenjenega sodnika skrbno pretehtal. Pri tem je proučil vso dokumentacijo, iz katere izhajajo sodnikovi nadpovprečni rezultati, upošteval pa je tudi mnenje kazenskega oddelka vrhovnega sodišča ter predsednika vrhovnega sodišča, ki sta kandidata podprla. Sodnik se je izjemno izkazal tudi na razgovoru s člani Sodnega sveta," je pojasnil Novak.

Rektorji so za enotni zakon

Rektorska konferenca se je na zadnji seji seznanila s predstavljenimi izhodišči novega zakona o visokem šolstvu in raziskovalno-razvojni dejavnosti. Soglasno je sprejela stališče, da država pripravi enoten zakon, ki bo urejal obe področji za univerze in raziskovalne inštitute. Na seji so predstavili tudi predlog ureditve zaposlitve zdravnikov na medicinskih fakultetah, kot tudi predlog za prijavo projektov v programu Teaming Obzorje 2020. O vzpostavitvi nove informacijske podpore za visokošolski izbirni postopek za vpis pa je spregovorila Duša Marjetič z ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Vajeniški zakon pripravljen za obravnavo

Ekonomsko-socialni svet (ESS) je obravnaval predlog zakona o vajeništvu, ki so ga pripravili na ministrstvu za izobraževanje. Čeprav imata tako delodajalska kot sindikalna stran še vedno nekaj pripomb, naj bi po nekaterih dopolnitvah pripravili predlog za obravnavo na vladi v začetku decembra. "Načeloma smo se uskladili glede temeljnega vprašanja, kdo vajenec sploh je," je po seji ESS novinarjem povedala državna sekretarka na ministrstvu za izobraževanje Andreja Barle Lakota. Po njenih besedah so se uskladili, da je vajenec dijak, ki se izobražuje, pri tem pa se upoštevajo nekatere določbe zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju.

Seje odborov in komisij

Ta teden bodo v parlamentu zasedali predvsem odbori in komisije DZ. Kolegij predsednika DZ se bo dogovoril o izredni seji, na kateri bodo poslanci po vetu vnovič potrjevali zakon o izvrševanju proračunov. Odbor za notranje zadeve pa bo obravnaval paket zakonov, ki pomeni nov poskus zakonske izločitve pravnomočno obsojenih iz politike. Paket vključuje novele zakona o volitvah v DZ, zakona o poslancih (to bo v sredo obravnavala mandatno-volilna komisija), zakona o vladi, zakona o volitvah predsednika republike in zakona o državnem svetu, ki urejajo pogoje kandidature za različne funkcije.

Mediacija je premalo poznana in podprta

Ob 15. obletnici delovanja sodišču pridružene mediacije je ministrstvo za pravosodje pripravilo konferenco Od tožbe k sodni poravnavi. Mediacija se je izkazala za hiter način reševanja sporov, ki prinese večje zadovoljstvo strankam. Kot so opozorili mediatorji, pa je problem v pomanjkanju sredstev in promocije mediacije. Letno je v programu sodišču pridružene mediacije rešenih okoli 2000 sodnih zadev. Ni pa pomembno le število rešenih zadev, temveč tudi pozitivni učinki mediacije, je izpostavila podpredsednica vrhovnega sodišča Nina Betteto in dodala, da gre za pomemben mehanizem za doseganje večjega števila poravnav, prostovoljnih izpolnitev obveznosti in na splošno sodnega varstva.

Švedska ukinja davek na fotovoltaiko

Švedska vlada je napovedala, da bo prihodnje leto ukinila davke na proizvodnjo sončne energije za lastno rabo, ponudniki električne energije pa bodo deležni 98-odstotnega zmanjšanja davkov. S tem se želi vlada približati cilju, da bi državo do leta 2040 v celoti poganjali obnovljivi viri energije. Po mnenju finančnega ministrstva bo tak ukrep omogočil hitre investicije. Predlogu se obeta tudi parlamentarna podpora. Ukrepu mora zeleno luč prižgati tudi Evropska komisija, kar pa prav tako naj ne bi bilo pod vprašajem, saj komisija močno spodbuja k rabi obnovljive energije. Njena prizadevanja vključujejo cilj najmanj 20-odstotnega deleža takšne energije med vsemi energijskimi viri.(TFL)