Dnevne zakonodajne novosti / 5. februar 2019
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 0 pravnih aktov
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 107/2022 z dne 9.8.2022
TEMA DNEVA
Novo odločanje o odvetniških tarifah
Tema dneva

Upravno sodišče je v upravnem sporu v ponovljenem sojenju ugodilo Odvetniški zbornici Slovenije in razveljavilo akt ministrstva za pravosodje z 11. januarja 2016, s katerim takratni minister Goran Klemenčič ni dal soglasja k dvigu vrednosti odvetniške točke na 0,61 evra. Ministrstvo bo moralo tako o soglasju odločati znova. Upravno sodišče je tožbo zbornice najprej zavrnilo, a se je zbornica pritožila na vrhovno sodišče, ki je presodilo, da minister nima politične diskrecije zavrniti dvig tarife, če so izpolnjeni pogoji za to.

Vladni predlogi bodo sprožili vihar
Premier Marjan Šarec je na forumu Kluba slovenskih podjetnikov (SBC) napovedal, da bo vlada še v letošnjem letu pripravila nabor ukrepov. Vlada bo po besedah njenega predsednika morala "pripraviti tak nabor ukrepov, ki bo šel v pozitivno smer". Je pa Šarec gospodarstvenike hkrati spomnil, da ob gospodarstvu potrebujemo tudi socialno državo, "kajti stvari, ki jih ta socialna država omogoča vsem - kot so javno šolstvo, zdravstvo in druge storitve - niso nepomembne". Po njegovih besedah bodo vladni predlogi sprožili vihar v javnosti, "a brez akcije ni reakcije."

Vlada pojasnjuje Bruslju
Ministrstvo za finance je Evropski komisiji poslalo dodatna pojasnila glede proračunskega načrta za letos, ki ga je Slovenija v Bruselj poslala po sprejemu predloga na vladi. V odgovoru Slovenija sporoča, da bo nadaljevala z aktivnostmi za doseganje dolgoročne vzdržnosti javnih financ, vendar tako, da pri tem ne bo zavirala gospodarske rasti. Ministrstvo je poudarilo, da za Slovenijo pravilo dolga predstavlja osnovno vodilo, ki ga je vlada pri snovanju ekonomskih politik zasledovala. Pri tem si je vlada prizadevala ohranjati pozitiven nominalni presežek in s tem na srednji rok tudi dolgoročno vzdržnost javnih financ.

Tri kazni za kartelno dogovarjanje
Agencija za varstvo konkurence (AVK) je v zadevi kartelnega dogovarjanja avtobusnih prevoznikov na javnem razpisu izdala odločbo o prekršku, s katero je trem družbam - Arriva Alpetour, Nomago in Integral Brebus - in njihovim odgovornim osebam izrekla za 3,07 milijona evrov glob. Trem pravnim osebam (Veolia Ljubljana, Arriva Štajerska ter Arriva Dolenjska in Primorska) in njihovim odgovornim osebam pa so globo v okviru programa prizanesljivosti odpustili. Kaznovane družbe so že napovedale vložitev zahteve za sodno varstvo. Prekršek se nanaša na javni razpis iz leta 2010 za izvajanje koncesije za opravljanje gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu.

Premoženjske zadeve parov v tujini
Konec januarja sta začeli veljati pomembni novi evropski uredbi, v skladu s katerima bodo zakonci, zunajzakonski pari in registrirani v partnerskih zvezah, ki se odločijo za bivanje v tujini ali nimajo istega državljanstva, svoja premoženjska razmerja lahko urejali pri notarju. To pa bodo ostale članice kljub razlikam v pravnih sistemih morale upoštevati. Kot je pojasnila predsednica Notarske zbornice Slovenije Sonja Kralj, se bosta obe uredbi neposredno uporabljali v državah, ki so Evropski komisiji od decembra 2015 do februarja 2016 poslale prošnje za okrepljeno sodelovanje na področju premoženjskih razmerij. Teh je 18, med njimi pa je tudi Slovenija.

Vpis krasa na Unescov seznam
Ministrstvo za okolje je uradno vložilo kandidaturo za vpis klasičnega krasa na seznam svetovne dediščine pri Organizaciji ZN izobraževanje, znanost in kulturo (Unesco). Predlagano območje obsega 25.461 hektarjev, osrednji zavarovani območji pa sta Notranjski regijski park in Krajinski park Pivška presihajoča jezera. Izjemna univerzalna vrednost klasičnega krasa se kaže v kraških pojavih, jamskem živalstvu in razvoju krasoslovja kot znanosti, so poudarili na ministrstvu. Po uradno vloženi kandidaturi bo stekel postopek preverjanja in ocenjevanja s strani Centra za svetovno dediščino v Parizu in posvetovalnega telesa IUCN, rezultat pa bo znan maja prihodnje leto.(TFL)